Sở Nội vụ

Xem 1-20 trên 9770 kết quả Sở Nội vụ
 • Đề tài này tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng về đội ngũ cán bộ, công chức trong Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở hiện nay, tìm ra những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p nguyenthungan1976 24-05-2017 14 9   Download

 • Quyết định được Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Danh mục hồ sơ đính kèm). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p thanhthanhphanthi 30-03-2017 13 0   Download

 • Quyết định số 335/QĐ-SNV về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở nội vụ tỉnh Cao Bằng, căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 1332/2012/NĐ-UBND. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p fbgiovotinh 02-10-2015 264 242   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Đơn chuyển nơi hoạt động tôn giáo Mẫu M7

  doc1p duyphuong1204 30-12-2009 70 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Thanh tra Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quy...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 52 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf40p thanlorax 17-04-2013 14 2   Download

 • Quyết định số: 14/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;.. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf19p ngochuyen1234567 23-10-2015 17 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 26 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf1p xuanca_xuanca 23-02-2013 32 1   Download

 • Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

  pdf2p thanhpham11 12-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định số: 24/2015/QĐ -UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf14p ngochuyen1234567 23-10-2015 23 0   Download

 • Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 9 0   Download

 • Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf14p cuonghuyen0628 13-11-2015 15 0   Download

 • Quyết định số 6253/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ điểm đ khoản 11 điều 2 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

  doc1p mattroibecon_06 07-04-2018 2 0   Download

 • Thức khuya gần như là một thói quen phổ biến của sinh viên hiện nay. Vấn đề được đặt ra là sinh viên thức khuya để làm gì, thức khuya như thế nào, và tần số ra sao,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận nghiên cứu khoa học "Hiện trạng thức khuya của sinh viên nội trú tại ký túc xá Đại học Nội vụ Hà Nội, cơ sở miền Trung" do sinh viên Nguyễn Thị Dung thực hiện dưới đây.

  doc38p truongdung156 12-09-2015 208 95   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức

  doc2p duyphuong1204 30-12-2009 538 55   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, báo cáo thành tích, Mẫu số 6: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

  doc1p duyphuong1204 30-12-2009 322 40   Download

Đồng bộ tài khoản