intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu kinh tế nông nghiệp

Xem 1-20 trên 1945 kết quả Tài liệu kinh tế nông nghiệp
 • Nghiên cứu thực hiện công tác điều tra, thu thập tài liệu về dân sinh kinh tế, hiện trạng xả thải ngành than, nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng tại thành phố Cẩm Phả. Tiến hành phân tích hiện trạng xả thải và nhu cầu sử dụng của các đối tượng bao gồm ngành than, nông nghiệp, dòng chảy môi trường trên sông, vị trí các trạm xử lý nước thải và đối tượng sử dụng nước.

  pdf3p vigeorge 06-12-2023 4 2   Download

 • Tài liệu "Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách kinh tế mới - Bước phát triển tất yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga; Tính biện chứng trong nội dung của chính sách kinh tế mới;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p vibranson 20-10-2023 5 3   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của việc tham gia thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tới hiệu quả kinh tế tổng hợp của nông hộ sản xuất trái cây sạch tại khu vực Đông Nam Bộ" được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của việc tham gia thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tới hiệu quả kinh tế tổng hợp của nông hộ sản xuất trái cây sạch tại khu vực Đông Nam Bộ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp màng bao dữ liệu để tính toán hiệu quả kinh tế tổng hợp và hồi quy tuyến tính bằng ước lượng bình phương nhỏ nhất để lượng hóa tác động của tham gia GAP đến hiệu quả kinh tế tổng hợp.

  pdf12p giangnhanly 02-10-2023 2 2   Download

 • Trên cơ sở tham khảo và hệ thống một số tài liệu quan trọng và khảo sát thực địa, bài viết "Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững" đã tập trung làm rõ hơn những thành tựu và hạn chế tồn tại cũng như đề xuất hàm ý giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp ĐBSCL theo hướng bền vững.

  pdf19p kimphuong1130 28-09-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ (KH - CN) trong sản xuất chè của hộ nông dân tại thành phố Thái Nguyên. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu được điều tra thực tế 150 hộ nông dân sản xuất chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bằng phương pháp phân tích so sánh lợi ích, chi phí, sự khác nhau trong hiệu quả kinh tế ở các mô hình trồng chè đã được nhận diện.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 2 2   Download

 • Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tập trung làm rõ thực trạng tình hình thực hiện pháp luật về đất đai và kiến nghị giải pháp.

  pdf5p kimphuong1126 07-09-2023 3 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ việc phỏng vấn 251 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

  pdf10p vifriedrich 30-08-2023 6 1   Download

 • Tài liệu "Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân; Kinh nghiệm thực tiễn các nước về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vibranson 10-08-2023 11 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam thời gian qua; Phương hướng và giải pháp phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p vibranson 10-08-2023 8 8   Download

 • Tài liệu "Phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan niệm của Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời gian tới và mô hình đổi mới tăng cường; Bài học của những năm đổi mới (1986-2006);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf60p vibranson 10-08-2023 6 5   Download

 • Tài liệu "Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sông MêKông hay sông Cửu Long trước thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu; Vị trí địa kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long; Đập thủy điện nào ngăn dòng chảy đều tác động đến hạ lưu các con sông lớn, châu thổ đồng bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p vibranson 10-08-2023 5 4   Download

 • Với phương pháp nghiên cứu hỗn hợp như nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tế, phỏng vấn chuyên gia, và kiểm định T – test nhằm thống kê mô tả kết quả khảo sát. Kết quả chứng minh có sự tồn tại của các thành phần của nhân tố Đặc điểm sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp tác động đến việc vận dụng bảng điểm cân bằng trong doanh nghiệp nông nghiệp.

  pdf9p kimphuong1123 18-08-2023 2 2   Download

 • Đất đai là tài nguyên, tài sản đặc biệt của quốc gia, bộ phận quan trọng nhất của lãnh thổ quốc gia gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cả dân tộc; là không gian sinh tồn, sinh sống của các cộng đồng dân cư gắn liền với từng gia đình, mọi người dân; là nguồn lực to lớn để phát triển đất nước, tư liệu sản xuất đặc biệt tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Bài viết trình bày việc phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam.

  pdf4p viberbers 09-08-2023 3 2   Download

 • Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 9 năm 2022-2023 đáp án - Trường THCS Nguyễn Huệ, Kon Tum” sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf9p trankora03 11-08-2023 3 2   Download

 • Bài viết Kết quả nghiên cứu xác định liều lượng phân bón thích hợp cho chuối Tiêu Hồng tại Phú Thọ trình bày ảnh hưởng liều lượng phân bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng giống chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ; Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ; Ảnh hưởng của lượng phân bón đến hiệu quả kinh tế chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ.

  pdf5p vithor 20-07-2023 3 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L26 trồng xen mía tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trình bày ảnh hưởng của mật độ và liều lượng bón đạm đến thời gian sinh trưởng, phát triển của giống lạc L26 trồng xen mía đồi tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; Ảnh hưởng của mật độ và liều lượng đạm bón đến tình hình sâu bệnh hại chính trên giống lạc L26 trồng xen canh trên đồi mía; Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm.

  pdf5p vithor 20-07-2023 2 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ ảnh hưởng trong ngắn và dài hạn của biến đổi khí hậu và các nhân tố khác đối với tổng giá trị nông nghiệp (GDP nông nghiệp) của Việt Nam.

  pdf19p tueman05 24-07-2023 5 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu liều lượng phân NPK và phân hữu cơ thích hợp cho cây mía đường tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nghiên cứu, khảo nghiệm liều lượng phân vô cơ NPK và phân hữu cơ thích hợp cho cây mía đường tại Phụng Hiệp Hậu Giang đã được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và góp phần phát triển bền vững vùng mía đường nguyên liệu của tỉnh Hậu Giang.

  pdf6p visybill 19-07-2023 2 1   Download

 • Bài viết Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất giống khoai mỡ trắng trụi tại Hữu Lũng, Lạng Sơn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác (thời vụ, mật độ, liều lượng phân bón, làm giàn) trên giống Khoai mỡ trắng trụi tại huyện Hữu Lũng, nhằm mục đích góp phần nâng cao năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân là rất cần thiết.

  pdf8p visybill 19-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị chỉ ra những lý do cần thiết phải quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm và chất thải hữu cơ, cho dù từ các hộ gia đình, cơ sở chế biến (nguyên liệu thô) và nhà máy, hoặc trực tiếp từ khu vực nông nghiệp. Tại Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên cứu về mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững.

  pdf7p viwolverine 11-07-2023 4 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2