intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu cho doanh nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tài liệu cho doanh nghiệp
 • Bài giảng Kinh tế học kết cấu gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Giới thiệu về Kinh tế học; chương 2 - Cung - cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; chương 3 - Lí thuyết về hành vi của doanh nghiệp; chương 4 - Cấu trúc thị trường; chương 5 - Tổng quan về kinh tế vĩ mô và dữ liệu kinh tế vĩ mô; chương 6 - Tổng cầu và chính sách tài khóa; chương 7 - Tiền tệ và chính sách tiền tệ;...

  pdf82p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin doanh nghiệp tại thời điểm hiện nay; giới thiệu các nguy cơ, các hình thức tấn công và các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin doanh nghiệp; giới thiệu một số công nghệ ứng dụng trong đảm an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống thông tin doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p diepvunhi 17-01-2023 20 1   Download

 • Tài liệu "Quản trị kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp; Đối tượng và phương pháp kế toán; Kế toán tài sản và nguồn vốn; Kế toán chi phí; Thiết lập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf96p vidumbledore 24-01-2023 21 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đề cương học phần; mục tiêu của học phần; tài liệu tham khảo; đánh giá học phần; thảo luận nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp marketing cho vay hộ gia đình, cá nhân tại ngân hàng Ngôn nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kom Tum" là hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về marketing trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng; nghiên cứu các số liệu để hiểu về tình hình cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum; đề xuất các giải pháp marketing khả thi nhằm phát triển dịch vụ cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân tại Chi nhánh cho thời gian đến.

  pdf123p starandsky01 03-01-2023 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), chi nhánh Nam Đà Nẵng" là nghiên cứu cơ sở lý luận cơ bản phát triển cho vay DN của NH Thương mại; đánh giá thực trạng phát triển cho vay DN tại chi nhánh MB Nam Đà Nẵng thông qua những số liệu liên quan đến cho vay DN; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay DN tại MB Nam Đà Nẵng trong thời gian tới.

  pdf93p starandsky01 03-01-2023 9 1   Download

 • Tài liệu "Quản trị dự án phần mềm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị cho Agile và Scrum; Bàn luận về tài chính; Đảm bảo sự ủng hộ từ quản lý cấp cao và sự hỗ trợ từ quản lý cấp trung; Thu thập các yêu cầu trực quan cho product Backlog; Tạo ra ước tính điểm story so sánh được để triển khai Scrum trong toàn doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf119p vigeorge 15-12-2022 8 1   Download

 • Giáo trình mô đun "Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn sinh viên khả năng nêu được vai trò của thống kê doanh nghiệp; đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp. Nhận thức được ý nghĩa, vai trò của thống kê doanh nghiệp, có trách nhiệm trong việc thực hiện hạch toán thống kê nhằm phục vụ quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf155p phuongthu205 22-12-2022 17 4   Download

 • Giáo trình môn học "Pháp luật kinh tế" cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Pháp luật Kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế cuộc sống, là cơ sở kiến thức để học viên liên thông lên trình độ cao hơn.

  pdf67p phuongthu205 22-12-2022 6 2   Download

 • Bài viết "Kho dữ liệu trong phân tích và quản trị dữ liệu thông minh tại các cơ quan - doanh nghiệp (Enterprise data warehouse in smart data analytics and management)" giới thiệu giải pháp tổ chức hình thành hệ thống Kho dữ liệu (Data Warehouse) tại các cơ quan, doanh nghiệp phục vụ cho việc quản trị dữ liệu thông minh và phân tích dữ liệu thông minh hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược quản trị và quản lý một cách khoa học và hiệu quả trên cơ sở khai phá kho dữ liệu.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Quản lý dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng và các giải pháp" giới thiệu về việc quản lý dữ liệu thông minh giúp cải thiện chất lượng nguồn dữ liệu mà mỗi ngân hàng thu thập, giúp ngân hàng nhìn thấy một bức tranh tổng thể về thị trường tài chính tiền tệ và nhu cầu của khách hàng, qua đó đưa ra quyết định, chiến lược kinh doanh đúng, thúc đẩy tăng doanh số và lợi nhuận cho ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống thông tin tài chính doanh nghiệp; hệ quản trị cơ sở dữ liệu visual foxpro; internet và thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf173p trangtrang0906 23-12-2022 9 2   Download

 • Luận văn "Quản trị nguyên vật liệu cho sản phẩm Giày tại xưởng đế của công ty Giày Rieker-chi nhánh Quảng Ngãi" đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về nguyên vật liệu và quản trị nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất; đánh giá thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu cho sản phẩm Giày tại xưởng đế của công ty Giày Rieker-chi nhánh Quảng Ngãi; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguyên vật liệu cho sản phẩm Giày tại xưởng đế của công ty Giày Rieker-chi nhánh Quảng Ngãi.

  pdf104p bigdargon09 20-12-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp)" tiếp tục trình bày những nội dung về: chế độ chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; hướng dẫn báo cáo tài chính - hướng dẫn báo cáo và quyết toán thuế quý - năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf352p langmongnhu 14-12-2022 13 1   Download

 • Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý doanh nghiệp được biên soạn giúp nâng cao hiểu biết về doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp cho sinh viên đại học chuyên ngành quản lý đô thị, những nhà quản lý trong tương lai. Gồm các nội dung chính như: Khái quát về doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp; các hoạt động nội bộ trong quản trị doanh nghiệp; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp xây dựng.

  pdf151p trangcam0906 12-12-2022 12 3   Download

 • Luận văn "Giải pháp marketing trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral" nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động Marketing đối với dịch vụ cho vay cá nhân. Nghiên cứu các số liệu để hiểu rõ về tình hình cho vay đối với cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral; dựa vào đó đề xuất các giải pháp marketing khả thi nhằm phát triển dịch vụ cho vay đối với cá nhân tại Chi nhánh Ea Ral trong thời gian đến.

  pdf99p bigdargon07 09-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Tác động của biến động dòng tiền đến đòn bẩy tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam" nghiên cứu tác động của biến động dòng tiền đến đòn bẩy tài chính, đồng thời nghiên cứu mối liên hệ này ở các cấp độ dòng tiền hoạt động. Thông qua dữ liệu của 169 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2014 – 2018) và phương pháp ước lượng GLS, kết quả bài viết cho thấy các công ty thực hiện việc giảm đòn bẩy tài chính khi có sự gia tăng trong biến động dòng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tại đây.

  pdf12p phuongnguyen0520 13-12-2022 20 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán nhằm hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dầu khí – Petechim tìm hiểu quy trình và quy định về thủ tục luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí – Petechim từ đó đưa ra những đề xuất và hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí – Petechim và là tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp khác.

  pdf7p vizenvo 02-12-2022 5 0   Download

 • Bài viết Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng thuật toán học máy rừng ngẫu nhiên được đề xuất. Một mô hình xác định các mẫu hành vi gian lận và phân loại các đối tượng trong bài toán phát hiện bất thường ở cấp độ tài khoản được mô hình hoá.

  pdf12p vizenvo 02-12-2022 4 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị vận hành" trình bày tổng quan về quản trị vận hành, mô hình hóa quá trình sản xuất/dịch vụ, nội dung của quản trị vận hành, các thách thức trong OM; nội dung, chiến lược và năng suất; chiến lược cạnh tranh cơ bản, vòng đời của sản phẩm, những lựa chọn chiến lược gia tăng lợi thế cạnh tranh,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf8p phuongduy205 02-11-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu cho doanh nghiệp
p_strCode=tailieuchodoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2