intTypePromotion=1
ADSENSE

Số phận thương hiệu

Xem 1-20 trên 5836 kết quả Số phận thương hiệu
 • Việt Nam là quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, đặc thù với các tiểu vùng sinh thái khác nhau. Hầu như địa phương nào cũng có những đặc sản nổi tiếng gắn với địa danh. Song, hiện nay mới có ít sản phẩm nông sản được đăng ký bảo hộ thương hiệu. Trên cơ sở thực trạng xây dựng thương hiệu nông sản của Việt Nam, bài viết phân tích những khó khăn, tồn tại trong xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản ở nước ta, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 6 0   Download

 • Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều đặc sản địa phương nổi tiếng trong và ngoài nước. Các đặc sản của vùng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một số đặc sản quý đang dần bị mai một và lãng quên do việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các đặc sản này chưa được quan tâm đúng mức.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 10 0   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hiểu biết khái quát về nghiên cứu marketing, quá trình nghiên cứu marketing; nội dung dự án nghiên cứu marketing; hiểu cách thức lập kế hoạch nghiên cứu marketing; hiểu những vấn đề về nội dung và phương pháp trong tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu marketing; thực hành các kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin thứ cấp và sơ cấp.

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xây dựng công thức hệ chất hoạt động bề mặt phù hợp cho chế tạo chất tẩy rửa làm sạch dụng cụ cấp dưỡng trong điều kiện nước mặn nghiên cứu các đặc tính hóa lý như hiệu suất tẩy rửa, độ tạo bọt, độ ổn đinh bọt, sức căng bề mặt và khả năng phân hủy sinh học của hệ các chất hoạt động bề mặt được so sánh đánh giá để lựa chọn công thức phù hợp cho nghiên cứu sản xuất chất tẩy rửa dụng cụ cấp dưỡng trong điều kiện nước mặn.

  pdf6p visirius 19-01-2023 6 1   Download

 • Luận văn "Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB" trình bày một số vấn đề lý luận trong công tác đánh giá thành tích nhân viên trong các công ty, doanh nghiệp; thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB; giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB.

  pdf104p starandsky02 10-01-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 hợp đồng điện tử, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hợp đồng điện tử; Tính pháp lý của Hợp đồng điện tử; Điều kiện hiệu lực của HĐĐT; Phân loại hợp đồng điện tử; Thực hiện hợp đồng điện tử; Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p trangdo0906 12-01-2023 3 2   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm xác định các thương hiệu laptop được ưa chuộng trên thị trường và thị phần của chúng; xây dựng được mô hình và kiểm định, đánh giá sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng; đề xuất một số kiến nghị với các doanh nghiệp phân phối laptop nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại thị trường Đà Nẵng.

  pdf150p starandsky01 03-01-2023 5 0   Download

 • Luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Gia Lai" trình bày những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP ưu Điện Liên Việt chi nhánh Gia Lai; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Gia Lai...

  pdf117p starandsky01 03-01-2023 8 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu hình ảnh điểm đến của du lịch Bà Nà" là nghiên cứu hình ảnh điểm đến khu du lịch Bà Nà trên cơ sở đo lường hình ảnh thông qua kiểm định mối quan hệ của một số biến ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến để từ đó đề xuất những chính sách tiếp thị cho điểm đến Bà Nà nhằm phát triển của khu du lịch này nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, qua đó góp phần củng cố vào hệ thống lý luận về hình ảnh điểm đến với các yếu tố đo lường và phát triển các mô hình các biến số có ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch.

  pdf117p starandsky01 03-01-2023 11 1   Download

 • Luận văn "Phát triển thương hiệu Dr.Xylitol tại Công ty TNHH Orion Food Vina" xây dựng được cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu và từ đó làm nền tảng phục vụ nhiệm vụ của luận văn; đưa ra các giải pháp phát triển thương hiệu nên nền tảng của cơ sở lý luận và dựa trên nguồn lực khả thi của đơn vị; góp một phần ý kiến giúp doanh nghiệp có thể phát triển thương hiệu một cách khoa học và bài bản hơn và từ đó có tác dụng đạt được công tác phát triển thương hiệu như mục tiêu đã đề ra.

