intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể chế chính trị

Xem 1-20 trên 2127 kết quả Thể chế chính trị
 • Thể chế chính trị cộng hòa có những giá trị mang tính phổ biến; nó tạo ra một cơ chế dân chủ ổn định, quyền lực nhà nước được giới hạn và kiểm soát, tính pháp lý và tính chuyên môn hóa cao. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy nhà nước của các nước theo thể chế này cũng có những vấn đề đáng quan tâm.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 192 31   Download

 • Bài viết phân tích các khái niệm hệ thống chính trị, thể chế chính trị, đồng thời chỉ ra việc đổi mới hệ thống chính trị cũng như thể chế chính trị là yêu cầu cần thiết khách quan của mỗi quốc gia hiện đại trong quá trình phát triển.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 91 12   Download

 • Các thể chế chính trị trước năm 1945 đều gắn với chế độ phong kiến với các tính chất chuyên chế, tập trung quyền lực, thiếu dân chủ. Kể từ sau năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thể chế chính trị Việt Nam đã thay đổi về chất. Ở thể chế chính trị này, dân chủ, pháp quyền được đề cao, nhà nước hoạt động vì sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 78 9   Download

 • Bài viết "Quan hệ tộc người ở Nam Bộ dưới các thể chế chính trị trong lịch sử trước năm 1975" trình bày về quan hệ tộc người ở Nam Bộ trong thời kỳ các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn, quan hệ tộc người ở Nam Bộ trong thời kỳ Pháp thuộc 1862-1945, quan hệ tộc người ở Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp,...

  pdf9p thuyhuynh02 04-03-2016 55 7   Download

 • Thể chế chính trị cộng hòa có những giá trị mang tính phổ biến; nó tạo ra một cơ chế dân chủ ổn định, quyền lực nhà nước được giới hạn và kiểm soát, tính pháp lý và tính chuyên môn hóa cao. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy nhà nước của các nước theo thể chế này cũng có những vấn đề đáng quan tâm.

  pdf9p thiendiadaodien_3 27-12-2018 56 4   Download

 • Thể chế chính trị một mặt là những quy định, quy chế, chuẩn mực, quy phạm, nguyên tắc luật lệ nhằm điều chỉnh và xác lập các quan hệ chính trị. Mặt khác, nó là những dạng thức cấu trúc tổ chức, các bộ phận chức năng cấu thành của một chủ thể chính trị hay hệ thống chính trị.

  pdf9p viputrajaya2711 18-06-2020 15 3   Download

 • Bài viết điểm lại những nghiên cứu liên quan đến thể chế chính trị của các nhà nước thời cổ - trung đại ở miền Trung Việt Nam thông qua những nghiên cứu về thể chế chính trị của vương quốc Champa. Bài viết tập trung vào việc tổng hợp và phân tích những nghiên cứu đầu tiên, xoay quanh những quan điểm, tranh luận, phản biện về thể chế chính trị của vương quốc Champa như là một vương quốc theo kiểu tập quyền hay liên bang (hoặc liên hiệp).

  pdf13p vithanos2711 08-08-2019 36 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của chính trị học, phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và giải đáp về quyền lực chính trị và cầm quyền, thể chế chính trị thế giới đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p doinhugiobay_09 05-01-2016 300 98   Download

 • Tự do, dân chủ là khát vọng của bản nguyên thuộc về đời sống con người. Quá trình phát triển của lịch sử chính trị nhân loại theo xu hướng tiến bộ chính là quá trình tiến hoá cuả các nền dân chủ. Đối với các quốc gia dân tộc, dân chủ luôn là một mục tiêu chính trị và do đó trở thành một động lực quan trọng trong cuộc đấu tranh nhằm giải phóng nhân dân và tiến bộ xã hội. Nhưng vấn đề về nguồn gốc, thực chất và ý nghĩa của dân chủ là như...

