intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật sinh thái

Xem 1-20 trên 378 kết quả Quy luật sinh thái
 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Các quy luật sinh thái học" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sơ lược, các quy luật, tác động của nhân tố sinh thái, cơ chế hoạt động của hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong bài giảng này.

  pdf5p nguyenvantyenv 26-08-2014 230 35   Download

 • Bài thuyết trình trình bày khái niệm về các quy luật sinh thái; bảo vệ môi trường phát triển bền vững; ứng dụng các quy luật sinh thái trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường; xử lý nước thải, xử lý rác hữu cơ.

  ppt37p nguathienthan3 20-02-2020 188 11   Download

 • Quy luật tác động tổng hợp. KN: Tổng hợp nhiều nhân tố sinh thái tác động lên cơ thể sinh vật. ĐĐ: những nhân tố này luôn gắn bó chặt chẽ với nhau như là 1 tổ hợp sinh thái.

  pdf6p nhoxden_20101991 24-03-2011 1146 83   Download

 • Bài giảng Sinh học đại cương chương 7 trình bày về sinh thái học. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được khái niệm sinh thái học; biết được các nhân tố sinh thái, các quy luật sinh thái; hiểu về sinh thái học quần thể;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt90p namthangtinhlang_04 15-11-2015 84 13   Download

 • Phân vùng sinh thái chính là vi c phân tích các đi ệ ều kiện tự nhiên, không gian môi trường, xác định các quy luật sinh thái đặc thù của hệ sinh thái của từng vùng, tiểu vùng từ đó phân chia ra thành các vùng có hệ sinh thái khác nhau. Dựa vào phân vùng sinh thái mà con người có thể hiểu được sự khác nhau giữa từng vùng để có kế hoạch, phương pháp phát triển kinh tế phù hợp mà vẫn giữ gìn sự tồn tại của hệ sinh thái đó nói riêng, cũng như sinh quyển của Trái Đất nói chúng....

  ppt33p viet50mt 16-09-2010 561 218   Download

 • Giáo trình "Độc học sinh thái" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự tác động qua lại của mô trường ô nhiễm với cơ thể sinh vật thông qua các nội dung: Cơ chế tác động, ảnh hưởng và tác động của các độc chất tới các quá trình của cơ thể sống. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của 3 chương đầu tiên bao gồm: Một số vấn đề chung về độc học sinh thái, sự chuyển hóa và đặc điểm của độc chất khi gây tác động đến cơ thể sinh vật, ảnh hưởng chất độc đến cơ thể sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf67p tsmttc_004 17-06-2015 184 59   Download

 • Bài giảng Chương 5: HST, tuần hoàn chất dinh dưỡng và mối liên hệ về thức ăn được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về thành phần của sinh quyển; đặc trưng của hệ sinh thái; thành phần hệ sinh thái; nguyên tắc chuyển nhượng năng lượng trong chuỗi thức ăn; đặc trưng tác động của các yếu tố sinh thái; quy luật sinh thái.

  ppt34p cocacola_07 11-11-2015 87 4   Download

 • Sinh thái học là khoa học về quan hệ của sinh vật hoặc một nhóm sinh vật với môi trường xung quanh, hay là khoa học về quan hệ qua lại giữa sinh vật và môi sinh của chúng (Odum, 1971) Sinh thái học được chia làm 2 lĩnh vực: - STH cá thể: nghiên cứu từng cá thể hay từng loài trong một môi trường sống nhất định - STH quần thể: nghiên cứu tổng thể các mối quan hệ giữa các loài khác nhau trong môt môi trường sống....

  ppt90p hoagiaytrang269 28-05-2012 223 54   Download

 • Báo cáo du lịch sinh thái "Luật đa dạng sinh học của Quốc hội khóa XII, kỳ thứ tư số 20/2008/QH12 qua ngày 13/11/2008" trình bày các nội dung sau: những qui định chung, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền, hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học, cơ chế-nguồn lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, điều khoản thi hành.

  ppt30p nguyenvantyenv 26-08-2014 80 7   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là góp phần tìm hiểu một số quy luật, động thái cấu trúc của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vùng núi phía Bắc làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý rừng theo hướng bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf191p capheviahe27 23-02-2021 8 1   Download

