intTypePromotion=3

Quyết định số 112

Xem 1-20 trên 88 kết quả Quyết định số 112
 • Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawgd4 04-11-2009 401 73   Download

 • Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf20p manhquynh 10-10-2009 146 26   Download

 • Quyết định số 112/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung nhiệm vụ Giám định và khử trùng hàng hoá nông sản xuất nhập khẩu cho Trung tâm Nghiên cứu Kiểm nghiệm Cà phê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p truongvu 10-10-2009 80 13   Download

 • Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawdvpl1 10-11-2009 148 11   Download

 • Quyết định số 112/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu do Chủ tịch nước ban hành

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 57 10   Download

 • Quyết định số 112-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf5p lawttyt12 30-11-2009 51 10   Download

 • Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN về việc định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf28p lawbds2 06-11-2009 56 9   Download

 • Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đến năm 2015

  pdf38p tadinhphong 23-10-2009 117 8   Download

 • Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do Asean – Hàn quốc giai đoạn 2009-2011 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawttnh15 13-11-2009 80 7   Download

 • Quyết định số 112/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006 - 2008 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf5p phithanhvan 23-10-2009 83 6   Download

 • Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 66 5   Download

 • Quyết định số 112/2004/QĐ-BCN về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty May Việt Tiến do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf31p lawdn6 31-10-2009 63 5   Download

 • Quyết định số 112/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Minh, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd2 04-11-2009 47 5   Download

 • Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đến năm 2015

  pdf36p lawttnh12 13-11-2009 86 5   Download

 • Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN về việc định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf27p lawttnh15 13-11-2009 49 5   Download

 • Quyết định số 112/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứukhoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 71 3   Download

 • Quyết định số 112 /2007/QĐ-UBND vê ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hànhMinh

  pdf7p phithanhvan 23-10-2009 63 3   Download

 • Quyết định số 112/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

  pdf3p lawdn6 31-10-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 112/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 47 3   Download

 • Quyết định số 112/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawvhxh2 16-11-2009 59 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 112
p_strCode=quyetdinhso112

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản