Tài liệu kinh tế mở

Xem 1-20 trên 4664 kết quả Tài liệu kinh tế mở
 • Tài liệu Kinh tế học vi mô giúp các bạn hệ thống lại kiến thức trong môn học Kinh tế học vi mô một cách nhanh và hiệu quả hơn, từ đó tài liệu giúp các bạn học tập và ôn thi môn học một cách hiệu quả.

  doc82p hai96st 29-09-2014 106 0   Download

 • CHÍNH SÁCH VÀ CẢI CÁCH NGOẠI THƯƠNG TRÊN BÌNH DIỆN TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ Kym Anderson Mọi quốc gia đều có lợi trong việc cải cách chính sách ngoại thương. Điều này đúng ngay cả với những nền kinh tế mở cửa nhất, bởi vì cho dù chính phủ có thể không làm biến dạng các động cơ khuyến khích, nhưng các chính sách của chính phủ ở nhiều nước khác đang làm biến dạng mức giá mà các nhà nhập khẩu của nền kinh tế mở nhận được trên các thị trường quốc tế. ...

  pdf8p iiduongii6 18-04-2011 62 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 363 180   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế lượng ứng dụng - chương 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p yeuthuong 25-02-2011 224 100   Download

 • Nền kinh tế mở và đóng Một nền kinh tế đóng là một nền kinh tế không có giao dịch với các nền kinh tế khác trên thế giới. Không có xuất nhập khẩu, không có chu chuyển vốn quốc tế. Một nền kinh tế mở là nền kinh tế có giao dịch tự do với các nền kinh tế khác trên thế giới.

  pdf9p lananh27108 18-09-2011 316 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế vĩ mô - chương 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc29p hoanglam666 09-05-2011 162 24   Download

 • Các định nghĩa khác nhau về kinh tế học: Kinh tế học là khoa học về sự lựa chọn. Kinh tế học nghiên cứu các hoạt động sản xuất và trao đổi của con người. Kinh tế học phân tích các động thái trong nền kinh tế nói chung như: xu hướng giá cả, sản lượng đầu ra, thất nghiệp.

  ppt40p ngoctong1 24-03-2013 85 20   Download

 • Mục tiêu của chương: Các đồng nhất thức hạch toán của nền kinh tế mở; mô hình nền kinh tế mở nhỏ: Thế nào được gọi là nhỏ, cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái được xác định thế nào, các chinh sách tác động như thế nào đến cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái.

  pdf10p lananh27108 18-09-2011 85 19   Download

 • tài liệu tham khảo:QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ MỞ (Mô hình Corden/Australian)

  pdf20p thuy201 16-12-2011 67 15   Download

 • Xem xét các phương trình cân bằng đối với trường hợp một nền kinh tế mở • Nghiên cứu mô hình nền kinh tế mở nhỏ – Cân bằng cán cân thương mại và tỷ giá được xác định như thế nào – Tác động của một số chính sách đến cân bằng cán cân thương mại và tỷ giá

  ppt39p doantrang163 11-10-2012 100 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nền kinh tế mở trong dài hạn', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p nhocs200508 26-03-2011 75 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế học (Nguyễn Việt Hưng) - Chương 11 Lý thuyết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Trong chương này sẽ giúp người học: Trình bày bảng cán cân thanh toán. Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái. Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong từng chế độ tỷ giá. Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế.

  pdf95p hohanhnhi 14-01-2014 54 12   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: lạm phát và các biện pháp khắc phục nhằm giảm lạm phát trong thời kỳ kinh tế mở và phát triển một cách đồng bộ ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p inside33 10-12-2012 69 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh tế vĩ mô cũa nền kinh tế mở', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p opticalhwheel 28-09-2011 56 10   Download

 • Nội dung trình bày của chương 7 Nền kinh tế mở thuộc bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về chu chuyển dòng tiền trong nền kinh tế mở, cán cân thanh toán, cán cân tài khoản vãng lai, lý thuyết ngang bằng sức mua và với giả thiết thị trường quốc tế cạnh tranh, mỗi một đồng tiền phải có sức mua như nhau ở tất cả các nước.

  ppt30p orange_12 03-06-2014 90 9   Download

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005 – Kinh tế Phát triển Bài giảng Quản lý nền kinh tế mở

  pdf13p thanhthao100 04-11-2011 56 8   Download

 • Trong chương 8 Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các nội dung chính: các học thuyết về lợi ích so sánh như lợi thế so sánh tuyệt đối, lợi thế so sánh tương đối, chính sách ngoại thương, quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với xuất nhập khẩu.

  pdf31p little_12 23-06-2014 47 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p tengteng1 10-11-2011 18 2   Download

 • Khái niệm về kinh tế lượng: Econometrics = Econo + Metrics. Đối tượng: các mối quan hệ, các quá trình kinh tế. Công cụ: các mô hình kinh tế, mô hình toán, xác suất thống kê, tin học. Công việc: xây dựng, đánh giá, phân phối mô hình. Kết quả: bằng số, tùy thuộc mục đích sử dụng.

  pdf0p ngan_bluesky 11-12-2010 1670 169   Download

 • Toán kinh tế, gần đây hay được gọi là kinh tế học toán, là một phân ngành của kinh tế học nghiên cứu việc áp dụng toán học và phát triển các kỹ thuật toán học để giải quyết các vấn đề kinh tế học.

  pdf13p kocotienchoigame 28-03-2011 280 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tài liệu kinh tế mở
p_strCode=tailieukinhtemo

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản