intTypePromotion=4
ADSENSE

Tác động của nghèo đói

Xem 1-20 trên 250 kết quả Tác động của nghèo đói
 • Đề tài Kinh tế phát triển: Nghèo đói và giải pháp xoá đói, giảm nghèo ở Tây Nguyên có cấu trúc gồm ba chương. Trong đó, chương 1 - khái niệm nghèo đói và tác động của nghèo đói đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội; chương 2 - tình hình nghèo đói ở Tây Nguyên; chương 3 - phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cho vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên.

   

  doc22p hadimcodon 17-06-2015 448 92   Download

 • Bài viết Tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực lao động và xã hội nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đến lao động - việc làm, nghèo đói và công tác giảm nghèo, trợ giúp xã hội, phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, bài viết còn đưa ra một số định hướng ứng phó với biển đổi khí hậu.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 48 2   Download

 • Luận văn: Tác động của chương trình 135 đối với đời sống người dân xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thạnh - tỉnh Bình Định (giai đoạn 2006-2010) nhằm đánh giá những tác động mà chương trinh đã mang lại đối với đời sống của người dân cũng như những mong muốn của bà con đối với chương trình.

  pdf95p small_12 12-06-2014 180 37   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ trình bày tổng quan cơ sở lý thuyết về tín dụng vi mô với thu nhập của hộ nghèo, triển khai các mô hình nghiên cứu tín dụng có tác động đến thu nhập của các hộ nghèo, hoạt động tín dụng vi mô tại khu vực và các kết quả kiểm định. Đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo thông qua hoạt động của tín dụng vi mô.

  pdf217p danhvi95 05-12-2018 50 10   Download

 • Bài viết Giảm nghèo trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam phân tích một số tác động của biến đổi khí hậu đến nghèo đói ở VN; bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số giải pháp nhằm giảm nghèo trong điều kiện biến đổi khí hậu ở VN.

  pdf10p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 36 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích đánh giá tác động của vốn vay tín dụng đối với hộ nghèo. Và từ kết quả nghiên cứu này đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công cụ tín dụng trong việc thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo ở huyện Hương Thủy.

  doc8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 19 0   Download

 • Báo cáo về: “Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam” được chuẩn bị trong khuôn khổ pha IV của Dự án giảm nghèo do Danida tài trợ về “Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách phát triển của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương”. Dự án này hỗ trợ hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (NCQLKTTW) và Nhóm Nghiên cứu kinh tế phát triển (DERG) của trường Đại học...

  pdf238p badaovl 20-05-2013 189 66   Download

 • (BQ)Phần 1 Tài liệu Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới đói nghèo - cho cán bộ thực hành (Tài liệu tham khảo) cung cấp cho người đọc các nội dung: Định nghĩa các khái niệm và kỹ thuật đánh giá, các bước quan trọng trong thiết kế và thực hiện đánh giá tác động, áp dụng các phương pháp phân tích để đánh giá tác động - Một nghiên cứu tình huống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p doinhugiobay_00 05-11-2015 53 14   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới đói nghèo - cho cán bộ thực hành (Tài liệu tham khảo), phần 2 giới thiệu một số bảng phụ lục gồm: Các nghiên cứu tình huống, mẫu điều khoản tham chiếu, một mẫu ngân Tài liệu từ một đánh giá tác động của một chương trình cho trẻ ăn tại trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p doinhugiobay_00 05-11-2015 66 13   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Điều đó đã và đang tác động trực tiếp đến người nông dân Việt Nam nói chung và nông dân đồng bằng sông Hồng nói riêng từ cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tiêu cực, công nghiệp hóa đã dẫn đến kết quả không mong muốn như: thiếu việc làm ở một bộ phận nông dân, gia tăng phân hóa giàu nghèo, suy thoái đạo đức và lối sống, suy thoái môi trường sinh thái. Nếu không nhận thức sâu sắc mặt trái của quá trình công nghiệp hóa để có giải pháp khắc phục phù hợp thì nước ta sẽ không có sự phát triển nhanh và bền vững.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 33 4   Download

