intTypePromotion=1
ADSENSE

Sắc ký mỏng

Xem 1-20 trên 441 kết quả Sắc ký mỏng
 • Sắc ký (Chromatography) là phương pháp tách, phân ly, phân tách các chất dựa vào sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha động và tĩnh. Khi tiếp xúc với pha tĩnh, các cấu tử của hỗn hợp sẽ phân bố giữa pha động và pha tĩnh tương ứng với tính chất của chúng (tính bị hấp phụ, tính tan, …). Trong hệ thống sắc ký chỉ có các phân tử pha động mới chuyển động dọc theo hệ sắc ký. Các chất khác nhau sẽ có ái lực khác nhau với pha động và pha tĩnh. Trong quá...

  pdf71p anhthaopro 15-04-2011 1132 408   Download

 • Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc lân hữu cơ được chiết tách khỏi mẫu bằng axeton. Sau đó làm sạch bằng cách cho qua cột florisil. Bán định lượng hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký lớp mỏng sau khi đã hiện mầu bằng nitrat bạc hoặc định lượng bằng sắc ký khí với Detector phổ ngọn lửa (FPD) hoặc Detector nitơ photpho (NPD).

  doc7p anhthaopro 15-04-2011 438 183   Download

 • Nội dung Bài thuyết trình: Một số phương pháp sắc ký trình bày khái niệm sắc ký, sắc ký bản mỏng, sắc ký giấy, sắc ký trao đổi ion, sắc ký lọc gel.

  pdf19p thuyancn 25-06-2015 470 148   Download

 • Quy trình chiết xuất stigmasterol toàn phần từ bột dược liệu ráy (Alocasia odora (Roxb.) C.Koch) trên soxhlet trong 5 giờ trong dung môi chloroform được thực hiện và kiểm soát bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng khi triển khai trên hệ dung môi n-hexan/ethyl axetat (8:2), xác định vết bằng thuốc thử Liebermann-Burchard. Hàm lượng stigmasterol được xác định bởi phương pháp HPLC nhanh chóng và có độ nhạy cao, trên cột C8 với nhiệt độ cột 30ºC ±1, hệ dung môi pha động là acetonitril/đệm phosphate (93:7) p H 4,8 với tốc độ dòng 1ml/phút, thể tích tiên 20µl, bước sóng phát hiện tại 195nm.

  pdf8p uocvong02 24-09-2015 158 23   Download

 • Tổng hợp silicagen cho sắc ký lớp mỏng: một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ số di chuyển Rf

  pdf5p muacuoihe 13-08-2013 157 21   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về việc nghiên cứu xác định hàm lượng ginsenoside Rb1, Re, Rg1 trong sâm Ngọc Linh tự nhiên và trong sinh khối tế bào sâm Ngọc Linh bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao.

  pdf8p jangni7 07-05-2018 155 15   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày cơ chế chính sắc ký lớp mỏng; pha tĩnh và pha động của sắc ký lớp mỏng; trang thiết bị của sắc ký lớp mỏng; các bước tiến hành và ứng dụng của sắc ký lớp mỏng trong nghành dược. Mời các bạn tham khảo!

  pdf30p buocchanvva2 08-04-2019 55 10   Download

 • Bài viết "Phát hiện corticoid pha trộn trong các chế phẩm đông dược bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng" dùng phương pháp phân tích phát hiện dexamethason, betamethason prednison, prednisolon và hydrocortison trong các chế phẩm đông dược đơn giản bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng.

  pdf5p hanh_tv5 20-12-2018 106 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng phương pháp định lượng 3 ginsenoside Rb1, Re, Rg1 bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPTLC) với các điều kiện. Bản mỏng: HPTLC silica gel 60F254. Hệ dung môi: chloroform/AcOEt/MeOH/H2O = 15/40/22/10. Bước sóng: = 275 nm.

  pdf6p jangni8 07-05-2018 58 3   Download

 • Phân tách và xác định một số hoạt chất có tác động dược học từ chiết xuất của một số cây dược liệu (chanh, sim và trà xanh) bằng kỹ thuật sắc ký bản mỏng (Thin Layer Chromatography, TLC) cho thấy hiệu suất khi thu hồi cao từ lá chanh, lá sim và lá trà xanh ở mức 1,5%, 5,62% và 10,4%. Hệ dung môi toluen: ethyl acetate (93:7) (v:v), phù hợp để phân tách các hoạt chất trong cao thô chiết xuất từ lá chanh và lá sim; hệ dung môi chloroform: ethyl acetate: acid formic (5:4:1) (v:v:v) phù hợp trong phân tách hoạt chất trong cao thô chiết xuất từ lá trà xanh.

  pdf8p angicungduoc2 02-01-2020 36 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu tiến hành phân biệt các loại sâm thuộc chi panax gồm nhân sâm, tam thất, sâm mỹ và sâm Việt Nam dựa vào sắc ký lớp mỏng (SKLM) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf5p hanh_tv5 20-12-2018 32 1   Download

 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng định tính ginsenoside Rg1 và Rb1 trong thực phẩm chức năng và khảo sát các thông số tối ưu của quá trình xử lý mẫu, sắc ký lớp mỏng cũng như tính chọn lọc và giới hạn phát hiện của phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài qua bài viết này.