  pdf19p dellvietnam 23-08-2012 202 76   Download

 • Phần 1 Tài liệu tham khảo Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường cung cấp cho người đọc các nôi dung: Các doanh nghiệp (nông dân, quản trị doanh nghiệp, hệ thống tài chính), chính phủ (các thể chế chính trị và quản trị, hệ thống tư pháp). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p doinhugiobay_02 16-11-2015 68 8   Download

 • Trên cơ sở khảo sát hệ thống đề bài thi Đình trong khoa cử triều Nguyễn đầu thế kỷ XIX, bài viết tập trung làm rõ và phân tích quan điểm xây dựng thể chế chính trị xã hội của hoàng triều Nguyễn với sự hướng tới mô hình Trung Hoa, lấy mô hình Trung Hoa làm điển phạm từ góc độ tư tưởng, đường hướng đến những vấn đề quốc kế dân sinh cụ thể.

  pdf16p nganga_05 27-09-2015 69 7   Download

 • Bài viết với các nội dung: mối quan hệ giữa xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng chính trị xã hội chủ nghĩa; quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mở rộng và phát huy dân chủ…

  pdf9p angicungduoc 09-10-2019 13 2   Download

 • Đến với "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 4: Thể chế bao hàm" các bạn sẽ được tìm hiểu về thể chế bao hàm; công nghệ và thể chế bao hàm; thể chế chính trị và kinh tế; quyền lực chính trị tập trung; sự triệt tiêu để kiến tạo;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p hera_02 09-04-2016 40 1   Download

 • Hoạt động mô phỏng được áp dụng trong rất nhiều môn học ở bậc đại học, trong đó có các môn học thuộc ngành khoa học chính trị. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu về phản hồi của sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng vào môn học Thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý Nhà nước Hoa Kỳ tại khoa.

  pdf12p vivirginia2711 10-12-2020 4 1   Download

 • Nội dung của bài giảng bao gồm các nội dung: thể chế bao hàm; công nghệ và thể chế bao hàm; thể chế chính trị và kinh tế; quyền lực chính trị tập trung; sự triệt tiêu để kiến tạo; các thể chế chính trị bao hàm từ đâu mà có; thể chế mang tính quyết định...

  pdf8p nguathienthan3 20-02-2020 8 0   Download

 • Bài viết này tiếp cận từ mối quan hệ biện chứng giữa việc hoàn thiện thể chế chính trị và tác động của nó đối với quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf6p vinatri2711 03-03-2020 15 0   Download

 • Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, tư tưởng về trật tự thống trị và thể chế thống trị của hai nước Trung - Nhật có sự biến động đáng kể. Xét dưới góc độ thời gian, giới tư tưởng Nhật Bản đi trước Trung Quốc trong việc phê phán thể chế thống trị đương thời, đồng thời có sự tranh luận kịch liệt và phong phú hơn các nhà tư tưởng Trung Quốc quanh vấn đề “cải cách thể chế thống trị”.

  pdf13p sieunhansoibac7 26-04-2018 25 1   Download

 • Quan niệm về hệ thống chính trị: từ những năm 1950 của thế kỷ XX, một số nước trên thế giới dùng từ HTCT, Là tổ hợp có tính chỉnh thể, Gồm các thể chế chính trị (nhà nước đảng chính trị, các phong trào xã hội, hệ thống bầu cử…), Được xây dựng trên cơ sở các quyền và chuẩn mực xã hội nhất định, Vận hành theo những cơ chế và nguyên tắc cụ thể, Nhằm thực thi quyền lực chính trị.(phương thức thực thi quyền lực chính trị)....

  ppt21p taonemay108 11-12-2010 1174 294   Download

 • Kể từ khi được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 đến nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có 10 nước thành viên và trở thành một thể chế chính trị có tiếng nói ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Đối với Việt Nam, việc gia nhập ASEAN là một trong những quyết sách hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và...

  doc16p kuter195 13-04-2011 822 288   Download

 • • Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia, chế định những nguyên tắc về thể chế chính trị, những quyền cơ bản của công dân, v.v. Người ta thường phân biệt 2 loại HP: HP thành văn và HP

  doc1p longwawa 12-11-2010 756 130   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
902 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thể chế chính trị
p_strCode=thechechinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2