intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thảo luận tài chính

Xem 1-20 trên 1363 kết quả Thảo luận tài chính
 • Môn học "Quản lý công" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể trình bày được những điểm thay đổi lớn trong mô hình Quản lý công mới so với mô hình truyền thống; phân biệt giữa khu vực công và khu vực tư; ứng dụng các kỹ năng thảo luận để thảo luận các vấn đề liên quan đến quản lý công;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Bài viết tiếp tục phân tích hồi quy probit để đánh giá sự ảnh hưởng của các hành vi lệch lạc đến sự lựa chọn sử dụng và mức độ sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán; Thảo luận về ý nghĩa của bài viết đối với nhà đầu tư cá nhân, các đơn vi cung ứng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các nhà nghiên cứu.

  pdf11p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu là đề xuất mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp và làm rõ những tiềm năng hợp tác giữa giáo dục thiết kế và doanh nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các dự án thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp sản xuất, với sự tham gia của các bên liên quan bao gồm: các nhà giáo dục, chủ doanh nghiệp, các nhà thiết kế và nghệ nhân, thảo luận các yếu tố cần thiết khuyến khích và phổ biến mô hình này.

  pdf10p visergeyne 18-06-2024 4 1   Download

 • Cuốn "Hội thảo khoa học Pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp" trình bày những bài viết, những đóng góp rất có giá trị tham khảo về chính sách thuế, bảo hiểm, chứng khoán,…. Các bài tham luận được chọn lọc đưa vào Kỷ yếu phân tích lý luận, trình bày thực tiễn, đề xuất kiến nghị để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài chính cho các doanh nghiệp nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf73p khanhchi2590 10-06-2024 2 1   Download

 • Cuốn tài liệu "Hội thảo văn hóa 2024 Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" gồm các bài phát biểu và tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ về các vấn đề liên quan đến chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; làm rõ hơn các cơ sở chính trị, cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất các chính sách và giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn quan trọng trong chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

  pdf752p leminhvu111 07-06-2024 11 1   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần chính như sau: Phần 1 - Hệ thống câu hỏi ôn tập - Phần này gồm những câu hỏi ôn tập của các chương giúp cho sinh viên ôn tập, thảo luận, từ đó nắm chắc những kiến thức về mặt lý thuyết và tiếp cận với những kiến thức quản lý tài chính trong thực tế. Phần 2 - Hệ thống bài tập - Phần này gồm trên 200 đề bài tập được chọn lọc, sắp xếp theo trật tự của các chương trong giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp.

  pdf176p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu mô hình áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào Việt Nam" hệ thống hóa lại các lý luận và mô hình áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế hiện nay trên thế giới. Thông qua việc nghiên cứu cách thức một số nước trên thế giới áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào quốc gia mình, tác giá rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và cuối cùng đề xuất mô hình cho Việt Nam để áp dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của hiệu quả quản trị và hành chính công tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – Nghiên cứu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" nhóm tác giả thông qua nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị hành chính công tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa từ đó rút ra kết luận về mối quan hệ và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh từ góc độ quản trị và hành chính công.

  pdf16p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Tổ chức phân tích thông tin, đánh giá trách nhiệm quản lý theo các trung tâm trách nhiệm tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam" nghiên cứu lý luận, thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức phân tích thông tin, đánh giá trách nhiệm quản lý theo từng trung tâm trách nhiệm tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) nhằm kích thích hiệu quả quản lý của các nhà quản lý bộ phận trong VICEM.

