intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định quy hoạch thoát nước

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quyết định quy hoạch thoát nước
 • Quyết định 725/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf21p buitubt 05-03-2014 50 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p chubebandiem 17-12-2010 73 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p aotuong123 09-01-2012 44 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aotuong123 09-01-2012 56 5   Download

 • Quyết định số 1336/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawttnh18 19-11-2009 76 5   Download

 • Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020

  doc8p uyenson 19-08-2009 85 3   Download

 • Quyết định 681/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf12p buitubt 05-03-2014 51 1   Download

 • Chế độ tiêu và Yêu cầu tiêu Tiêu thoát nước cho nông nghiệp là vấn đề quan trọng như tưới nước. Thiếu nước thì cây trồng không phát triển được, ngược lại thừa nước cây trồng cũng suy yếu. Do đó hai vấn đề này phải giải quyết song song trong quy hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi. Trong một hệ thống thủy lợi thường bao gồm nhiều đối tượng cần tiêu như đất cấy lúa, đất trồng cây trồng cạn, đất ao hồ, đất thổ cư, đường sá. Do vậy để xác định được hệ số tiêu tổng hợp...

  pdf20p meogiay 09-11-2011 159 70   Download

 • Đường phố, ngả giao nhau và quảng trường là những bộ phận quan trọng của đô thị. Công tác quy hoạch chiều cao đường phố, ngả giao nhau, quảng trường có vai trò quyết định trong việc QH chiều cao nền khu đất xây dựng: cao độ đường phố, ngả giao nhau, quảng trường. Người ta thiết kế nền khu đất xây dựng cao hơn đường phố để tiện cho việc thoát nước mưa, do vậy khi thiết kế phải quan tâm việc tận dụng điều kiện địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp ít và tạo điều kiện thuận lợi...

  ppt97p tuanloc_muido 07-12-2012 320 68   Download

 • 1. Phát triển hệ thống các trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch hệ thống thủy lợi và phù hợp với điều kiện tự nhiên ,xã hội của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhằm chủ động trong việc cấpp nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,...

  pdf10p thanhan 23-09-2009 91 15   Download

 • Quyết định số 1863/QĐ-BXD về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 61 11   Download

 • Vấn đề chung: Hệ thống thoát nước đô thị bị xuống cấp Vệ sinh môi trường không đảm bảo, ô nhiễm Công tác thu gom chất thải rắn chưa hoàn thiện Đặc biệt tại các khu vực chưa được quy hoạch - LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÊN? Có rất nhiều phương án kỹ thuật cho mỗi trường hợp… Đâu là điểm chúng ta muốn đạt được? Làm thế nào để lựa chọn được phương án tối ưu nhất? Ai phải là người hướng dẫn cho việc phân tích này? ...

  ppt40p dungdiem 21-02-2013 67 8   Download

 • Quyết đinh số 53/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch các dự án sử dụng nguồn vốn chi phí thoát nước của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawdt5 02-12-2009 61 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU VỰC DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP LƯU VỰC SÔNG NHUỆ SÔNG ĐÁY ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf6p thanlannho 02-06-2011 47 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

  pdf3p coolandclean 21-05-2012 44 1   Download

 • Quyết định 2621/QĐ-UBND năm 2013 Định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, khu công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  doc9p kevinle124 29-05-2014 44 0   Download

 • Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi một số điều của quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 16 0   Download

 • Quyết định số 916/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

  doc12p anphongduong999 03-12-2019 4 0   Download

 • Đầu tư có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân của mỗi nước, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới về phát triển kinh tế, trong những năm qua Chính phủ đã đầu tư vốn cho xây dựng cơ bản chiếm khoảng 30 - 35% GDP.Thực tế tình hình đầu tư của nước ta trong những năm vừa qua đặc biệt là từ năm 2001 - 2006 tăng khá mạnh, song bên cạnh đó chúng ta còn thấy...

  pdf29p kemoc4 28-05-2011 427 112   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
506 lượt tải
207 tài liệu
900 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định quy hoạch thoát nước
p_strCode=quyetdinhquyhoachthoatnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2