Tài trợ ngắn hạn

Xem 1-20 trên 672 kết quả Tài trợ ngắn hạn
 • Một công ty không dễ dàng gì nhận được nguồn tài trợ ngắn hạn của một ngân hàng hay các nguồn khác khi không có đảm bảo,vì các hình thức tài trợ đó đem lại rất nhiều rủi ro cho người cho vay.Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cung cấp đủ sự đảm bảo đối với khoản tiền vay theo yêu cầu thì họ sẽ dễ dàng nhận được khoản tín dụng cần thiết từ một nhà tài trợ nào đó.

  doc9p huytam102 25-11-2010 814 247   Download

 • Bài thảo luận môn Quản trị tài chính: Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay trình bày lý luận chung về quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn, thực trạng quản trị nguồn tại trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay, các giải pháp nâng cao, hoàn thiện việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại doanh nghiệp.

  pdf25p namjojohn 09-05-2014 553 147   Download

 • Nội dung: Nhu cầu tài trợ ngắn, Lợi và bất lợi của tài trợ ngắn hạn, Các loại tài trợ ngắn hạn, Tính chi phí tài trợ ngắn hạn, Sử dụng các khoản phải thu và tồn kho như vật bảo đảm.

  ppt29p lenga_a6 02-01-2011 399 136   Download

 • Các nguồn tài trợ ngắn hạn do vay mượn có thể được chia làm hai loại: Nợ có đảm bảo và nợ không có đảm bảo. 2.3.1. Nguồn tài trợ ngắn hạn không có đảm bảo Những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, có uy tín có thể nhận được những khoản tiền vay ngắn hạn không có đảm bảo, do các ngân hàng tài trợ mà không đòi hỏi bất cứ sự đảm bảo nào.

  pdf33p tab_12 29-07-2013 182 37   Download

 • Chương 7 Nguồn tài trợ ngắn hạnnhằm trình bày về nguồn tài trợ tự do, nguồn tài trợ có thương lượng, tài trợ từ các khoản phải thu, thành phần của nguồn tài trợ ngắn hạn.

  pdf32p canon_12 27-03-2014 128 22   Download

 • Bài giảng Chương 9: Nguồn tài trợ ngắn hạn trình bày các nội dung về nguồn tài trợ tự do, nguồn tài trợ có thương lượng, tài trợ từ các khoản phải thu, thành phần của nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf33p hoa_khoai91 12-06-2014 61 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 12 "Nguồn tài trợ ngắn hạn" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lý do công ty sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tài trợ bằng các khoản phải thu, tài trợ bằng hàng tồn kho,...

  pdf10p silentlovect 30-09-2015 63 10   Download

 • + Các loại tài sản và các khoản nợ ngắn hạn chính. + Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn + Các hình thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và cách dự trù

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 1770 689   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - Nguồn tài trợ của doanh nghiệp có nội dung trình bày chính sách đầu tư vào tài sản lưu động, chiến lược tài trợ, nguồn tài trợ ngắn hạn, dự kiến nhu cầu vốn lưu động, nguồn tài trợ dài hạn.

  ppt126p hoangthuyfc 21-08-2014 636 138   Download

 • Bài 8 trình bày những nội dung chính như sau: Tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp, mô hình nguồn tài trợ của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp, những điểm lợi và bất lợi sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p hihihaha9 14-01-2017 95 18   Download

 •  Bài giảng "Chương 12: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguồn tài trợ doanh nghiệp, lựa chọn chính sách tài trợ, nguồn tài trợ ngắn hạn, nguồn tài trợ dài hạn, quyết định lựa chọn nguồn tài trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_07 16-12-2015 69 13   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 28 "Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn" trình bày những nội dung chính sau: Thành phần của vốn lưu động, mối liên kết giữa các quyết định tài trợ dài hạn và ngắn hạn, theo dõi những thay đổi trong tiền mặt và vốn lưu động, lập ngân sách tiền mặt, kế hoạch tài trợ ngắn hạn.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 83 11   Download

 • I. Nguồn tài trợ dài hạn Căn cứ vào phạm vi huy động, các nguồn tài trợ nhu cầu đầu tư dài hạn của doanh nghiệp xây dựng chia thành: Nguồn tài trợ bên trong ( nguồn nội sinh) và nguồn tài trợ bên ngoài( ngoại sinh).

  doc11p plndan 29-05-2011 1378 288   Download

 • Các loại tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn chủ yếu. Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn. Cách thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và một số kỹ thuật cân bằng nhu cầu tiền mặt

  pdf32p doremon_12 24-12-2013 193 65   Download

 • Khóa luận làm rõ vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Sau đó căn cứ vào các số liệu thực tế, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.

  pdf111p hihihaha7 03-01-2017 80 46   Download

 • Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn của giảng viên TS Ngô Quang Huân trình bày những nội dung như: mục tiêu lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, mối liên hệ giữa quyết định tài trợ dài hạn và ngắn hạn

  pdf32p four_12 21-03-2014 114 27   Download

 • Nội dung trong chương 11 Quản lý vốn lưu động nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm tìm hiểu các thành phần của vòng quay tiền mặt và tại sao nó quan trọng, tìm hiểu các ưu nhược điểm của chính sách tài trợ ngắn hạn và tìm hiểu các chọn lựa tài trợ ngắn hạn khác nhau.

  pdf24p yellow_12 30-05-2014 69 12   Download

 • Chương 6 Tài trợ và đầu tư quốc tế đề cập đến quyết định tài trợ ngắn hạn và được tóm lược bằng hai câu hỏi sau: Thứ nhất, công ty mẹ hoặc các công ty con của một MNC có nhu cầu về vốn thì nên vay nội bộ hay vay từ các nguồn khác?

  pdf107p one_12 24-01-2014 139 11   Download

 • Chương 10 đề cập đến tài trợ ngắn hạn và quản trị tiền mặt quốc tế. Chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Nguồn tài trợ nước ngoài, tài trợ bằng ngoại tệ, xác định lãi suất tài trợ hiệu dụng, tiêu chuẩn được xem xét trong quyết định tài trợ, tài trợ với danh mục đầu tư tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p namthangtinhlang_02 04-11-2015 32 10   Download

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 7 thảo luận về nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương gồm có: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p youcanletgo_03 10-01-2016 55 9   Download

Đồng bộ tài khoản