  pdf17p leminhvu111 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh kỷ nguyên số tại Việt Nam" nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lý luận về chuyển đổi số, nghiên cứu thực trạng nhân lực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam trong từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực quan trọng này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tổng quan nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược và định hướng nghiên cứu trong tương lai" đã thực hiện tổng quan các nghiên cứu KTQT chiến lược trên thế giới và Việt nam nhằm xác định các nội dung nghiên cứu đã được thực hiện và nhận diện các hướng nghiên cứu trong tương lai nhằm hoàn thiện về mặt lý luận và nâng cao tính ứng dụng các kỹ thuật KTQT chiến lược trong các DN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Xác định giá trị doanh nghiệp khi tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam - Một số đánh giá dưới góc độ pháp lý" ngoài phần tình hình nghiên cứu và kết luận, đề cập đến những vấn đề sau: quan điểm về pháp luật xác định giá trị doanh nghiệp khi tái cơ cấu ngân hàng thương mại; một số bất cập trong quy định của pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp khi tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam; một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

  pdf24p leminhvu111 07-06-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi, áp dụng IFRS tại Việt Nam và những thách thức với quản trị tài chính doanh nghiệp" phân tích bàn luận những thách thức của quá trình chuyển đổi áp dụng IFRS trên quan điểm quản trị tài chính doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình thực hiện lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Áp dụng IFRS và mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam" thảo luận về IFRS trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu sớm nâng hạng TTCK Việt Nam. Từ đó gợi ý chính sách nhằm đạt mục tiêu đưa TTCK Việt Nam lên hạng Thị trường Mới nổi (Emerging Market). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 3 0   Download

 • Đứng trước những khó khăn này cũng như việc phải liên tục cập nhật để theo kịp các xu thế về tiền tệ và thương mại quốc tế trên thế giới, tiền kỹ thuật số pháp định (CBDC) ra đời như một giải pháp mới cho hệ thống tài chính. Sau quá trình phân tích và nghiên cứu, bài viết "Tiềm năng xây dựng tiền kỹ thuật số pháp định ở Việt Nam" đã đưa ra kết luận việc phát hành CBDC và đưa vào áp dụng rộng rãi là cần thiết và khả thi với tình hình của Việt Nam dựa vào khung đánh giá do do Fung và Halaburda (2016) phát triển.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Áp dụng kế toán xanh ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra" tổng quan về kế toán xanh về việc đề cập đến khái niệm, các đặc trưng chính của kế toán xanh, lợi ích của kế toán xanh... Trên cơ sở đó, bài viết cũng trao đổi về khả năng áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Dựa trên các thảo luận về tổng quan và tính khả thi này, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tín dụng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB - Chi nhánh Thanh Hóa" nghiên lý luận và đặc điểm về tín dụng xanh, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng xanh và đưa ra giải pháp nhằm phát triển tín dụng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB-chi nhánh Thanh Hóa trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng thực hành ESG tại các doanh nghiệp Việt Nam – Khó khăn và giải pháp" thảo luận về thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn đo lường bền vững cũng như phân tích những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt như thiếu kiến thức về ESG, thách thức về khả năng tài chính, về quy mô doanh nghiệp và về dữ liệu ESG thiếu minh bạch. Trên cơ sở đó, khuyến nghị một số giải pháp tương ứng để việc áp dụng bộ tiêu chuẩn đo lường bền vững ESG tại các doanh nghiệp Việt Nam được thuận lợi và thành công.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Các tranh luận về kế toán giá trị hợp lý" cung cấp lịch sử định giá các thành phần báo cáo tài chính và xác định các vấn đề liên quan. Hơn nữa, tác giả xem xét những chỉ trích đối với các hành động đƣợc thực hiện bởi các cơ quan quản lý trong nỗ lực chuẩn hóa và nâng cao các thông lệ kế toán. Đặc biệt, tác giả tập trung vào sự phát triển của các phép đo giá trị hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Cảnh quan văn hóa trong phát triển du lịch bền vững một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam" dựa trên việc phân tích các chính sách, chiến lược phát triển du lịch vĩ mô kết hợp với đánh giá tình hình hiện trạng một số địa phương điển hình để làm rõ những điểm mạnh, hạn chế cùng với thời cơ và thách thức mà một số điểm đến danh thắng tại Việt Nam đang gặp phải. Qua đó, tác giả cũng thảo luận một số ý kiến đề xuất mô hình giải pháp và gợi mở các vấn đề cần quan tâm mở rộng nghiên cứu.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2