 • Bài viết này là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. Số liệu được sử dụng trong bài viết là một phần kết quả nghiên cứu tại các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa. Các biểu hiện của BĐKH và ảnh hưởng của nó đến sinh kế nhóm cư dân nghèo/cận nghèo ven biển, hải đảo Bắc Bộ qua nghiên cứu một số tỉnh ven biển sẽ được phân tích trong bài viết.

  pdf5p hanh_tv24 30-03-2019 8 0   Download

 • Tìm hiểu thực trạng vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đói ở nông thôn.Đảng và nhà nước đã có những chính sách và giải pháp giải quyết những vấn đề nghèo đói. Nhưng chưa thể áp dụng cho tất cả mọi nơi và từng đối tượng từng khu vực ở từng địa phương

  ppt44p doanducchien 07-06-2010 3086 1012   Download

 • Nghèo đói là một trong những vấn đề nan giải mà mọi quốc gia trên thế giới đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đều phải quan tâm và tìm cách giải quyết.Việc tấn công vào nghèo đói là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Đại Hội VII của Đảng đã xác định xoá đói giảm nghèo là một trong `những chương trình kinh tế xã hội vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản lâu dài. Đồng thời việc xoá đói giảm nghèo đòi...

  doc26p harrypotter9788 03-11-2010 2187 946   Download

 • Trải qua hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển nhanh và Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với thế giới. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, đến nay nước ta đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới, được đánh giá cao về thành tích xoá đói giảm...

  doc85p dosatbn 16-10-2011 524 148   Download

 • Phân tầng xã hội là một nội dung hết sức quan trọng trong các nội dung nghiên cứu về cơ cấu xã hội cũng như các vấn đề khác của xã hội học. Trong đời sống xã hội hầu hết các khía cạnh của mỗi con người đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vị trí của họ trong bậc thang xã hội. Do bản chất của nó, phân tầng xã hội đặt ra những vấn đề hết sức nghiêm túc về sự phân hoá giàu - nghèo, giữa những người có địa vị cao, có lợi...

  pdf14p vascaravietnam 21-08-2012 346 118   Download

 • Phần 1 giáo trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức khái quát chung về vấn đề nghèo đói, tác động của nghèo đói với sự phát triển kinh tế hộ gia đình. Giáo trình dùng cho đối tượng cao đẳng nghề và trung cấp nghề Công tác xã hội. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p sophantrotreu10 05-04-2016 199 72   Download

 • Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà là KBTB đầu tiên của Việt Nam. Phần lớn các hộ sinh sống trên KBTB là ngư dân, sống phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên biển với nghề nghiệp chính là đánh bắt gần bờ và nuôi trồng thuỷ sản (88%). Năm 2008 có khoảng 20%2 hộ thuộc diện nghèo của tỉnh, đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Những yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn của các hộ dân bao gồm cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, trong đó...

  pdf84p bidao13 19-07-2012 165 61   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn tài liệu Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được về việc nhận diện các loại thiên tai; một số khái niệm cơ bản trong thiên tai; biến đổi khí hậu; tác động của thiên tai/BĐKH đối với người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương khác;...

  pdf33p codon_09 21-03-2016 91 17   Download

 • Sự phát triển ngành nghề ở nông thôn theo một chiến lược vùng hợp lý sẽ là cơ sở ổn định lâu bền để nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo cho cư dân vùng đồng bằng sông Hồng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sự chuyển dịch cơ cấu lao động, nghề nghiệp và tác động của nó đến phân tầng mức sống ở một xã vùng đồng bằng sông Hồng". Với các bạn đang học chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thuytct36 01-03-2016 68 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về chuỗi giá trị, đánh giá thực trạng hoạt động hỗ trợ của dự án Phân cấp giảm nghèo dành cho các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn huyện Lệ Thủy trong 4 năm (2006-2009); nghiên cứu một số tác động của dự án đối với khả năng tiếp cận thị trường của các hộ sản xuất nước mắm thông qua phân tích chuỗi giá trị;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p bautroibinhyen4 27-11-2016 41 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tác động của nghèo đói
p_strCode=tacdongcuangheodoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2