intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thảo luận tài chính

Xem 1-20 trên 1256 kết quả Thảo luận tài chính
 • Cuốn Kỷ yếu gồm bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học,... tại Hội thảo do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 28/9/2021. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf143p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) chủ trì thực hiện nghiên cứu “Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đóng góp cho các thảo luận tại Quốc hội khóa XIII năm 2015 liên quan đến vấn đề cải cách hành chính và ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Phần 1 cuốn sách tại đây.

  pdf100p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các chuyên đề chính như sau: tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

  pdf218p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở khu vực miền núi phía Bắc" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp; Cơ sở lý luận về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Thảo luận kết quả nghiên cứu, khu...

  pdf135p phuogchi205 07-03-2023 4 4   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tác động của các nhân tố đến năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp ở khu vực miền núi phía Bắc" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp; Cơ sở lý luận về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Thảo luận kết quả nghiên ...

  pdf12p phuogchi205 07-03-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thảo luận Dự thảo tại các nhóm đảng phái; Cuộc họp kết thúc thảo luận tại Phiên họp toàn thể; Hội đồng Liên bang và Ủy ban trung gian; Ký và công bố luật; Thẩm tra các đạo luật thông qua Tòa án, đặc biệt là Tòa án Hiếp pháp Liên bang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p vitomriddle 08-02-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tranh luận văn học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hà Nội báo; Tên dòng sông Nhuệ; Tội trạng báo Phong Hóa; Phê bình Thuyền mơ của Thao Thao; Thơ mới Thái Can; Thơ mới Đông Hồ; Các báo phê bình Thần hổ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf288p vitomriddle 08-02-2023 2 1   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng thành viên ban pháp chế Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các chuyên đề chính như sau: kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ban pháp chế hội đồng nhân dân xã; kỹ năng thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo nghị quyết do hội đồng nhân dân ban hành.

  pdf134p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hệ thống Testing Online - Kiểm tra kỹ năng ứng viên" là thiết kế một hệ thống test online thay thế cho các test trực tiếp, có các chức năng dành cho nhân sự tuyển dụng để sau khi thảo luận kế hoạch với phòng ban và ứng viên họ có thể tạo mới, cài đặt, chỉnh sửa các kế hoạch test và các bài test cho các ứng viên apply vào công ty. Kết quả làm bài của ứng viên sẽ được nhân sự đại diện của phòng ban chấm điểm trên hệ thống.

  pdf29p bigdargon08 13-02-2023 3 3   Download

 • Bài giảng "Lý luận Thể dục thể thao: Bài 1 - Lịch sử phát triển TDTT" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lịch sử TDTT trên thế giới; TDTT thời kỳ hiện đại; Sự phát triển của TDTT;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf36p kimphuong59 01-02-2023 4 2   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đề cương học phần; mục tiêu của học phần; tài liệu tham khảo; đánh giá học phần; thảo luận nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • "Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021" điểm lại một số quy định pháp luật (đang soạn thảo hoặc đã ban hành) đáng chú ý, những vấn đề pháp lý tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định, vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có điểm đáng lưu ý về tư duy soạn thảo chính sách để phân tích, bình luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây.

  pdf58p phuong3659 11-01-2023 7 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho nam vận động viên đội tuyển Điền kinh trẻ chạy cự ly dài 15 – 17 tuổi tỉnh Khánh Hòa sau 2 năm tập luyện" nhằm xây dựng hệ thống các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho nam VĐV đội tuyển Điền kinh trẻ chạy chạy CLD 15 – 17 tỉnh Khánh Hòa. Qua đó giúp cho việc cung cấp những thông tin cần thiết làm cơ sở khoa học để các huấn luyện viên chủ động điều chỉnh kế hoạch huấn luyện góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV chạy CLD tỉnh Khánh Hòa.

  pdf61p tranghong0906 02-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của cựu sinh viên Đại học Tài chính – Marketing" thảo luận và đưa ra các giải pháp ban đầu về xây dựng chương trình, tiêu chí đánh giá cho sinh viên đang theo học tại nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 18 2   Download

 • Bài viết "Bàn về việc thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá một số môn Kỹ năng mềm tại trường Đại học Tài chính – Marketing phù hợp với dạy học trực tuyến" bàn luận về việc cần thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá áp dụng đối với một số môn Kỹ năng mềm trường tại Đại học Tài chính – Marketing, dựa trên cơ sở lý luận về dạy học trực tuyến và kiểm tra, đánh giá, đặc biệt qua trao đổi với một số giảng viên dạy Kỹ năng mềm của Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng cũng như trải nghiệm dạy, chấm thi online của tác giả trong học kỳ đầu và học kỳ giữa năm học 2021 tại trường.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá hiệu suất (Performance assesment) trong quá trình đào tạo kỹ năng quản lý thời gian tại UFM: Từ lý luận đến thực tiễn" chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế công tác đánh giá hiệu suất trong công tác đào tạo kỹ năng Quản lý thời gian tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 29 2   Download

 • Bài viết "Thực trạng hoạt động dạy học lý luận chính trị trực tuyến tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay" nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong đó tập trung vào những điều kiện và mức độ sẵn sàng cho hoạt động dạy học lý luận chính trị trực tuyến, đặc biệt là những thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong quá trình dạy học lý luận chính trị trực tuyến ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 22 4   Download

 • Bài viết "Ứng dụng bảo tàng ảo 3D trong học tập các môn lý luận chính trị tại Học viện An ninh nhân dân" trình bày những nghiên cứu về ứng dụng bảo tàng ảo 3D trong học tập các môn lý luận chính trị tại Học viện An ninh nhân dân nhằm khơi dậy hứng thú học tập của sinh viên, đề cao khả năng tự học, tự đào tạo của người học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 19 2   Download

 • Bài viết "Thực hiện giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin theo phương pháp hòa hợp tích cực tại trường Đại học Thủ Dầu Một" tập trung luận giải những vấn đề liên quan đến phương pháp giảng dạy hòa hợp tích cực và việc thực hiện giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin theo phương pháp hòa hợp tích cực tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, sau khi nhà trường ban hành Kế hoạch số 64/KH-ĐHTDM, về xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai dạy học số các học phần Lý luận chính trị theo định hướng ứng dụng.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 20 1   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ "Phân tích tài chính khách hàng phục vụ hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam" được kết cấu làm 04 chương. Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu; Chương 2: Những vấn đề chung về phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại; Chương 3: Thực trạng phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng phục vụ hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

  pdf15p phuongyen205 21-12-2022 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thảo luận tài chính
p_strCode=thaoluantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2