Rna

Xem 1-20 trên 951 kết quả Rna
 • Các quá trình tái bản DNA và phiên mã ngược ở bộ gene RNA của một số virus đã được xem xét ở chương trước.

  doc42p huynhhuuviet 25-06-2011 347 123   Download

 • Trên nguyên tắc, các RNA được cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide; các ribonucleotide này nối kết với nhau bằng các liên kết 3',5'-phosphodiester tạo thành các chuỗi polyribonucleotide - cấu trúc sơ cấp của các phân tử RNA (như đã đề cập ở chương 2). Đường pentose đặc trưng của RNA là ribose, còn thành phần base, ngoài bốn loại cơ bản adenine (A), uracil (U), guanine (G) và cytosine (C), còn phát hiện khá nhiều dạng base hiếm có mặt chủ yếu trong các tRNA (xem mục III).

  pdf14p huynhhuuviet 25-06-2011 384 67   Download

 • Quá trình khám phá ra sự can thiệp RNA Andrew Fire và Craig Mello tiến hành nghiên cứu về cách thức điều hòa quá trình biểu hiện gene ở giun tròn Caenorhabditis elegans (Hình 2). Việc tiêm mRNA mã hóa protein cơ không gây ra sự thay đổi nào ở giun. Mã di truyền của mRNA được mô tả như là một trình tự “có ý nghĩa” (sense).

  pdf8p heoxinhkute4 03-11-2010 151 50   Download

 • RNA interference From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Lentiviral Delivery of designed shRNA's and the mechanism of RNA interference in mammalian cells. RNA interference (RNAi) is a system within living cells that takes

  doc15p cuongcnsh53 07-03-2011 112 40   Download

 • 1976, Walter Fiers và cộng sự → trình tự hoàn chỉnh một RNA virus 1977, Richard Roberts và Phillip Sharp → alternative splicing 1986, Thomas R. Cech → self-splicing Kary Mullis → kỹ thuật PCR 1989, Thomas R. Cech và Sydney Altman → ribozyme 1990s, các cơ chế RNA antisense và RNA interference

  ppt27p htc_12 13-05-2013 69 31   Download

 • Tách RNA tổng số RNA được tiến hành chiết tách gồm các bước cơ bản tương tự như DNA (bao gồm phá vỡ màng tế bào, loại protein, tủa RNA) nhưng ở đây ta dùng enzyme desoxyribonuclease (DNase) để phân huỷ DNA. Do RNA kém bền và dể bị phân huỷ bởi enzyme ribonuclease (RNase) có nhiều ở khắp nơi, hoạt tính cao lại bền với nhiệt (trên 90°C), vì vậy, điều kiện thao tác để chiết tách phải được tiến hành trong môi trường vô cùng nghiêm ngặt. ...

  pdf6p butmaulam 23-09-2013 103 31   Download

 • Đề tài Kỹ thuật di truyền: Sự can thiệp RNA trình bày về dòng thông tin di truyền, lịch sử nghiên cứu, bộ máy can thiệp RNAi, cơ chế can thiệp RNA và những thành tựu và triển vọng của việc nghiên cứu ứng dụng RNAi.

  doc22p nguyenvanlieu09 17-12-2014 55 19   Download

 • Các nhà nghiên cứu sinh vật học tại viện lúa gạo (Rice), MIT nhận thấy microRNA đóng vai trò thiết yếu trong biểu hiện gen. Được phát hiện lần đầu tiên từ hơn ba năm trước, các khoa học gia trên thế giới đang chạy đua trong việc tìm kiếm và nghiên cứu microRNA- đoạn RNA nhỏ điều hoà biểu hiện gen ở động và thực vật.

  pdf9p heoxinhkute3 23-09-2010 85 15   Download

 • Gene dịch: RNA - Protein Vấn đề: Làm thế nào một trình tự cụ thể của nucleotide chỉ định một trình tự cụ thể của các axit amin ? Câu trả lời: bằng phương tiện chuyển ARN phân tử, mỗi cụ thể cho nhiều acid amin và đặc biệt cho một bộ ba nucleotide trên mRNA được gọi là codon .Gia đình của các phân tử RNA vận chuyển cho phép các codon trong một phân tử mRNA được dịch thành các trình tự của các axit amin trong protein. ...

