intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài khoản kế toán tổ chức tín dụng

Xem 1-20 trên 100 kết quả Tài khoản kế toán tổ chức tín dụng
 • Tài liệu "Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng" giới thiệu đến với các bạn những quy định chung và bảng hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp cho bạn nội dung hạch toán của các tài khoản. Tham khảo để hiểu rõ nội dung.

  pdf176p thanhgomuc 13-04-2011 693 307   Download

 • Tài liệu "Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam" giới thiệu đến với các bạn các số hiệu tài khoản, cùng tên tài khoản được sử dụng trong các tổ chức tín dụng. Cùng tham khảo nhé.

  doc16p katty_cat 02-03-2011 466 141   Download

 • tài liệu tham khảo hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng việt nam ...

  doc19p gackiem196 19-04-2011 356 105   Download

 • Tài liệu "Kế toán ngân hàng_Những quy định chung" trình bày những quy định chung về hệ thống tài khoản kế toán này áp dụng đối với các TCTD, hệ thống tài khoản kế toán các TCTD, ký hiệu tiền tệ, định khoản ký hiệu tài khoản chi tiết, phương pháp hạch toán trên các tài khoản,...

  doc5p catbui 08-05-2009 951 556   Download

 • Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  doc9p nguyetnga 19-08-2009 294 64   Download

 • Tài khoản Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những...

  pdf65p xingau5 20-08-2011 657 276   Download

 • Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  doc2p sontinh 18-08-2009 224 38   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, trình bày và công bố thông tin trên BCTC, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p bautroibinhyen11 25-12-2016 149 3   Download

 • Giáo trình Kế Toán ngân hàng gồm 5 chương, với những nội dung cụ thể như sau: Tổ chức công tác hạch toán kế toán trong ngân hàng kinh doanh; kế toán ngân quỹ, tiền gửi, các khoản đầu tư, nghiệp vụ huy động vốn và cấp tín dụng; kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; kế toán ngoại tệ và kinh doanh vàng, bạc đá quý. Ngoài ra, giáo trình còn cung cấp cho các bạn phụ lục hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng - 2006 để các bạn tham khảo và học tập.

  doc138p phiphiyen 08-04-2011 1242 803   Download

 • TÊN TÀI KHOẢN Cấp Cấp Cấp I II III Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 10 Tiền mặt...

  doc18p ctxhtth 19-07-2011 1222 409   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  doc119p minhanh 14-03-2009 1597 233   Download

 • Nghiệp vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng bao gồm các nghiệp vụ thu, chi và điều chuyển tiền mặt. Mức tồn quỹ tiền mặt ở mỗi tổ chức tín dụng phụ thuộc vào qui mô hoạt động, vào tính chất thường xuyên hay thời vụ của các khoản thu, chi tiền mặt qua quỹ nghiệp vụ của tổ chức tín dụng đó.

  doc64p lemy_b2001 15-10-2011 638 172   Download

 • Văn bản ngân hàng : QĐ 1267/2001/QĐ-NHNN v/v Quy chế cho vay của TCTD đối với KH QĐ 127/2005/QĐ-NHNN v/v sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay của TCTD đối với KH theo QĐ 1267/2001 QĐ 783/2005/QĐ-NHNN v/v sửa đổi bổ sung Khoản 6 Điều 1 QĐ 127/2005 QĐ 1325/2004/QĐ-NHNN v/v Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu GTCG của TCTD đối với KH QĐ 26/2006/QĐ-NHNN v/v Quy chế bảo lãnh NH QĐ 59/2006/QĐ-NHNN v/v Quy chế mua, bán nợ của các TCTD NĐ 65/2005/NĐ-CP v/v sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 16/2001/NĐ-CP v/v tổ chức...

  pdf20p dragonet_lucky 31-12-2010 304 111   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (thời gian dưới một năm hoặc dưới mộtchu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường) tại ngân hàng, công ty tài chính, kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng các quan hệ kinh tế.

  doc2p chikorita 03-12-2009 631 105   Download

 • Quyết định số 160/1998/QĐ-NHNN2 về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

  pdf3p lawktkt6 29-10-2009 122 20   Download

 • Quyết định số 136/QĐ-NH2 về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf4p lawktkt7 29-10-2009 77 7   Download

 • Các nội dung chính cần nắm trong chương 6 (phần 2) gồm có: Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 46 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán; trình bày thông tin trên BCTC, thuế với kế toán tiền và nợ phải thu, tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng thma khảo.

  pdf22p bautroibinhyen11 25-12-2016 97 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch nợ phải trả; hiểu và tổ chức những vấn đề cơ bản về chứng từ và sổ sách trong phần hành kế toán nợ phải trả;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p bautroibinhyen15 22-01-2017 28 2   Download

 • Chương 2 (phần 2) của bài giảng Kế toán tài chính 1 tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán tiền và các khoản phải thu. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm: Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, thuế với kế toán tiền và nợ phải thu, tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 50 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài khoản kế toán tổ chức tín dụng
p_strCode=taikhoanketoantochuctindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2