intTypePromotion=1
ADSENSE

Sơ yếu lý lịch sinh viên

Xem 1-20 trên 56 kết quả Sơ yếu lý lịch sinh viên
 • Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp trong kinh doanh lữ hành; tạo cho sinh viên những cơ sở về mặt pháp lý, thực tiễn và phát triển những kỹ năng thực hành, giúp họ nhanh chóng nắm được các yêu cầu của các cơ sở kinh doanh lữ hành du lịch.

  pdf149p tranghong0906 04-01-2023 10 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở các trường đại học khu vực Tây Nguyên" tìm hiểu lý luận và thực trạng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, luận án đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức HĐTN cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở khu vực Tây Nguyên nhằm nâng cao kết quả phát triển năng lực tổ chức HĐTN cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đáp ứng các yêu cầu thực...

  pdf263p caphe205 03-01-2023 6 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở các trường đại học khu vực Tây Nguyên" tìm hiểu lý luận và thực trạng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, luận án đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức HĐTN cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở khu vực Tây Nguyên nhằm nâng cao kết quả phát triển năng lực tổ chức HĐTN cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đáp ứng các yêu cầu thực...

  pdf28p caphe205 03-01-2023 5 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số ở các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc" nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên dân tộc thiểu số ở các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo viên người DTTS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, cũng như yêu cầu giáo dục phổ thông vùng DTTS.

  pdf234p matroicon2510 30-11-2022 10 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Lý lịch học sinh, sinh viên" để biết cách viết cũng như nắm được các nội dung, thông tin cần thiết có trong biểu mẫu. Hi vọng, với tài liệu chúng tôi cung cấp, các bạn có thể tham khảo và sử dụng phục vụ công việc của mình.

  pdf5p phuongth1234 24-09-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kỹ năng tìm việc sẽ giúp sinh viên khái quát được tiến trình tìm kiếm được một công việc mong đợi, phù hợp với năng lực và tính cách của bản thân thông qua việc phân tích được điểm mạnh và hạn chế của bản thân từ các bài trắc nghiệm IQ, EQ, MBTI,..Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây để nắm rõ nội dung bài giảng.

  pdf41p hoacomay097 06-01-2022 51 4   Download

 • (NB) Giáo trình pháp luật được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam. Giáo trình pháp luật bao gồm 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 đề cập đến một số vấn đề cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung về bộ máy nhà nước Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf258p cucngoainhan5 08-12-2021 22 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định các thành phần cấu trúc, mức độ kỹ năng tổ chức sự kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện của sinh viên ngành Du lịch, qua đó góp phần mang lại chất lượng mới trong đào tạo tổ chức sự kiện và đáp ứng yêu cầu của ngành Du lịch.

  pdf218p beloveinhouse01 15-08-2021 20 9   Download

 • Bài giảng: Kỹ năng tìm việc giúp sinh viên khái quát được tiến trình tìm kiếm được một công việc mong đợi, phù hợp với năng lực và tính cách của bản thân thông qua việc phân tích được điểm mạnh và hạn chế của bản thân từ các bài trắc nghiệm IQ, EQ, MBTI... Sau khi hình dung được quá trình tìm kiếm việc làm, biết được những điểm mạnh, hạn chế và cân nhắc giữa “đam mê” và “thực tế” của bản thân, sinh viên sẽ xây dựng được bảng kế hoạch nghề nghiệp cho riêng mình, làm chủ thời gian, nắm bắt các cơ hội việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf150p matianyu 25-06-2021 77 16   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng tự chấp nhận của sinh viên ngành Tâm lý học Khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó tìm hiểu sâu hơn một số yếu tố liên quan đến tự chấp nhận và đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên nâng cao tự chấp nhận.

