intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định chứng khoán Nhà nước

Xem 1-20 trên 478 kết quả Quyết định chứng khoán Nhà nước
 • Quyết định 184/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện thu phí đối với lĩnh vực chứng khoán

  doc7p nuoanh 15-08-2009 126 10   Download

 • Quyết định 428/QĐ-UBCK năm 2013 về Quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý do Chủ tục Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

  pdf32p minhquanmq 27-03-2014 48 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư

  doc4p tuquy1 17-01-2010 157 32   Download

 • Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf15p hienthuc 17-10-2009 138 24   Download

 • Quyết định số 510/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành để hướng dẫn thực hiện Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  pdf7p hobichngoc 17-10-2009 143 19   Download

 • Quyết định 112/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 212 15   Download

 • Quyết định 253/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

  pdf5p lythong 18-08-2009 75 11   Download

 • Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 70 11   Download

 • Quyết định số 521/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf15p hobichngoc 17-10-2009 103 11   Download

 • Quyết định 701/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch phát triển công ty chứng khoán giai đoạn 2006 - 2010

  doc5p diennghia 19-08-2009 117 10   Download

 • Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 93 9   Download

 • Quyết định số 115/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Ủy ban chứng khóan nhà nước ban hành

  pdf12p hobichngoc 17-10-2009 84 8   Download

 • Quyết định số 189/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 77 8   Download

 • Quyết định số 352/QĐ-UBCK về việc chuyển niêm yết trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 94 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 106/qđ-ubck của bộ tài chính ủy ban chứng khoán nhà nước', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p daumeoduoicop 29-03-2010 108 7   Download

 • Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 89 6   Download

 • Quyết định số 253/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 62 6   Download

 • Quyết định số 531/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về Giám sát Giao dịch Chứng khoán

  pdf13p hobichngoc 17-10-2009 90 6   Download

 • Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra Uỷ ban chứng khoán nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p hobichngoc 17-10-2009 76 4   Download

 • Quyết định số 701/QĐ-UBCK về việc Ban hành Kế hoạch phát triển công ty chứng khoán giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 71 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định chứng khoán Nhà nước
p_strCode=quyetdinhchungkhoannhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2