  pdf4p hanh_tv13 24-01-2019 44 0   Download

 • Bài viết trình bày việc định lượng Nicotinamid và xác định giới hạn tạp chất liên quan trong viên sủi Vitamin PP 250mg/OPC bằng các phương pháp sắc ký.

  pdf4p vinobinu2711 03-03-2020 12 0   Download

 • Sắc kí là quá trình tách cấu tử của một hỗn hợp dựa vào việc các cấu tử này sẽ phân bố khác nhau giữa pha tĩnh và pha động. Pha tĩnh có thể là cột nhồi (sắc kí cột), mà pha động là dung môi hữu cơ sẽ di chuyển ngang qua. Pha tĩnh có thể là một lớp mỏng (sắc kí bảng mỏng) chất hấp phụ được tráng lên một nền phẳng bằng vật liệu thủy tinh, nhôm, lúc đó pha động sẽ được hút thấm lên lớp mỏng nhờ lực hút mao dẫn....

  pdf77p 0975831662 28-08-2012 232 103   Download

 • Cấu tạo của cột nhồi Vỏ cột: thép không gỉ hoặc thủy tinh Pyrex Chất hấp phụ (Adsorbents): hai loại chất được nhồi vào cột : - Chất hấp phụ. - Chất mang (support) được phủ pha tĩnh. Các chất hấp phụ thường sử dụng:  Alumina (Al2O3): Hoạt hóa ở 200°C – 1h: tách khí và các hyrocacbon đến C5, kích thước hạt: 100/120 mesh, kích thước lỗ xốp:1 Å - 100 Å.  Silica (SiO2): tách các khí có M nhỏ và các Hydrrocacbon nhẹ - Bề mặt riêng750 m2/g, kích thước lỗ xốp trung bình: 22 Å - Bề mặt riêng 100m2/g kích thước lỗ xốp trung...

  pdf0p 124357689 16-06-2012 241 75   Download

 • Các tế bào sống chứa hàng trăm loại hợp chất hóa học khác nhau. Các hợp chất này bao gồm những đại phân tử như protein, acid nucleic, lipid,… cũng như các hợp chất có trọng lượng phân tử nhỏ. Những hợp chất trên có thể hiện diện ở số lượng nhỏ, dưới dạng vết (enzyme) hay ở số lượng nhiều (các protein cấu tạo). Người ta muốn biết các thành phần hóa học của tế bào, nhằm hiểu rõ các quy trình biến đổi căn bản của nó, qua...

  pdf20p bluesky_12 21-12-2012 207 71   Download

 • Phương pháp sắc ký lớp mỏng được dùng để định tính, thử tinh khiết và đôi khi để bán định lượng hoặc định lượng hoạt chất thuốc. Sắc ký lớp mỏng là một kỹ thuật tách các chất được tiến hành khi cho pha động di chuyển qua pha tĩnh trên đó đã chấm hỗn hợp các chất cần tách. Pha tĩnh là chất hấp phụ được chọn phù hợp theo từng yêu cầu phân tích, được trải thành lớp mỏng đồng nhất và được cố định trên các phiến kính hoặc phiến kim loại. Pha động là một hệ...

  pdf8p truongthiuyen18 22-07-2011 932 162   Download

 • Phương pháp sắc ký giấy, cũng như phương pháp sắc ký lớp mỏng, được áp dụng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc để định tính, thử tinh khiết, bán định lượng và định lượng. Sự tách các chất bằng phương pháp sắc ký giấy dựa chủ yếu trên sự khác nhau về hệ số phân bố của chúng giữa hai pha lỏng: Một pha tĩnh và một pha động. Pha tĩnh ở đây là nước có sẵn trong sợi celulose của giấy, hoặc thành phần thân nước từ hỗn hợp dung môi của pha động được hút chọn lọc...

  pdf5p truongthiuyen18 22-07-2011 1271 135   Download

 • A. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ (Chromatography) Được phát minh bởi nhà sinh vật học người Nga – Mikhail Tswest Tách Chlorophills và Xanthophylls bằng CaCO3 Tiếng Hy-lạp: Chroma: màu Graphein: ghi Sắc ký màng mỏng (planar chromatography), Sắc ký cột (Column chromatography) Phương pháp sắc ký:  Kỹ thuật tách (seperation) các cấu tử trong một hệ đồng thể (khí hoặc lỏng)  Cân bằng nồng độ của các cấu tử trong hai pha tiếp xúc nhau: pha tĩnh (stationary phase) và pha động (mobile phase) ...

  pdf9p zues05 23-06-2011 225 88   Download

 • 1. Lịch sử phát triển, định nghĩa và cơ chế tách trong TLC 2. Phân tích pha tĩnh và pha động phổ biến trong TLC Pha tĩnh: Silicagel, silica-ghép, oxyd nhôm… Pha động: Các hệ DM có độ phân cực và khả năng rửa giải khác nhau…

  ppt68p muaxuan102 25-02-2013 258 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sắc ký mỏng
p_strCode=sackymong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2