  pdf93p sonhalenh04 09-04-2021 38 4   Download

 • Giám sát bán hàng siêu thị chịu trách nhiệm xếp lịch cho nhân viên thuộc quyền quản lý; Quyết định ngày nghỉ cho nhân viên; Yêu cầu tăng ca mỗi khi siêu thị có khách đông; Nắm rõ giờ giấc làm việc và thời gian làm việc của từng nhân viên thuộc kênh phụ trách; Theo dõi bảng chấm công và chấm công cho nhân viên; Kiểm tra và giám sát về giờ giấc và cách thực hiện nội quy – quy định, hàng hoá tại siêu thị. Kiểm tra chế độ báo cáo và sổ công tác; Kiểm tra về trưng bày hàng hoá – vệ sinh và bảo quản sản phẩm...

  doc3p lanjingyi 17-03-2020 42 2   Download

 • Thừa Thiên Huế là nơi có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch giáo dục, nên việc thực hiện nghiên cứu “Phát triển du lịch giáo dục ở Thừa Thiên Huế” mang ý nghĩa thiết thực. Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm trọng tâm và phương pháp phân tích ma trận SWOT, chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch giáo dục ở Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch giáo dục tại tỉnh nhà.

  pdf12p angicungduoc2 31-12-2019 99 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của vai trò đạo đức xã hội đối với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội thời gian qua, luận án đề xuất quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của đạo đức xã hội trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở Hà Nội hiện nay.

  pdf173p cotithanh000 07-10-2019 89 11   Download

 • Trong điền kinh, chạy ngắn là một trong số các môn có lịch sử phát triển lâu đời. Từ phương pháp để người xưa vượt qua các hào rãnh trong săn bắn, hái lượm… chạy ngắn dần trở thành một phương tiện rèn luyện để phát triển các tố chất thể lực, đặc biệt là tốc độ, sức nhanh, sự linh hoạt, khéo léo. Và ngược lại trong tập luyện và thi đấu chạy ngắn đòi hỏi vận động viên phải có những phẩm chất khác nhau về kỹ thuật và thể lực trong đó sức nhanh là yếu tố rất quan trọng.

  doc24p kexauxi3 10-09-2019 59 1   Download

 • Đề tài được tiến hành nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy môn GDTC, nội dung và quá trình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Thông qua phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng công tác GDTC, những yếu tố chủ quan, khách quan có ảnh hưởng tới công tác GDTC như điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ, nội dung môn học chính khoá…

  pdf300p phongtitriet000 08-08-2019 66 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành luật ở Việt Nam cũng như thực trạng phát triển năng lực tư duy phản biện cho đội ngũ sinh viên này, đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành luật ở Việt Nam hiện nay.

  pdf28p phongtitriet000 08-08-2019 110 17   Download

 • Mục đích của luận án nhằm phân tích một số vấn đề lý luận và thực trạng của việc kế thừa các giá trị LSTTDT trong xây dựng lối sống mới cho sinh viên những năm qua, luận án đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kế thừa giá trị LSTTDT trong xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay.

  pdf182p phongtitriet000 08-08-2019 62 12   Download

 • Hiện nay, cũng như học sinh bậc học khác trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh tiểu học đang quay lưng lại với bài học Lịch sử. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do giáo viên tiểu học thiếu các phương pháp dạy học hiệu quả nhằm giúp học sinh yêu lịch sử. Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong thiết kế bài học lịch sử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử trên cơ sở phát huy vai trò của học sinh, tạo hứng thú cho học tập bộ môn.

  pdf8p vidoraemon2711 03-06-2019 88 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, luận án trình bày đánh giá thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm, xác định nội dung kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của trường Cao đẳng Sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

  pdf26p thanhngan29092009 25-09-2018 104 4   Download

 • Tài liệu này tổng hợp mẫu CV xin việc giúp bạn tìm được một mẫu CV phù hợp với mình, một bản CV hay cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình xin việc, nó có thể giúp bạn có một việc làm hoặc mất đi cơ hội có một công việc như mình mong muốn.

  ppt7p thienbao2412 14-09-2018 153 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sơ yếu lý lịch sinh viên
p_strCode=soyeulylichsinhvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2