 • Với giáo trình này có thể cho biết khái niệm sinh thái học trong nông nghiệp, cấu trúc cũng như các quy luật tác động của nhân tố sinh thái lên sinh vật, ý nghĩa sinh thái học và biét được thế nào là quần thể, quần xã, hệ sinh thái nhất là cấu trúc, đặc trưng của chúng như: Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học, Cấu trúc sinh thái học, Quy luật tác động số lượng của các nhân tố sinh thái, Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và...

  pdf106p ktct_1669 10-04-2012 811 252   Download

 • Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) là: Hệ sinh thái do con người tạo ra và duy trìtrên cơ sở các quy luật khách quan của tự nhiên.Vì mục đích thỏa mãn nhu cầu nhiều mặt và ngày càng tăng của mình.

  ppt77p mai_mai0293 21-10-2013 697 196   Download

 • Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) là hệ sinh thái do con người tạo ra và duy trì trên cơ sở các quy luật khách quan của tự nhiên, vì mục đích thoả mãn nhu cầu nhiều mặt và ngày càng tăng của mình. HSTNN là một hệ sinh thái nhân tạo điển hình, chịu sự điều khiển trực tiếp của con người. Với thành phần tương đối đơn giản, đồng nhất về cấu trúc, HSTNN kém bền vững, dễ bị phá vỡ; hay nói cách khác, nó là những hệ sinh thái không khép kín trong chu chuyển vật...

  pdf7p zues10 12-07-2011 398 133   Download

 • - Khái niệm: Sinh thái học là khoa học nghiên cứu về quy luật các quá trình phân bố, sự đa dạng của sinh vật và sự tương tác của chúng, nghiên cứu sự di chuyển và chuyển hóa vật chất và năng lượng qua các sinh vật trong sinh quyển.

  doc6p phuongmtk7 29-07-2011 311 98   Download

 • Quy luật tác động tổng hợp. Môi trường bao gồm nhiều yếu tố có tác động qua lại, sự biến đổi các nhân tố này có thể dẫn đến sự thay đổi về lượng, có khi về chất của các yếu tố khác và sinh vật chịu ảnh hưởng sự biến đổi đó.

  pdf9p heoxinhkute1 11-08-2010 918 94   Download

 • Tài liệu Du lịch sinh thái, có kết cấu nội dung gồm 18 chương, giới thiệu về các quy luật tương tác giữa các thành phần môi trường trong một hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, diễn thế và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng theo quy luật vận động và phát triển của DLST; giới thiệu cho sinh viên hiểu biết thêm về cơ sở sinh thái môi trường, sinh thái cảnh quan, cái hay, cái đẹp, cái hấp dẫn của một số loại hình sinh thái đặc thù, khai thác nhằm phục vụ cho hướng dẫn DLST và bảo vệ môi trường.

  pdf561p bomtvc 02-04-2014 226 94   Download

 • Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học Cấu trúc sinh thái học Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của chúng Mối quan hệ giữa môi trường và con người ý nghĩa của sinh thái học trong đời sống và sản xuất nông nghiệp

  pdf5p zues10 12-07-2011 244 79   Download

 • Giáo trình "Sinh thái rừng” xuất bản lần này bao gồm hai phần: Phần I - Cơ sở sinh thái học và phần 2 - Sinh thái rừng, được dùng để giảng dạy cho sinh viên chính quy khoa Lâm học trường Đại học Lâm nghiệp và là tài liệu tham khảo cho sinh viên các khoa khác trong trường, đặc biệt là đối với những lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm sinh và cán bộ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

  pdf159p uocvong11 02-11-2015 236 75   Download

 • Phát triển là quy luật của cuộc sống, là quy luật tất yếu của tiến hoá đã và đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta từ khi nó được hình thành . Vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu là phải phát triển như thế nào để con người của thế hệ hiện nay cũng như trong tương lai có được cuộc sống hạnh phúc về vật chất cũng như về tinh thần đó là vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Mối quan hệ giữa cân bằng sinh thái và tăng...

  pdf43p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 216 71   Download

 • Bài giảng Rừng và Môi trường giúp sinh viên nắm được định nghĩa về rừng và các thành phần của rừng, phát biểu và giải thích những quy luật sinh thái học, mô tả chu trình trao đổi năng lượng và vật chất trong hệ sinh thái, mô tả những đặc trưng của quần thể và quần xã sinh vật, giải thích mối quan hệ qua lại giữa rừng với môi trường, giải thích vai trò sinh thái của rừng và những biện pháp bảo vệ môi trường.

  pdf73p missminh32 09-04-2014 228 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật sinh thái
p_strCode=quyluatsinhthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2