intTypePromotion=3

Quyết định số 183

Xem 1-20 trên 26 kết quả Quyết định số 183
 • Quyết định số 183/1999/QĐ-TTg về việc cho phép thành lập Quỹ khuyến học Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd7 22-11-2009 68 7   Download

 • Quyết định số 183-TTg về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawktkt7 29-10-2009 75 6   Download

 • Quyết định số 183/2004/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 50 6   Download

 • Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p hienthuc 17-10-2009 58 5   Download

 • Quyết định số 183-HĐBT về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf3p lawktkt7 29-10-2009 50 5   Download

 • Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND về việc cho phép tách Hội Địa lý - Địa chất thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawvhxh9 19-11-2009 57 5   Download

 • Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 72 4   Download

 • Quyết định số 183/2003/QĐ-UB về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawktkt3 25-10-2009 52 4   Download

 • Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg về việc thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung quyết định số 151/2005/QĐ-TTG ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 63 3   Download

 • Quyết định số 183/2006/QĐ-UBND về việc quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...

  pdf5p lawvhxh8 16-11-2009 68 3   Download

 • Quyết định số 183-CT về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thú y Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

  pdf1p lawgd9 22-11-2009 47 3   Download

 • Quyết định số 183/1998/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại II do thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 69 3   Download

 • Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép do Bộ tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 183/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Nguyễn Trãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd2 04-11-2009 42 1   Download

 • Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 54 1   Download

 • Quyết định số 183/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định 183/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  doc1p hasang 19-08-2009 124 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên,...

  pdf11p luatsuminhtri 25-06-2013 36 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU "THẦY THUỐC ƯU TÚ"

  pdf49p tinhkhiet2012 03-03-2012 82 5   Download

 • Quyết định 183/2003/QĐ-UB về việc quản lý, phát hành hệ thống báo biểu sử dụng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawbmhc6 24-11-2009 80 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 183
p_strCode=quyetdinhso183

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản