intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 51

Xem 1-20 trên 598 kết quả Quyết định 51
 • Quyết định 51/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật

  pdf4p myngoc 13-08-2009 179 22   Download

 • Quyết định 51/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

  pdf18p mychau 18-08-2009 288 22   Download

 • Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ Điều 4 của Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước

  doc1p trongthuy 18-08-2009 176 15   Download

 • Quyết định 51/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p luuduchoa 10-10-2009 72 8   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000

  doc2p mynuong 19-08-2009 55 5   Download

 • Quyết định 51/2004/QĐ-BTC về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II năm 2004 bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 69 5   Download

 • Quyết định 51/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  doc3p thinhlien 14-08-2009 101 4   Download

 • Quyết định 51/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II năm 2004 bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước

  doc2p sontinh 18-08-2009 99 4   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/2/1999 và Quyết định 43/2000/QĐ- UBCK3 ngày 14/6/2000 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 64 4   Download

 • Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự tữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

  doc18p vantien 19-08-2009 52 2   Download

 • Quyết định 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ tín dụng đào tạo

  doc2p vantien 19-08-2009 88 2   Download

 • Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

  doc26p thanhuyen 19-08-2009 40 2   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttyt7 30-11-2009 45 2   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2005

  doc4p thanhuyen 19-08-2009 31 1   Download

 • Quyết định 51/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị kho bạc nhà nước

  doc1p thienthan 19-08-2009 68 1   Download

 • Quyết định 51/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020

  doc7p quynhtrang 19-08-2009 46 1   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịc vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM

  doc3p trangson 19-08-2009 54 1   Download

 • Quyết định 51/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịc vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf3p quyenlinh 23-10-2009 51 1   Download

 • Quyết định 51/2013/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai.

  pdf5p nanghonghoang 28-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định 51/2013/QĐ-UBND Quy định thu, sử dụng khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

  doc8p bumbumkin 23-06-2014 72 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 51
p_strCode=quyetdinh51

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2