  pdf112p starandsky01 03-01-2023 3 0   Download

 • Luận văn "Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum" đã hệ thống hoá các lý thuyết liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên; phân tích thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng VietinBank Kon Tum trong thời gian qua; phát hiện những tồn tại và hạn chế của công tác đánh giá nhân viên tại Ngân hàng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng VietinBank Kon Tum trong thời gian tới.

  pdf160p starandsky01 03-01-2023 7 0   Download

 • Luận án tiến hành nghiên cứu, phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề dưới góc độ khoa học pháp lý về lý luận một cách toàn diện và chuyên sâu liên quan đến hoạt động góp vốn bằng nhãn hiệu; phân tích các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn vận hành của khung pháp luật điều chỉnh vấn đề góp vốn bằng nhãn hiệu ở Việt Nam dựa trên các khung lý thuyết về tự do kinh doanh, tự do hợp đồng, lý thuyết về thương mại cân bằng và hợp lý, lý thuyết về quyền sở hữu và lý thuyết về minh bạch, công khai trong hoạt động kinh doanh.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 15 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Nga tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh" nhằm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tai công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Nga từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

  pdf62p tranghong0906 02-01-2023 13 4   Download

 • Bài viết "Ước lượng hiệu quả kĩ thuật bằng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên" dựa vào một số tài liệu kinh điển cũng như các bài nghiên cứu gần đây để đưa ra các khái niệm về hiệu quả kĩ thuật, phân tích biên, các mô hình giới hạn sản xuất và phương pháp ước lượng hiệu quả kĩ thuật bằng SFA. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 3 1   Download

 • Nghiên cứu "Mô hình Tobit phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam" sử dụng cách tiếp cận màng bao dữ liệu DEA để ước lượng hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018. Đồng thời nghiên cứu đã chia các doanh nghiệp ra thành ba nhóm theo loại hình sở hữu và xây dựng mô hình Tobit trên toàn mẫu cũng như trên các mẫu nhỏ.

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo tại Khoa Kinh tế vận tải Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi, khó khăn cà đề xuất giải pháp" trình bày các tồn tại trong công tác tự đánh giá chương trình đào tạo tại Khoa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu đào tạo, uy tín, vị thế của Khoa và Nhà trường.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam" phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương Mại Việt Nam. Nghiên cứu phân tích các yếu tố vĩ mô lẫn vi mô của 20 NHTM trong giai đoạn từ 2010–2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Tìm hiểu các công cụ phân tích dữ liệu" giúp bạn đọc tìm hiểu sơ lược qua các công cụ phân tích dữ liệu tập trung vào 2 khía cạnh: Các công cụ (Có thể là thương mại) dành cho các doanh nghiệp hoặc người dùng không cần kiến thức lập trình và Ngôn ngữ lập trình dành cho người dùng có chút ít kiến thức về lập trình có thể phát huy hiệu quả phân tích dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 3 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng phần mềm học máy trong sàng lọc trước sinh một số bất thường bẩm sinh hay gặp tại Việt Nam (hội chứng Down, hội chứng Edwards và hội chứng Patau) trình bày xây dựng phương trình hồi quy giá trị trung vị của các dấu ấn huyết thanh trong sàng lọc trước sinh theo tuổi mẹ và cân nặng của thai phụ người Việt Nam; (2) Xây dựng và đánh giá hiệu quả phần mềm trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc trước sinh ba bất thường bẩm sinh hay gặp ở Việt Nam (Hội chứng Down, Edwards và Patau).

  pdf10p vihermione 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Tập huấn về thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn sinh sản quy mô vừa và nhỏ phần 1+2 với mục tiêu giúp người đọc nắm được một số vấn đề thường gặp trong chăn nuôi lợn sinh sản và nguyên nhân; Nắm vững các giải pháp về mặt kỹ thuật để nâng cao năng suất chăn nuôi lợn sinh sản; Triển khai hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học trong cơ sở chăn nuôi lợn sinh sản;...

  pdf32p trangtrang0906 23-12-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Số phận thương hiệu
p_strCode=sophanthuonghieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2