intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lý học nước nhà

Xem 1-20 trên 772 kết quả Tâm lý học nước nhà
 • Phát triển tâm lý học nước nhà trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế Bài viết nêu lên vấn đề sau: Giáo dục còn nhiều bất cập, cần phải làm gì để tiếp tục phát triển trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế. Tâm lý học Việt nam muốn phát triển trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế. Tâm lý học Việt nam muốn phát triển phải biết bám sát vào các đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng cuả cả nước. Mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế,...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 55 3   Download

 • Bài viết này tác giả trình bày một số khái niệm con người, tác giả lần lượt phân tích nhiều vấn đề lớn vừa mang tính chất, vừa mang tính thời sự như: con người xuất hiện, con người là gì, cấu trúc người, cấu trúc bền vững, đa dạng văn hoá vì phát triển con người bền vững, phát triển con người bền vững là trọng điểm của chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập là cơ sở quan trọng để phát triển con người bền vững. Rèn kỹ năng thực hành công việc cho học sinh...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 36 5   Download

 • Gian lận thương mại dưới góc nhìn của tâm lý học Trong năm nay, nước Mỹ xảy ra liên tiếp những vụ xét xử nhiều chủ tịch, giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn trên thế giới với các tội danh tham nhũng, ăn cắp tiền công, cố tình lừa đảo nhà đầu tư và cơ quan chức năng để trục lợi cá nhân…Trong bài viết này, Brendan Hewson, biên tập viên trong lĩnh vực gian lận tài chính của tờ báo điện tử Gtnews đã xem xét các vụ việc trên dưới góc độ tâm lý và phân...

  pdf8p traitimmuathu241 13-05-2010 276 143   Download

 • Học viên nắm được vai trò của tâm lý học trong quản lý hành chính nhà nước. Hiếu được những yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý công chức từ đó có những biện pháp để phát huy những ảnh hưởng tôt hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.

  ppt37p vanhoangbank 17-10-2013 305 58   Download

 • Nối tiếp phần 1 của Tập bài giảng Tâm lý học quản lý, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo trong các cơ quan hành chính Nhà nước, lãnh đạo trong tổ chức, năng lực tổ chức của người lãnh đạo, uy tín của người lãnh đạo, giao tiếp trong hoạt động quản lý, các loại giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p vimessi2711 02-04-2019 70 15   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh được nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng năng lực quản lý nhân sự của người giám đốc DNNN tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý của giám đốc DNNN.

  pdf104p dieuhang510 15-11-2016 73 13   Download

 • Cấu trúc của chuyên đề gồm 4 phần: khái quát về tâm lý học và tâm lý quản lý, một số hiện tượng tâm lý xã hội trong quản lý giáo dục, nhân cách người cán bộ quản lý – hiệu trưởng trường mầm non và phong cách lãnh đạo, quản lý và vấn đề uy tín của hiệu trưởng mầm non. Mời các bạn tham khảo!

  pdf72p nguyethuynhthi 07-12-2018 46 3   Download

 • Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành của tâm lý học, chuyên nghiên cứu những vấn đề trong hoạt động quản lý, nhằm làm cho hoạt động quản lý đạt được hiệu quả tối ưu. Hoạt động quản lý trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm riêng so với các tổ chức quản lý khác, vì vậy đòi hỏi phải có chuyên ngành tâm lý học qủan lý chuyên biệt. Theo hướng tiếp cận như vậy, có thể xem. Tâm lý học quản lý hành chính nhà nước là một phân...

  doc74p shinichikudo_91 16-06-2011 1452 537   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tâm lý học quản lý - chương 4', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p cxt_tuan 10-05-2011 378 157   Download

 • Xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, trường phái Tâm lý học pháp luật là sự bổ sung tuyệt vời cho bức tranh vốn đã rất đa dạng mô tả nguồn gốc, quy luật hình thành, phát triển, bản chất của nhà nước và pháp luật. Khác với nhiều quan điểm trước đó, tâm lý học pháp luật gắn sự hình thành, bản chất của nhà nước và pháp luật với các hiện tượng, bản chất, quy luật tâm lý của con người.

  pdf7p comamngo1902 01-04-2019 24 1   Download

 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn.

