intTypePromotion=1
ADSENSE

Thang đo Likert

Xem 1-17 trên 17 kết quả Thang đo Likert
 • Bài giảng Đo lường thái độ trong nghiên cứu điều tra (survey research) nhằm thiết kế và thử nghiệm thang đo Likert, thang đo phân biệt ngữ nghĩa, và thang đo ý định hành vi, giải thích những điểm mạnh và điểm yếu của các thang đo này, thảo luận sự khác nhau giữa thang đo so sánh và thang đo không so sánh cũng như sự phù hợp của thang đo xếp hạng (ranking) và cho điểm (rating)

  pdf25p thick_12 14-07-2014 285 38   Download

 • Bài nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch Sóc Trăng. Thang đo Likert 5 cấp độ (từ 1 – Rất không hài lòng đến 5 – Rất hài lòng) được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của du khách về các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch Sóc Trăng. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định mức độ hài lòng của du khách, ngoài ra phương pháp Willingness to Pay cũng được sử dụng để đo lường mức thoả mãn của du khách...

  pdf11p sunshine_7 22-07-2013 238 52   Download

 • Thiết kế và thử nghiệm thang đo Likert, thang đo phân biệt ngữ nghĩa, và thang đo ý định hành vi, giải thích những điểm mạnh và điểm yếu của các thang đo này. Thảo luận sự khác nhau giữa thang đo so sánh và thang đo không so sánh cũng như sự phù hợp của thang đo xếp hạng (ranking) và cho điểm (rating). Xác định và thảo luận những khía cạnh quan trọng của thái độ người tiêu dùng và những vấn đề quan trọng khác trong thị trường trong bối cảnh thái độ khách hàng và những...

  pdf6p okurao 06-03-2013 98 17   Download

 • Bài viết Mức độ hài lòng về cuộc sống của công nhân trong các khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện nay trình bày kết quả nghiên cứu "Sự hài lòng về cuộc sống của công nhân KCN Yên Phong - Bắc Ninh" của tác giả năm 2017. Nghiên cứu này sử dụng câu hỏi Likert với thang đo 5 bậc (1= rất không hài lòng; 5= rất hài lòng) với dung lượng mẫu 300,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tranminhluanluan 29-05-2018 30 4   Download

 • Bài viết này dựa vào kết quả phỏng vấn du khách quốc tế (là những người thông thạo tiếng Anh) về du lịch ở đảo Phú Quốc. Tổng số mẫu dùng trong nghiên cứu là 100 mẫu, số mẫu này được tác giả phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi trong hai đợt (đợt I là từ tháng 11-12 năm 2014 và đợt II là từ tháng 02-6 năm 2015).

  pdf10p vinobita2711 28-05-2019 34 7   Download

 • Bài nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng và hành vi sau khi đi du lịch của khách du lịch nội địa đối với du lịch Tỉnh Sóc Trăng, đồng thời tìm hiểu các yếu tố quyết định sự hài lòng và sự sẵn lòng quay lại của du khách. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ. Phân tích khoảng cách Mức độ quan trọng. Mức độ hài lòng và mô hình IPA được dùng đề xuất chiến lược cho các đơn vị kinh doanh du lịch...

  pdf12p sunshine_7 19-07-2013 136 36   Download

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM để đánh giá hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An. Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 9 điểm. Mô hình nghiên cứu có 4 nhóm nhân tố độc lập: Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, qui trình thủ tục hành chính và đạo đức nghề nghiệp với 27 biến quan sát, dùng để kiểm định mối quan hệ với hiệu quả quản trị hành chính công (có 5 biến quan sát) tại tỉnh Long An.

  pdf15p sieunhansoibac5 18-04-2018 45 9   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. HCM. Thông qua việc thu thập thông tin thứ cấp, bảng phỏng vấn được xây dựng dựa trên trên thang đo Likert 5 điểm, sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của thang đo, tiếp đến, phân tích nhân tố khám phá được sử dụng nhằm loại bỏ các nhân tố không ảnh hưởng.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 46 9   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ khuyến nông, là lĩnh vực ít được nghiên cứu. Áp dụng thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL và bổ sung yếu tố hiệu quả, cho điểm theo thang đo Likert từ 1-7, lấy mẫu ngẫu nhiên 7/11 lớp tập huấn "Một phải năm giảm" ở An Giang vụ Hè Thu 2011.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 53 2   Download

 • Bài viết Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may thành phố Cần Thơ trình bày đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may thành phố Cần Thơ dựa trên phân tích cung cầu các sản phẩm hỗ trợ dệt may. Từ 37 doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngành dệt may được khảo sát tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, bằng cách sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả cùng với thang đo Likert 5 mức độ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thienthandoremon 30-05-2018 34 3   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả đã khảo sát 300 doanh nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế với kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để tìm hiểu năng lực kinh doanh của họ. Kết quả cho thấy trong số 10 năng lực được khảo sát thì đội ngũ doanh nhân trên địa bàn nghiên cứu đã đáp ứng tốt một số nhóm năng lực kinh doanh thành phần như: năng lực nắm bắt cơ hội, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cam kết, năng lực thiết lập quan hệ, năng lực cá nhân với điểm trung bình đánh giá từ 4,01 trở lên của thang đo Likert.

  pdf14p byphasse043256 12-01-2019 32 2   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu các thành tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra sự cố công trình bằng phương pháp khảo sát bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi với thang đo Likert-5-điểm đã được thiết kế từ 28 biến đã được nhận dạng. Lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện. Thực hiện phân tích EFA cho bộ dữ liệu khảo sát đã chỉ ra 05 thành tố ảnh hưởng đến việc xảy ra sự cố công trình. Phân tích hồi quy tuyến tính bội cũng đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng như là nền tảng cho việc đề xuất các biện pháp giảm nhẹ khả năng xảy ra sự cố công trình xây dựng tại TP.

  pdf9p sieunhansoibac5 18-04-2018 18 1   Download

 • Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 5 mức độ để đánh giá thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn, quá trình sử dụng vốn và hỗ trợ sau khi cho vay. Sau đó, phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng quản lý sử dụng vốn vay đối với thanh niên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.

  pdf6p comamngo1902 30-03-2019 28 1   Download

 • Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định tỉ lệ stress và các yếu tố có liên quan đến tình trạng stress ở học sinh Điều dưỡng của Trường Trung cấp Quân y 2 năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

  pdf7p hanh_tv13 24-01-2019 41 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa những kỹ năng của sinh viên và khả năng được tuyển dụng dựa trên khảo sát sinh viên bằng bảng hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ. Khách thể khảo sát là 490 sinh viên của chuyên ngành Ngoại ngữ và kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác nhau về mức độ nhận thức giữa sinh viên năm thứ nhất, năm thứ ba và năm cuối về khái niệm khả năng được tuyển dụng.

  pdf13p vihana2711 10-07-2019 19 1   Download

 • Bài viết này phân tích dự định lựa chọn ngành học của học sinh lớp 12 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế theo mô hình RIASEC. Thông tin được thu thập bằng phiếu, bao gồm giới tính, ngành học sẽ chọn và trắc nghiệm RIASEC theo thang Likert 5 mức độ.

  pdf4p vi4mua 01-03-2019 13 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê để xác định mức rủi ro của các yếu tố, kết quả đã cho thấy, mức rủi ro chung trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam ở mức trung bình (2,02 trên thang Likert 5 mức độ).

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thang đo Likert
p_strCode=thangdolikert

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2