Quyền hạn Bộ Tư pháp

Xem 1-20 trên 664 kết quả Quyền hạn Bộ Tư pháp
 • Quyết định 1747/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp

  pdf7p 1huutri 06-08-2009 157 4   Download

 • Thông tư của bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định do chính phủ đề ra quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp nhà nước.

  pdf0p thuyha 24-06-2009 108 2   Download

 • Quyết định 1747/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 60 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Tư pháp sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện; - 05 ngày đối với trường hợp chuyển kết quả thực hiện ủy thác...

  pdf3p la-vie 07-01-2011 66 11   Download

 • - Chuẩn hoá các công đoạn của quá trình tiếp nhận, tổng hợp thông tin, xây dựng dự thảo, trình xin ý kiến, trình ký báo cáo… trên cơ sở phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí công việc.

  doc15p thanghonghung 22-06-2011 176 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thời hạn chuyển hồ sơ ra nước ngoài khi hồ sơ hợp lệ là 10 ngày

  pdf3p meohamngu 10-01-2011 46 3   Download

 • Quyết định số: 291/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Văn phòng Bộ; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 14 2   Download

 • Quyết định số: 1386/QĐ-BTP về việc phê duyệt Biểu trưng và Thuyết minh của Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 2153/QĐ-BTP ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 1481/QĐ-BTP thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 495/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Công nghệ thông tin; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;...

  pdf24p huyen06281982 21-10-2015 23 0   Download

 • Quyết định số: 501/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 1373 /QĐ -BTP thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 8 0   Download

 • Quyết định số: 1452/QĐ - BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1076 /QĐ -TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);...

  pdf6p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 1461/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức khai trương Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 1543/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 7 0   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành m...

  pdf27p vienthieu 31-12-2010 286 16   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm.

  pdf4p la-vie 09-01-2011 76 16   Download

 • Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tự pháp ban hành

  pdf5p lawttnh16 13-11-2009 84 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chỉnh của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); - Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); - Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời...

  pdf7p la-vie 08-01-2011 95 10   Download

Đồng bộ tài khoản