  doc7p caolaw 13-10-2009 2682 551   Download

 • Câu 1. Đối tượng của tâm lí học là các hiện tượng: A. Tâm vật lí; B. Tâm sinh lí; C. Tâm lí; D. Sinh lí Câu 2. Nhiệm vụ của tâm lí học là: A. Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lí; B. Phát hiện các qui luật hình thành, phát triển tâm lí; C. Tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lí; D. Cả A, B và C. Câu 3. Tâm lí học hoạt động do các nhà tâm lí học nước nào sáng lập? A. Vecthairno, Côlơ, Côpca (Đức); B. C.Rôgiơ, H.Maxlâu (Mĩ); C. G.Piagiê (Thuỵ Sĩ) và Brunơ (Anh); D. L.X.Vưgôtxki, X.L.Rubinstein, A.N.Lêônchiev, …(Liên Xô cũ)....

  doc10p trangthuvuthi281291 24-11-2010 215 285   Download

 • Từ khi đất nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN, mở cửa và hôi nhập thì việc đổi mới và nâng cao hoạt động quản lí xã hội đã trở thành nhiệm vụ bức xúc

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 176 70   Download

 • Từ khi đất nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN, mở cửa và hôi nhập thì việc đổi mới và nâng cao hoạt động quản lí xã hội đã trở thành nhiệm vụ bức xúc Từ khi đất nước ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN, mở cửa và hôi nhập thì việc đổi mới và nâng cao hoạt động quản lí...

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 334 63   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm chỉ ra các kiểu phong cách lãnh đạo phổ biến, hiệu quả phong cách lãnh đạo của chủ tịch UBND xã trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả phong cách lãnh đạo của chủ tịch UBND xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc26p khanhnie 04-01-2017 127 29   Download

 • Bài viết về có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực lao động của Cán bộ công chức như chính sách, pháp luật, tâm lý. Để nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ công chức cần có giải pháp toàn diện và đồng bộ như là khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khen thưởng, kỷ luật khách quan hợp lý, nâng cao thu nhập cá nhân và tạo môi trường an toàn cho sức khỏe, nâng cao uy tín người lãnh đạo công sở...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 131 18   Download

 • Một số đặc điểm tâm lý tiểu nông tiêu cực ở đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước ta hiện nay Bài viết này tác giả nêu lên thực trạng những đặc điểm tâm lý tiểu nông tiêu cực ở đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh của nhà nước ở nước ta hiện nay. Tư duy manh mún, tầm nhìn hẹp.Tính cục bộ, hẹp hòi, bè phái. Tính thụ động, ỷ lại, yên phận. Ngại đấu tranh đến cùng cho lẽ phải. Độc đoán, gia trưởng, tính tư hữu cac nhân....

  pdf6p butmauvang 30-08-2013 89 14   Download

 • Hệ thống động lực tâm lý ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Qua nghiên cứu cho thấy có 3 nhóm lý do làm cho người lao động ngại tham gia cổ phần hóa đó là: Nhóm 1: Những lý do liên quan tới quyền lợi, lợi ích cá nhân. Nhóm 2: Những lý do thuộc về quyền quản lý. Nhóm 3: Những lý do thuộc về cơ chế chính sách

  pdf10p butmauluc 31-08-2013 43 7   Download

 • Những chính sách của Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên đầu tư cho các dân tộc thiểu số, nhưng cộng đồng dân tộc người Hmông vẫn chậm phát triển cả về mặt kinh tế lẫn xã hội. Bên cạnh những nguyên nhân về địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội thì những nguyên nhân bắt nguồn từ những đặc điểm tâm lý dân tộc là một trong những yếu tố gây cản trở quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của người Hmông hiện nay.

  pdf5p susuqb 18-12-2015 66 5   Download

 • Từ lâu, các nhà tâm lý học nước ngoài đã xây dựng các phương pháp khác nhau để đánh giá động cơ thành đạt của con người. Có hai phương pháp sử dụng khá phổ biến, đó là phương pháp phóng chiếu và phương pháp bảng phỏng vấn nhân cách... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p dienham63 15-12-2015 108 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lý học nước nhà
p_strCode=tamlyhocnuocnha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2