intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết toán ngân sách Nhà nước

Xem 1-20 trên 1243 kết quả Quyết toán ngân sách Nhà nước
 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: lý luận cơ bản về công tác lập và quyết toán ngân sách Nhà nước cấp huyện. Chương 2: thực trạng công tác lập và quyết toán ngân sách Nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ. Chương 3: giải pháp hoàn thiện công tác lập và quyết toán ngân sách Nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 208 43   Download

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994 do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawktkt6 29-10-2009 178 25   Download

 • Bài giảng Kỹ năng thẩm tra và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước do PGS.TS. Đặng văn Thanh biên soạn giới thiệu tới các bạn về những vấn đề lý luận cơ bản về quyết toán ngân sách Nhà nước; quan niệm truyền thống về quyết toán ngân sách Nhà nước; nội dung của quyết toán ngân sách Nhà nước; khái niệm quyết toán ngân sách Nhà nước; nguyên tắc lập quyết toán ngân sách Nhà nước; nhân tố ảnh hưởng đến quyết toán;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt31p cocacola_02 25-09-2015 101 18   Download

 • "Giáo trình Quản lý Ngân sách nhà nước" do ThS. Phương Thị Hồng Hà biên soạn trình bày về: khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò của tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước; thu Ngân sách nhà nước; chi Ngân sách nhà nước; lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách nhà nước. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên về Hành chính.

  pdf82p namde01 14-03-2013 1497 407   Download

 • Thông qua việc làm rõ những nội dung lý luận cơ bản về Quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, đề tài tập trung phân tích thực trạng về công tác Quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại huyện Hiệp Đức và đề xuất các giải pháp để quản lý nhà nước trong giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức thời gian đến.

  pdf84p sonhalenh10 16-04-2021 15 6   Download

 • Phần 1 Tài liệu Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân Tài liệu Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân Tài liệu Nhà nước do PGS.TS. Vương ĐÌnh Huệ chủ biên trình bày các nội dung: Ngân Tài liệu Nhà nước và báo cáo quyết toán ngân Tài liệu Nhà nước, lý thuyết về đánh giá tính bền vững của ngân Tài liệu Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p doinhugiobay_07 16-12-2015 102 17   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân Tài liệu Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân Tài liệu Nhà nước, phần 2 trình bày các nội dung: Giải pháp hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của ngân Tài liệu Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân Tài liệu Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf162p doinhugiobay_07 16-12-2015 54 7   Download

 • Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được ban hành căn cứ vào: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  doc12p kexauxi9 03-12-2019 29 0   Download

 • Cơ quan kiểm tra tài chính độc lập (cơ quan Kiểm toán nhà nước) đưa ra ý kiến một cách khách quan về các khía cạnh quyết toán và khẳng định rằng, báo cáo quyết toán đảm bảo trung thực về mặt số liệu, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. Đây là căn cứ quan trọng để Quốc hội, Hội đồng nhân dân sử dụng phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

  pdf8p vichoji2711 04-05-2020 21 0   Download

 • Giáo trình Luật ngân sách nhà nước có cấu trúc nội dung trình bày gồm 6 chương: nhập môn luật ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý quỹ ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.

  pdf273p namde02 21-03-2013 1034 307   Download

 • - Tháng 6 hàng năm cơ quan cấp trên giao nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động cho đơn vị - Tháng 7 đơn vị tiến hành lập dự toán ngân sách, sau đó chuyển cho đơn vị chủ quản tổng hợp, sau đó gửi cho cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính).

  ppt10p hien_dhbk 02-01-2013 855 112   Download

 • Công bố số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2000 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 (theo các biểu đính kèm). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ quyết định thi hành./.

  doc67p duykhoi027 15-10-2011 348 67   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 193 33   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 0500/QĐ-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2011)

  pdf18p meoconanca 28-02-2011 110 7   Download

 • Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đúng đắn và hợp lý không chỉ đảm bảo phương tiện tài chính cho việc duy trì và phát triển hoạt động của các cấp chính quyền ngân sách từ TW đến địa phương mà còn tạo điều kiện phát huy được các lợi thế của từng địa phương. Bài viết Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nhằm thực hiện tốt quy trình quản lý ngân sách nhà nước sau đây tập trung làm rõ hơn về điều này.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 89 7   Download

 • Vấn đề 3 - Pháp luật về quá trình ngân sách nhà nước. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Chế độ lập dự toán ngân sách nhà nước, chế độ chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, chế độ quyết toán ngân sách nhà nước.

  pdf32p ngocbattrac7 04-01-2018 65 8   Download

 • Nghị quyết số 70/2018/QH14 được ban hành căn cứ: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở xem xét Báo cáo số 40/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, Báo cáo số 513/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018, Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ;...

  doc7p kexauxi9 03-12-2019 25 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và huognws dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc. Đối tượng...

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 641 116   Download

 • Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN bao gồm những nội dung về lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) (mục tiêu của lập dự toán NSNN, yêu cầu của dự toán NSNN, căn cứ lập dự toán NSNN, quy trình lập dự toán NSNN); chấp hành NSNN; quyết toán NSNN.

  ppt23p cocacola_08 19-11-2015 600 72   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:...

  pdf5p suphubeo 28-10-2010 237 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1189 lượt tải
320 tài liệu
1062 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết toán ngân sách Nhà nước
p_strCode=quyettoanngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2