intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh tra Việt Nam

Xem 1-20 trên 1725 kết quả Thanh tra Việt Nam
 • Trong phần 2 của Tài liệu Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam (Tập 6) này sẽ trình bày kiến thức địa lí của các tỉnh như: địa lí Hậu Giang, địa lí Kiêng Giang, địa lí Long An, địa lí Sóc Trăng, địa lí Tiền Giang, địa lí Trà Vinh, địa lí Vĩnh Long.

  pdf300p maiyeutoni 01-12-2014 78 25   Download

 • Qua số liệu khám tuyển quân, tuyển sinh từ năm 1987 đến năm 2003 của 334.728 thanh niên (17-24 tuổi) bao gồm 314.289 đối tượng điều tra hồi cứu qua hồ sơ khám tuyển trong 17 năm và 20.439 đối tượng được điều tra cắt ngang trong 2 năm (2002 và 2003) cho thấy: các chỉ số hình thái, thể lực của thanh niên Việt Nam sau 17 năm từ 1987 đến 2003 đã được cải thiện so với các chỉ số tương ứng của các thập niên trước đây cụ thể như:...

  pdf100p lanlan38 02-04-2013 79 17   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích mối quan hệ giữa trình độ giáo dục với mục đích cuộc sống của thanh niên Việt Nam. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra quốc gia chuyển tiếp từ trường học đến việc làm (School-to-Work Transition Survey-SWTS) năm 2012 và 2015.

  pdf9p nguathienthan9 08-12-2020 10 0   Download

 • Để giải quyết những vấn đề phức tạp của công tác thanh tra hiện nay, tôi cho rằng cần phải xuất phát từ một số khái niệm cơ bản, xác định nội hàm của một số định nghĩa quan trọng mà mới thoạt nhìn mọi người đều có thể cho là đơn giản. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, nhiều khi một định nghĩa đơn giản nhưng lại có nhiều cách giải thích và vận dụng.

  pdf62p eight_12 06-03-2014 110 34   Download

 • Bài viết sử dụng số liệu hai cuộc điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2003 và năm 2009 (SAVY1 và SAVY2) để phân tích thực trạng, xu hướng và các yếu tố tác động đến hành vi tự tử của thanh thiếu niên Việt Nam. Nghiên cứu này cho thấy, tỷ lệ thanh thiếu niên 14-25 tuổi có hành vi tự tử chiếm khoảng 1%, xu hướng này ngày càng gia tăng trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2009, và diễn ra phổ biến hơn ở nhóm nữ thanh thiếu niên, và ở nhóm tuổi 14-17.

  pdf12p nganga_08 12-10-2015 71 8   Download

 • Tài liệu cung cấp các thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, trình độ giáo dục, việc làm, di cư, tình trạng nhà ở và điều kiện sống của người dân trên toàn quốc và ở các địa phương. Mục đích của tài liệu này là phân tích những số liệu thu thập được từ điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và tóm tắt các chỉ số thống kê mô tả các xu hướng nổi bật về thanh niên - thế hệ có tầm quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

  pdf44p nganga_07 13-10-2015 64 7   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định, văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf155p change16 29-07-2016 52 6   Download

 • cuốn sách "các quy định về thanh tra phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về thanh tra, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf268p change16 29-07-2016 59 5   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về chính quyền địa phương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về chính quyền địa phương, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf156p change16 29-07-2016 38 5   Download

 • cuốn sách "các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác tôn giáo, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf50p change16 29-07-2016 52 5   Download

 • cuốn sách "các quy định về cải cách hành chính phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về cải cách hành chính, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf36p change16 29-07-2016 34 4   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về tiền lương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về tiền lương, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf292p change16 29-07-2016 64 4   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về thi đua khen thưởng, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf587p change16 29-07-2016 52 3   Download

 • Hiểu rõ lợi ích của người tiêu dùng khi các công ty nước ngoàithâm nhập vào thị trường Việt Nam.Qua thời gian tìm hiểu và được sự hướng dẫn của Th.s Nguyễn Hoài Long em xin được nghiên cứu đề tài:”Một số giải pháp Marketing cho sản phẩm trà LEROS thâm nhập vào thị trường Việt Nam”. Em xin cám ơn thầy Nguyễn Hoài Long đã giúp đỡ em hoàn thành đề án này.

  pdf41p truongbao 29-07-2009 1058 381   Download

 • Ở Việt Nam, cá tra, cá basa được nuôi và nghiên cứu thuộc họ Pangasiidae và thuộc bộ cá da trơn. Vào tháng 5 năm 1995 chúng ta đã áp dụng thành công công nghệ tạo giống nhân tạo cho cá tra và basa. Từ đó, con giống với số lượng lớn và chi phí thấp được cung cấp thường xuyên cho nông dân.

  doc9p quocnamdhnl 05-12-2010 280 93   Download

 • Lịch sử khẩn hoang Việt Nam 4 Chủ tỉnh Mỹ Tho được quan Thống đốc cho xuất ra 6550 quan để trả những chi phí về cuộc hành quân chống Thủ khoa Huân là 4481 quan, tiền còn lại thì dành trợ cấp cho vợ bọn lính tử trận. Nhưng thực dân không mất gì cả, lại có lời cho ngân sách khi ra lịnh phạt những người đã tham gia khởi nghĩa nhưng không ra đầu thú và trình diện kịp thời, phạt bằng tiền theo quyết định của Thống đốc Nam kỳ ngày 5/7/1875. Và Thống đốc Nam kỳ...

  pdf6p caott1 15-05-2011 129 27   Download

 • Lịch sử khẩn hoang Việt Nam 3 Một chi tiết đáng chú ý là vào năm 1868, Lộc đã đi “bắt quân làm ngụy ở phía Trà Đư” đem về Châu Đốc nộp cho quan tham biện. Đây là những người thuộc nhóm Bửu Sơn Kỳ Hương ở Thất Sơn. Lời phê của các quan tham biện giúp chúng ta hiểu rõ thái độ của thực dân. Đại khái, họ biết Lộc tàn ác nhưng họ xài trong thủ đoạn dùntg người và luật lệ bổn xứ để đàn áp người bổn xứ : “Một viên chức quá kỹ lưỡng, quá...

  pdf7p caott1 15-05-2011 112 25   Download

 • Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để phát triển toàn diện thanh niên trong thời gian tới.

  pdf88p nganga_07 13-10-2015 85 12   Download

 • Đánh giá việc thực hiện Bộ luật lao động thông qua kết quả thanh tra 1.1. Kết quả thanh tra Ngay sau khi Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành, thanh tra ngành lao độngthương binh và xã hội đã rất quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn. Mặc dù số lượng cán bộ thanh tra còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế (hiện tại, thanh tra toàn ngành chỉ có 471 người thực hiện ở tất cả các lĩnh...

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 61 4   Download

 • cuốn sách "các quy định về công tác thanh niên phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về công tác thanh niên, những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf66p change16 29-07-2016 57 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh tra Việt Nam
p_strCode=thanhtravietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2