intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 08

Xem 1-20 trên 1201 kết quả Quyết định 08
 • Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000

  doc94p tramvo 19-08-2009 444 81   Download

 • Quyết định 08/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

  doc34p dangngoclan 19-08-2009 557 62   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước

  pdf17p lythong 18-08-2009 167 45   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

  pdf18p trucsinh 19-08-2009 342 43   Download

 • Quyết định 08/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

  doc6p thachthao 14-08-2009 268 36   Download

 • Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương về việc ban hành hệ thống biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn biểu mẫu kiểm kê, hệ thống các bảng mã áp dụng cho đợt tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước vào thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

  doc62p thanhuyen 19-08-2009 135 34   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf57p lawbmhc8 24-11-2009 106 26   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc việc thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia

  doc6p quangdnt 13-08-2009 126 22   Download

 • Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005

  doc15p sontinh 18-08-2009 146 18   Download

 • Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  doc30p dongson 19-08-2009 213 15   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 43/2007/QĐ-NHNN ngày 23/11/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

  pdf2p mychau 18-08-2009 64 13   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu do Bộ Y tế ban hành

  pdf5p lawttyt5 30-11-2009 171 12   Download

 • Quyết định 08/2001/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf24p lawbds6 06-11-2009 53 9   Download

 • Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

  doc12p nhatson 18-08-2009 131 8   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  doc20p lambinh 16-08-2009 168 7   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Hà Nội ban hành tại Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 01/09/2006 của UBND Thành phố Hà Nội

  pdf8p trucsinh 19-08-2009 122 7   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"

  doc57p quynhtrang 19-08-2009 45 7   Download

 • Quyết định 08/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 78 6   Download

 • Quyết định 08/2004/QĐ-BGTVT về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf5p lawdvpl1 10-11-2009 55 6   Download

 • Quyết định 08/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung khoản 3 Điều 4 Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

  doc1p hasang 19-08-2009 68 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 08
p_strCode=quyetdinh08

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2