intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Rủi ro tính dụng

Xem 1-20 trên 1915 kết quả Rủi ro tính dụng
 • Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2017 – 2023, mô hình tuyến tính tổng quát được sử dụng để xác định các yếu tố đặc trưng của ngân hàng thương mại và yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, cụ thể là nợ xấu (NPL).

  pdf10p gaupanda028 22-04-2024 1 0   Download

 • Nhằm đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng tại một số cửa sông thuộc tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp thu mẫu thực địa; phân tích hàm lượng kim loại nặng trong mẫu nước, trầm tích; phương pháp xử lý số liệu. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Pb, Cr, Cd) tại các cửa sông Hàn, sông Cu Đê (Đà Nẵng) và sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) với tổng số 11 mẫu nước và trầm tích thu thập được.

  pdf4p gaupanda028 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết đề xuất một cách tiếp cận tĩnh mới cho quá trình dự báo, với mong muốn đưa ra một dự báo ứng dụng thực tế, hiệu quả và có độ chính xác cao. Nhóm tác giả đã thực nghiệm trên 10 bộ dữ liệu thực tế và về tổng quan kết quả thu được có độ dự báo tốt hơn các cách tiếp cận trước đó.

  pdf4p gaupanda028 22-04-2024 3 0   Download

 • Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phƣơng pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Gian lận xuất xứ hàng hóa vẫn luôn là một bài toán lớn và khó khăn cần tìm lời giải xác đáng, bởi hiện nay, các thủ đoạn hành vi gian lận ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Pháp luật về kiểm soát nội bộ công ty cổ phần, thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về KSNB trong CTCP và trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật, đúc kết kinh nghiệm tại một số nước, luận văn đã chỉ ra những bất cập, những yếu kém trong việc thực hiện pháp luật trong thời gian qua và luận giải cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật về KSNB trong CTCP ở Việt Nam theo hướng đảm bảo sự cân bằng và quản trị tốt CTCP.

  pdf106p khanhchi0912 12-04-2024 2 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 5 (số 239) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Những ngộ nhận của nhà đầu tư cá nhân về rủi ro và hệ số beta trong mô hình CAPM; Lý thuyết về tính hợp pháp: Ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của quản trị hàng tồn kho đến kết quả kinh doanh của nhóm các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam; Ảnh hưởng của quản trị hàng tồn kho đến kết quả kinh doanh của nhóm các doanh n...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 1 (234) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Tình hình giá cả, lạm phát năm 2022 và những vấn đề đặt ra; Cơ cấu ngân sách nhà nước ở Việt Nam; Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam; Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp; Hoạt động quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị; Kinh nghiệm v...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT – chi nhánh tỉnh Đồng Tháp; Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm quản trị tốt rủi ro tín dụng, tại Agribank Đồng Tháp.

  pdf111p khanhchi0912 12-04-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh Ea KNốp, tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở đánh giá thực trạng để tìm ra những bất cập còn tồn tại về công tác quản lý này tại chi nhánh.

  pdf26p khanhchi0906 01-04-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 2: Chương 6 - Thị trường phái sinh" trình bày những nội dung chính sau đây: Công cụ tài chính phái sinh; Tính chất phòng ngừa rủi ro và đầu tư của các công cụ tài chính phái sinh; Các bài toán đầu tư cơ bản với công cụ phái sinh; Các rủi ro cơ bản của từng công cụ phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Chất lượng tín dụng tại ngân hàng: Khảo sát tại Agribank - Chi nhánh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương" phân tích một cách chính xác các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng để từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và có ý nghĩa thực tiễn cao đối với Agribank - chi nhánh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 1 1   Download

 • Bài nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của 25 ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM để hồi quy và phân tích các nhân tố bên trong về đặc điểm ngân hàng gồm: rủi ro tín dụng, quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động, lợi nhuận, tính thanh khoản và các nhân tố bên ngoài về đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô gồm: mức độ tập trung ngành, tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

  pdf15p visergey 14-03-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử: Chương 3 - Giải pháp mang tính kỹ thuật đối phó với rủi ro trong thương mại điện tử" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nhận biết rủi ro trong thương mại điện tử; Phân tích rủi ro trong thương mại điện tử; Đánh giá mối đe dọa của rủi ro trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p gaupanda017 19-03-2024 5 5   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Quản lý dự án" gồm những nội dung chính sau: Chương 6 - Khái quát về hoạch định và ước tính; Chương 7 - Chuẩn bị một kế hoạch dự án chi tiết, từng bước; Chương 8 - Ứng phó với rủi ro và tính không chắc chắn; Chương 9 - Duy trì quyền điều khiển trong khi thi hành dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 4 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Quản lý dự án" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: đặc tính của một dự án; giới thiệu về quản lý dự án; giới thiệu về nhà quản lý dự án; khởi đầu dự án; đánh giá và so sánh lựa chọn dự án; bài toán đa mục tiêu; phân tích rủi ro; tổ chức dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 3 2   Download

 • Nội dung của bài viết dựa trên cơ sở khoa học để lựa chọn giải pháp gia cố sâu bằng cọc xi măng đất, mái dốc được gia cố bằng cách tạo các lớp lưới địa xen kẹp trong từng lớp đất đắp mái, có ví dụ tính toán cụ thể để kiểm chứng cho sơ đồ kết cấu lựa chọn, và cuối cùng là kết luận và kiến nghị cho những phạm vi công trình có thể áp dụng.

  pdf3p vicwell 06-03-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành quả hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ 700 quan sát của 70 doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2021, mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Để kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu, phương pháp hồi quy GMM được sử dụng.

  pdf14p gaupanda016 01-03-2024 6 2   Download

 • Hành vi chấp nhận rủi ro tài chính trong sinh viên đại học đang có dấu hiệu gia tăng và cần được ngăn chặn. Các nghiên cứu trước đây đã minh họa tình hình liên quan đến các hành vi tài chính cụ thể. Mục đích của bài viết này là khám phá các yếu tố tâm lý và xã hội góp phần vào ý định và hành vi chấp nhận rủi ro tài chính ở các sinh viên.

  pdf13p vibego 02-02-2024 2 1   Download

 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng trong lĩnh vực TDTT, bài viết đã lựa chọn và xây dựng nội dung của 03 giải pháp nâng cao nguồn lực giảm thiểu rủi ro trong hoạt động TDTT ở Việt nam, bước đầu kiểm nghiệm lý thuyết các giải pháp đã cho thấy bảo đảm tính phù hợp, có tính khả thi, tính thực tiễn và quản trị rủi ro trong hoạt động TDTT ở Việt Nam.

  pdf4p gaupanda014 24-02-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2