Thanh toán liên kho bạc

Xem 1-20 trên 26 kết quả Thanh toán liên kho bạc
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ thanh toán liên kho bạc tại kho bạc nhà nước tỉnh hà giang', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p hild89 10-01-2012 158 53   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung sau: khái quát về ngân sách nhà nước, các nghiệp vụ chủ yếu của kho bạc nhà nước, sự cần thiết của công nghệ thông tin với hoạt động thanh toán liên kho bạc, nội dung nghiệp vụ thanh toán liên kho bạc, các nhân tố tác động đến hoạt động thanh toán liên kho bạc.

  pdf26p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 26 9   Download

 • 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng TTLKB 3.2.1 Công tác đào tạo Đối với các cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ than toán liên kho bạc Đây là đội ngũ cán bộ có tầm quan trọng đối với hoạt động thanh toán LKB. CHỨNG TỪ THANH TOÁN LIÊN KHO BẠC LOẠI 8 ( Kiêm giấy báo ... khách hàng ) Lập ngày ... tháng ... năm .... ( Bản chính ) Thời gian truyền: dd/mm/yyyy hh:mm:ss Số chứng từ: 01 0000000001 KBNN ...

  pdf12p ttcao7 23-08-2011 27 5   Download

 • Quan hệ với các nghiệp vụ khác: Chiến lược phát triển và hiện đại hoá nghiệp vụ KBNN, đặc biệt là thanh toán liên kho bạc là một mục tiêu nhằm đưa nghiệp vụ thanh toán liên kho bạc gắn liền với các nghiệp vụ khác, quan hệ mật thiết và tương tác với nhau, tạo nên một qui trình khép kín của hoạt động KBNN.

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 31 3   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành tài chính nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước. Sau đây mời các bạn tham khảo phần 2 của giáo trình.

  pdf334p truckiettuyetmai 26-01-2015 161 68   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành tài chính nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước. Sau đây mời các bạn tham khảo phần 1 của giáo trình.

  pdf119p truckiettuyetmai 26-01-2015 84 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện ứng dụng cntt vào nghiệp vụ ttlkb tại kho bạc nhà nước hà giang', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p chipmoon 01-09-2012 74 33   Download

 • Thanh toán chuyển tiền bán Trái phiếu, Công trái Thanh toán LKB góp phần rất lớn trong việc tập trung nhanh các khoản tiền thu được từ phát hành công trái, trái phiếu về KBNN cấp trên. Các bảng kê chuyển tiền được lập theo qui định của thanh toán LKB từ KBNN A ( KBNN cấp dưới ) được lập thành các bảng kê LKB và được chuyển tới KBNN B ( KBNN cấp trên ) để nhanh chóng tổng hợp được tình hình phát hành trong các đợt và sớm bổ sung cho NSNN. 1.2.2.

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 34 3   Download

 • Lịch sử ra đời, sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa, cũng đồng thời gắn liền với sự ra đời và phát triển của tiền tệ. Từ cổ xưa đến cách đây vài trăm năm, các kim loại quý như vàng, bạc được coi như một phương tiện trao đổi trong xã hội trừ xã hội sơ khai nhất. Vấn đề đặt ra với một hệ thống thanh toán hoàn toàn dựa vào kim loại quý thì việc vận chuyển từ nơi này đến nơi khác rất khó khăn. Sự phát triển tiếp theo của hệ...

  pdf38p tiencuong 08-07-2009 1544 643   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng của công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

  pdf13p ten_12 08-02-2014 65 30   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Sự ra đời của hệ thống KBNN là một bước chuyển đổi rất lớn trong công tác quản lý và điều hành quỹ Ngân sách nhà nước. Khi nền kinh tế nước ta bước vào thòi kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh doanh thì công tác Thu - Chi NSNN do Ngân hàng đảm nhận không còn phù hợp nữa. Quỹ NSNN được chuyển về Bộ Tài Chính quản lý. Để công tác quản lý được chặt chẽ, có hiệu quả Quĩ NSNN và tài sản Quốc gia thì việc lập lại...

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 45 8   Download

 • Lịch sử ra đời , sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, thì đồng thời nó cũng gắn liền với sự phát triển của tiền tệ. Từ cổ xưa đến cách đây vài trăm năm, các kim loại quý như vàng, bạc được coi như một phương tiện trao đổi trong Xã hội trừ Xã hội sơ khai nhất. Vấn đề đặt ra với một hệ thống thanh toán hoàn toàn dựa vào kim loại quý thì việc vận chuyển từ nơi này sang đến nơi khác rất khó khăn . Sự phát triển tiếp...

  pdf55p notonline1122 21-02-2013 30 8   Download

 • - Phối hợp vơi các phòng chức năng, Trung tâm thông tin tin học KBNN TW để xây dựng và chuẩn hoá các ứng dụng tin học vào các hoạt động nghiệp vụ KBNN. - Duy trì hoạt động tin học thống nhất trong KBNN tỉnh theo quy chế quản lý hoạt động tin học trong hệ thống KBNN. - Quản lý toàn bộ trang thiết bị tin học của KBNN tỉnh và các KBNN trực thuộc; phối hợp với KBNN TW thực hiện việc bảo hành, bảo trì, thanh lý các thiết bị tin học theo chế độ quy...

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 35 6   Download

 • QLTH: Chương trình Quản lý thiết bị tin học KHKB: Chương trình tổng hợp báo cáo tiền lương KTKT: Chương trình kiểm tra báo cáo kế toán DCLK: Chương trình tổng hợp đối chiếu LKB tại tỉnh. Toàn bộ các chương trình này đều được bộ phận Tin học KBNN tỉnh tự triển khai và bàn giao cho các phòng nghiệp vụ, các KBNN huyện sử dụng rất có hiệu quả.

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 18 3   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: I. Tài liệu gửi 1 lần: + Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư). ...

  doc3p batrinh 19-08-2009 266 61   Download

 • Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 24-09-2011 194 82   Download

 • 1. Khái niện Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 26-09-2011 148 57   Download

 • Công nghiệp là một ngành đã có từ rất lâu, phát triển từ trình độ thủ công lên trình độ cơ khí, tự động, từ chỗ gắn liền với nông nghiệp trong khuôn khổ của một nền sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp rồi tách khỏi nông nghiệp bởi cuộc phân công lao động lớn lần thứ hai để trở thành một ngành sản xuất độc lập và phát triển cao hơn qua các giai đoạn hợp tác giản đơn, công trường thủ công, công xưởng...

  pdf119p trungtri 23-07-2009 424 185   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Phiếu đăng ký dự thi. + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận); +Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ quy định, bao gồm: Bằng Đại học chuyên ngành phù hợp, Chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá, Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, Chứng chỉ Kiểm toán viên (nếu có) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có). + 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ họ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 126 22   Download

 • Trong những năm 1985-1993 Công ty đã có những thành công nhất định trong việc sản xuất và xuất khẩu nấm. Sau khi tiến hành xem xét và thành lập lại các doanh nghiệp theo nghị định 388/HĐBT, ngày 3/04/1993. UBND TP Hà nội đã quyết định đổi tên thành “ Công ty sản xuất giống chế biến và xuất khẩu nấm” theo quyết định số 1410/QĐ - UB thuộc liên hiệp thực phẩm vi sinh . Trong cơ chế thị trường Công ty đã gặp những khó khăn nhất định.

  pdf22p hotmoingay1 03-01-2013 34 8   Download

Đồng bộ tài khoản