  pdf11p heoxinhkute13 27-04-2011 69 15   Download

 • RNA riboxom (ribosomal RNA-rRNA) .rRNA cùng với protein cấu tạo nên ribosome. rRNA chiếm tỷ lệ cao trong tế bào có thể đến 75% của tổng RNA. Ở các ribosome khác nhau có các rRNA khác nhau, chúng được đặc trưng bởi hằng số lắng S: - Eukaryote : ribosome có hệ số lắng khi ly tâm là 80S, gồm hai đơn vị: + Đơn vị lớn ( 60S) có rRNA 28S; 5,8S; 5S + Đơn vị nhỏ (40S) có rRNA 18S - Prokaryote và lục lạp, ty thể có hệ số lắng khi ly tâm là 70S, gồm 2 +...

  pdf6p butmauvang 29-08-2013 61 8   Download

 • It has been a privilege to watch the growth of RNA interference technology over the last ten years. Starting with a mixture of curiosity and chagrin, the field has grown into a substantial enterprise which impacts (and utilizes resources from) virtually every field of biomedical research. Research in RNAi derives from a set of apparently unconnected observations: strange pigment patterns in plants, unexpected failures and successes in antisense and overexpression studies, small regulatory RNAs in bacteria.

  pdf561p hyperion75 18-01-2013 27 7   Download

 • Non coding endogenous RNAs were first discovered in the last decade of the previous century. These new discoveries changed our views of the transcriptome landscape of plant genomes and paradigms of the regulation of gene expression. With the beginning of this century, we have witnessed an explosion of studies on small regulatory RNAs that has yielded a basic understanding of the many types of small RNAs in diverse eukaryotic species and how they are functioning as RNA–protein complexes along the RNA silencing pathways.

  pdf526p bachduong1311 10-12-2012 35 4   Download

 • Cơ chế: Phức hợp dsRNA gắn vào các đoạn RNA khóa mã → bất hoạt các RNA này → gen được biểu hiện Phức hợp dsRNA gắn vào promoter → dẫn dụ các enzyme tháo xoắn histone để khởi động sao mã

  ppt7p htc_12 13-05-2013 16 3   Download

 • SRP RNA nằm trong phức SRP (gồm nhiều tiểu phần protein kiên kết với 1 phân tử RNA) Phân tử SRP RNA dài khoảng 300 nucleotides có trình tự bổ sung với rRNA. SRP RNA gồm 2 vùng: vùng Alu và vùng S

  pdf8p meomay_12 26-12-2013 28 3   Download

 • Tham khảo sách 'methylation - from dna, rna and histones to diseases and treatment by anica dricu', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf310p donghanhmuathi 04-05-2013 24 2   Download

 • Chapter 21 (part 2) - Transcriptional regulation and RNA processing. After completing this chapter, students will be able to: Know the functions of the beta, beta’ and alpha subunits; know the function of the sigma factor and how it affects the binding of the RNA polymerase complex to the promoter; know what concensus sequences are; know the names of the two major concensus sequences associated with the ER. Coli promoter region (-35 region and the Pribnow box (-10 region);....

  ppt32p tangtuy02 08-03-2016 17 2   Download

 • RNA đa dạng hơn DNA về cấu trúc và chức năng, RNA tham gia vào nhiều quá trình thiết yếu của tế bào, từ tái bản DNA đến tổng hợp Protein, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 2 "Cấu trúc và chức năng của RNA" dưới đây để hiểu hơn về RNA.

  pdf24p 14126239 12-04-2016 31 2   Download

 • Mutant template human telomerase RNAs (MT-hTers) have been shown to induce apoptosis in various cancer cells with high telomerase activity. However, the mechanism by which MT-hTers inhibit the growth of cancer cells and their effects on normal cells remain unknown.

  pdf15p cosis54 09-12-2012 27 1   Download

 • RNA processing is an essential process in eukaryotic cells, creating different RNA species from one and the same gene. RNA processing occurs on nearly all kinds of RNAs, including mRNA that codes for proteins, ribosomal RNA, tRNA, snRNAs, and RNA. RNA processing usually occurs co-transcriptionally, and many factors are recruited by the RNA polymerase itself. This stimulates RNA processing by enhancing the correct assembly of factors as the RNA is being produced. Some factors, such as splice factors and cleavage factors for rRNA, are also recruited by the growing RNA-chain.

  pdf257p bachduong1311 12-12-2012 26 1   Download

 • Nội dung giáo trình gồm sáu chương bao quát các kiến thức cơ bản về nucleic acid. Chương 1 đề cập đến lịch sử và phương pháp nghiên cứu nucleic acid; các chương 2, 3 và 4 tập trung chủ yếu vào các khía cạnh cấu trúc của các nucleotide, polynucleotide, các phân tử DNA và RNA; còn các chương 5 và 6 đi sâu vào cơ chế của các quá trình sinh tổng hợp nucleotide, DNA, RNA và protein.

  pdf161p 124357689 05-06-2012 206 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản