intTypePromotion=1
ADSENSE

Sai lệch xã hội

Xem 1-20 trên 69 kết quả Sai lệch xã hội
 • Sai lệch xã hội đối lập với chuẩn mực xã hội. Sai lệch xã hội là những hành vi vi phạm hoặc đi chệch khỏi các chuẩn mực xã hội. Sai lệch xã hội có nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào từng nền văn hóa. Có thể có những hành vi được coi là sai lệch xã hội trong một nền văn hóa này, song lại được coi là bình thường trong một nền văn hóa khác. Sai lệch xã hội có thể có tính tích cực.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 72 5   Download

 • Tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học với kết cấu nội dung gồm 4 chương, phần 1 được chia sẻ dưới đây trình bày nội dung 2 chương đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài, bối cảnh hình thành quan điểm và cơ sở lý luận về sai lệch xã hội; quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩm phân công lao động trong xã hội (1893) và tự tử (1897). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p hanh_tv27 09-04-2019 32 5   Download

 • Tiểu luận trình bày bản chất dư luận xã hội; bản chất dư luận xã hội; cách ứng xử của nhà quản lý trước một sai lệch xã hội; tìm giải pháp thích hợp để hạn chế, khắc phục sai lệch xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  doc23p hiepthiettuong 13-05-2020 29 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học tiếp tục gửi tới bạn đọc những nội dung như sau: Chương 3 - Những biến đổi trong quan điểm và đóng góp của E. Durkheim về sai lệch xã hội; chương 4 - Một số nghiên cứu ứng dụng quan điểm của E. Durkheim trong thực tiễn xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p hanh_tv27 09-04-2019 18 2   Download

 • Hoạt động giao thông vận tải nói chung và giao thông vận tải đường bộ nói riêng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Tầm quan trọng của hoạt động này thể hiện ở chỗ, nó đáp ứng được yêu cầu sản xuất, trao đổi, lưu thông hàng hóa, sản phẩm xã hội ở các khu vực dân cư khác nhau, nó phản ánh trình độ phát triển của xã hội thông qua các phương tiện giao thông cũng như quản lý hoạt động của các phương tiện giao thông. Ngày nay, chúng ta...

  pdf88p vascaravietnam 16-08-2012 164 51   Download

 • Bài viết Góp phần bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học tập trung làm rõ đối tượng nghiên cứu của xã hội học bao gồm hệ thống xã hội, xã hội hóa và sai lệch xã hội, biến đổi xã hội. Mời các bạn tham khảo bài viết để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf0p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 73 3   Download

 • Tài liệu cung cấp các khái niệm, định nghĩa của các thuật ngữ: sai lệch xã hội, sai lệch xã hội tích cực, sai lệch xã hội tiêu cực, tệ nạn xã hội, mua dâm, đồi trụy, xử phạt hành chính, xác định nghiện ma túy, bệnh truyền nhiễm, người làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội...

  pdf7p kethamoi 01-10-2019 16 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm các dạng câu hỏi của đề thi môn xã hội học. Tài liệu có tổng cộng 8 bài với 61 câu hỏi với các nội dung như sau: Đối tượng và chức năng của xã hội học; những phạm trù và khái niệm cơ bản của xã hội học; xã hội học về cơ cấu xã hội; xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng; xã hội học đô thị; xã hội học nông thôn; sự sai lệch giá trị xã hội.

  pdf18p snack1903 21-11-2013 1976 351   Download

 • Bài giảng này trình bày 2 nội dung như sau: Những sai lệch trong sự phát triển nhân cách; phân loại các sai lệch hành vi và cách khắc phục. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt12p insert_12 17-08-2013 584 77   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hành vi lệch chuẩn trong học tập của sinh viên hiện nay, từ đó để xuất một số khuyến nghị nhằm phòng ngừa hành vi sai lệch trong học tập của sinh viên.

  pdf41p truongtien_03 10-03-2018 222 42   Download

 • Nhận thức và thái độ của trẻ vị thành niên về hành vi vi phạm pháp luật của mình Trong phạm vi bài viết này, tác giả tìm hiểu khái niệm Vị thành niên có hành vi vi phạm pháp luật như Hành vi vi phạm pháp luật là những hành vi sai lệch các chuẩn mực pháp luật. Nó là một bộ phận cấu thành một tổng thể các hiện tượng sai lệch xã hội. Qua nghiên cứu cho thấy, vị thành niên vi phạm pháp luật đều đang ở độ tuổi đi học và đa số các em...

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 129 17   Download

 • Công trình nghiên cứu về tự tử của E. Durkheim là một nỗ lực nhằm chứng minh với giới quý tộc trí thức rộng rãi của ông về giá trị của Xã hội học trong việc tìm hiểu bản chất của đời sống của xã hội và hành vi của con người. E. Durkheim cho rằng Xã hội học là một khoa học, mà đã là khoa học thì nó có khả năng giải thích “những thực tế xã hội”. Tự tử từng được xem là một ví dụ về hiện tượng, hay chính là sự cố mang tính cá nhân và riêng tư của mọi hành vi xã hội, E.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 186 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đóng góp: Thứ nhất-đề xuất một mô hình ngưỡng tuyến tính cho bài toán Cực tiểu hóa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra, đồng thời chứng mình bài toán này thuộc lớp bài toán NP-khó, thứ hai-đề xuất hai thuật toán tham lam nhằm giải quyết bài toán đặt ra, thứ ba-kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm nổi trội của hai thuật toán đề xuất so với các thuật toán thông dụng khác như thuật toán bậc cực đại (Max Degree) và thuật toán ngẫu nhiên (Random) trong việc hạn chế thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

  pdf69p hanh_tv25 02-04-2019 28 7   Download

 • Một số nghiên cứu cho thấy nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR – Corporate Social Responsibility) là chưa đầy đủ và đôi khi có sự sai lệch [20, 21, 22]. Do đó, dựa trên mô hình tháp CSR của Carroll (1991), nghiên cứu này đánh giá nhận thức của sinh viên (SV) về bốn loại thành phần trách nhiệm bao gồm trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và lòng nhân ái.

  pdf13p sieunhansoibac5 18-04-2018 48 6   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất một mô hình ngưỡng tuyến tính cho bài toán cực tiểu hóa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra, đồng thời chứng mình bài toán này thuộc lớp bài toán NP-khó; đề xuất hai thuật toán tham lam nhằm giải quyết bài toán đặt ra; kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm nổi trội của hai thuật toán đề xuất so với các thuật toán thông dụng khác như thuật toán bậc cực đại (Max Degree) và thuật toán ngẫu nhiên (Random) trong việc hạn chế thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

  pdf37p hanh_tv25 02-04-2019 12 1   Download

 • Đề bài: Nghị luận xã hội về khen và chê.. Bài làm:..Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến con người mệt mỏi và những lúc như  thế  ta cần có .những lời động viên hay khen ngợi của người khác. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần  .những lời phê bình để nhận ra những thiCuộc sống bận rộn đôi khi khiến con người mệt mỏi và những lúc như thế ta cần có những lời động viên hay khen ngợi của người khác. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần những lời phê bình để nhận ra những thiếu sót của bản thân từ đó tự sửa đổi để tiến bộ hơn.

  doc3p lanzhan 20-01-2020 14 0   Download

 • Sử dụng các mô hình hồi quy đa biến, nghiên cứu này đánh giá tác động của vốn xã hội đến tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, những người lao động có sử dụng vốn xã hội cá nhân như các mối quan hệ bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp để tìm việc làm thì có tiền lương thấp hơn một cách ý nghĩa thống kê so với những người lao động tự tìm việc thông qua công ty môi giới việc làm hoặc qua các trang tuyển dụng.

  pdf10p viamman2711 07-08-2020 11 0   Download

 • Bạo lực gia đình - Một sự sai lệnh giá trị gồm hai phần. Phần bạo lực gia đình - những vấn đề lý luận và phương pháp luận trình bày những khái niệm bạo lực gia đình và bạo lực chống phụ nữ trong gia đình, những sai lệch và chuẩn mực xã hội,...Phần công tác phòng chống bạo lực gia đình - những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trình bày về phòng chống bạo lực gia đình từ ý tưởng khoa học đến mô hình thử nghiệm, các mô hình hoạt động ngăn chặn bạo lực gia đình tại địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf412p seven_12 10-03-2014 312 115   Download

 • Tài liệu "Tâm lý học đại cương " của học viên Ngân Minh Phương biên soạn bao gồm 4 phần: phần 1 - những vấn đề chung của tâm lý học, phần 2 - quá trình nhận thức, phần 3 - nhân cách và quá trình hình thành nhân cách, phần 4 - sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  doc122p nganminhphuong 17-11-2010 1808 796   Download

 • Xã hội loài người từ lúc loài người thông minh xuất hiện đến nay đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, những hình thái kinh tế- xã hội cũ được thay thế lần lượt bởi những hình thái kinh tế- xã hội mới hơn, tiến bộ hơn văn minh hơn. Tất cả những sự thay thế đó đều hướng tới sự phát triển cao hơn của xã hội loài người, như một quá trình phát triển lịch sử tự nhiên.

  doc12p duyck5a1 16-06-2011 549 170   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sai lệch xã hội
p_strCode=sailechxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2