intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ngành tài chính

Xem 1-20 trên 5784 kết quả Tài liệu ngành tài chính
 • Bài viết Đặc điểm sản xuất và hiệu quả tài chính của mô hình canh tác xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Hậu Giang đánh giá đặc điểm sản xuất và hiệu quả tài chính của mô hình canh tác xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Hậu Giang. Số liệu nghiên cứu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp 92 hộ trồng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

  pdf13p vihennessey 26-09-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTTXH của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành VLXD niêm yết trên TTCK Việt Nam.

  pdf134p unforgottennight04 14-09-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành thiết bị vật liệu xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam" đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành TBVLXD trên TTCK Việt Nam; đưa ra một số hàm ý chính sách và khuyến nghị gia tăng khả năng thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành TBVLXD trên TTCK Việt Nam.

  pdf113p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là tổng hợp và đưa ra những cơ sở lý luận về hiệu quả tài chính, các thước đo hiệu quả tài chính và hình thành mô hình các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính. Dựa trên các số liệu thực tế thu thập được để xem xét thực trạng, đồng thời phân tích và xác định các nhân tố ảnh hưởng.

  pdf94p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu nhận diện sai sót trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành nguyên vật liệu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" xây dựng mô hình nghiên cứu về phát hiện sai sót trên báo cáo tài chính để dự đoán khả năng sai sót trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành nguyên vật liệu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng phát hiện sai sót trên BCTC cho các KTV và các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf97p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn cần biết" được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho những người làm việc trong lĩnh vưc nhà hàng, khách sạn có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Nội dung cuốn sách bao gồm các chủ đề chính như sau: Những câu tiếng Anh thường dùng trong khách sạn; tại đại sảnh, dịch vụ tại phòng, khu ăn uống, tiếng Anh thường dùng khi nói chuyện điện thoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf226p unforgottennight03 05-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Quản trị hệ thống Web và Mail Server được biên soạn cho học sinh ngành Công nghệ thông tin và có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn có kiến thức tổng quát về phần cứng máy tính và cách lắp ráp, cài đặt hoàn chỉnh hệ điều hành cho một máy vi tính, cũng như các phần mềm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf167p dongcoxanh10 06-09-2022 26 1   Download

 • Tài liệu "Ngành lâm nghiệp Việt Nam và mục tiêu bền vững môi trường" nhằm thực hiện hiệu quả chức năng của ngành lâm nghiệp, có những chính sách phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kimphuong0020 27-08-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về kinh tế văn hóa Việt Nam 1930-1980" với nội dung gồm những diễn biến về tình hình kinh tế được trình bày, sắp xếp trình tự theo các giai đoạn Cách mạng: giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kháng chiến chống Pháp (1945-1954); giai đoạn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược Cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam (1955-1975); giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh (1976-1980).

  pdf114p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách "Hồ Chí Minh về vấn đề Nhà nước và pháp luật" là tài liệu quý và thiết thực cho mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác và học tập trong ngành tư pháp nói riêng và trong tất cả các ngành, các cấp nói chung, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên các trường đại học và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đối với việc tra cứu và tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf364p bakerboys07 05-07-2022 15 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa lý và lịch sử tỉnh Cà Mau (Tập II)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Địa lý kinh tế tỉnh Cà Mau; Địa lý nông nghiệp Cà Mau; Ngành trồng trọt ở Cà Mau; Ngành chăn nuôi ở Cà Mau; Địa lý lâm nghiệp Cà Mau; Địa lý ngư nghiệp Cà Mau; Địa lý công nghiệp Cà Mau;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vigeneralmotors 11-07-2022 7 0   Download

 • Tài liệu "Những cơ hội và thách thức ở vùng dân tộc thiểu số" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình dân số, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta; Một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự báo cơ hội và thách thức đối với vùng dan tộc thiểu số trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO; Cơ hội và thách thức đối với một số ngành nghề ở vùng dân tộc thiểu số khi Việt Nam gia nhập WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf140p vigeneralmotors 11-07-2022 7 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu địa chí tỉnh Sông Bé" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyền thống văn hóa tỉnh Sông Bé; Vườn Lái Thiêu, ngành mộc, sơn mài; Lịch sử đấu tranh cách mạng Sông Bé 1920-1945; Sông Bé 30 năm chiến tranh giải phóng - chín năm kháng chiến chống Pháp những đơn vị vũ trang đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf337p vigeneralmotors 11-07-2022 11 0   Download

 • Giáo trình "Chính phủ điện tử" được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các sinh viên các chuyên ngành khác, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu các vấn đề cổ liên quan tới lĩnh vực chính phủ điện tử. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan bộ máy nhà nước và chính phủ điện tử; công nghệ và kiến trúc chính phủ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 18 0   Download

 • Giáo trình "Chính phủ điện tử" được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các sinh viên các chuyên ngành khác, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu các vấn đề cổ liên quan tới lĩnh vực chính phủ điện tử. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: ứng dụng chính phủ điện tử; một số góc độ xã hội, văn hóa, đạo đức và pháp luật trong chính phủ điện tử; chiến lược và nguyên tắc triển khai dự án chính phủ điện tử;...

  pdf177p ryomaechizen 01-07-2022 12 0   Download

 • Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán tài sản ngắn hạn; kiểm toán tài sản dài hạn;...

  pdf138p ryomaechizen 01-07-2022 12 4   Download

 • Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kiểm toán nguồn vốn; kiểm toán chi phí; kiểm toán doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 14 4   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; một số quy luật phân phối xác suất thường gặp;...

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 37 4   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu ngành tài chính
p_strCode=tailieunganhtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2