Quyết định về việc hoàn thuế

Xem 1-20 trên 59 kết quả Quyết định về việc hoàn thuế
 • Mẫu quyết định về việc hoàn thuế theo Mẫu số: 04/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 384 36   Download

 • Quyết định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

  doc2p tuuyen 17-08-2009 229 12   Download

 • Quyết định số 1298/TCHQ/QĐ/TCCB về việc giao Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawxnk3 10-11-2009 65 5   Download

 • Quyết định 140/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc2p thuylam 16-08-2009 36 3   Download

 • Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC về việc giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 41 1   Download

 • Căn cứ để áp dụng chính sách thuế và hoàn thuế như hướng dẫn tại Thông tư này là quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn hình thức cung cấp ODA tại điểm 1.2, mục I Thông tư số 06/2001/TT-BKH gnày 20/09/2001 của Bộ kế hoạch và đầu tư.

  ppt10p be_rieng 21-03-2010 220 111   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CẢI TIẾN CHO TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM” DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf4p meocontreocay 29-05-2011 32 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỦ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN RỪNG” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 58/2012/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2012/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA TẠI VIỆT NAM MANG THEO KHI XUẤT CẢNH QUA CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ...

  pdf4p hoacuc_tim 17-07-2012 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ “CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN RỪNG” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA TẠI VIỆT NAM MANG THEO KHI XUẤT CẢNH QUA CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p dhoomagain 23-02-2012 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nnt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 503 64   Download

 • Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

  doc4p thachthao 14-08-2009 173 40   Download

 • Quyết định 2424/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  pdf23p nguyenchien 08-08-2009 238 28   Download

 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn)

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 166 27   Download

 • Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf12p lawttnh15 13-11-2009 76 11   Download

 • Quyết định số 58 TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu

  pdf61p lawxnk2 10-11-2009 69 9   Download

 • Quyết định số 801/2006/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf23p lawxnk2 10-11-2009 64 9   Download

 • Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

  doc5p anhphuong 17-08-2009 85 7   Download

 • Quyết định 801/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

  doc18p phamvu 14-08-2009 76 6   Download

Đồng bộ tài khoản