intTypePromotion=4
ANTS

Thi công đường ô tô

Xem 1-20 trên 592 kết quả Thi công đường ô tô
 • Tài liệu trình bày các kiến thức về cơ sở quản lý kỹ thuật thi công, một số vấn đề xây dựng cầu đường Việt Nam, thi công cống - cầu nhỏ - hầm, thi công công trình phòng hộ,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf463p suthebeo 01-08-2012 613 293   Download

 • Các phương pháp tổ chức thi công, các phương pháp thiết kế tổ chức thi công, thiết kế tổ chức thi công đường ô tô, cung cấp vật tư, tổ chức vận chuyển là những nội chính trong chương 1 và chương 2 của bài giảng "Tổ chức thi công đường ô tô". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p tuanhung_vn 04-01-2016 143 44   Download

 • Cung cấp vật tư, tổ chức vận chuyển, quản lý kỹ thuật thi công, kiểm tra nghiệm thu là những nội dung chính của chương 5 và chương 6 thuộc bài giảng Tổ chức thi công đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf122p tuanhung_vn 04-01-2016 96 35   Download

 • Chương 3 và chương 4 của bài giảng Tổ chức thi công đường ô tô trình bày về các phương pháp thiết kế tổ chức thi công, thiết kế tổ chức thi công đường ô tô. Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf128p tuanhung_vn 04-01-2016 89 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức thi công đường ô tô phần 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 343 142   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức thi công đường ô tô phần 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 265 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức thi công đường ô tô phần 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 211 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức thi công đường ô tô phần 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 215 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức thi công đường ô tô phần 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 174 83   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 1 Cơ sở quản lý kỹ thuật thi công

  pdf32p hoa_layon 21-08-2011 341 166   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 2 Kế hoạch tổ chức thi công

  pdf65p hoa_layon 21-08-2011 292 154   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 3 Đào, đắp nền đường

  pdf28p hoa_layon 21-08-2011 266 144   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 6 Thi công mặt đường

  pdf59p hoa_layon 21-08-2011 232 126   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 4 Thi công cải tạo nền đất yếu

  pdf45p hoa_layon 21-08-2011 234 122   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 5 Thi công nề đường bằng phương pháp nổ phá

  pdf27p hoa_layon 21-08-2011 224 119   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 7 Thi công công trình phòng hộ

  pdf29p hoa_layon 21-08-2011 191 117   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 8 Thi công cống, cầu nhỏ, hầm

  pdf105p hoa_layon 21-08-2011 208 115   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 10 Một số vấn đề xây dựng cầu đường ở Việt Nam

  pdf24p hoa_layon 21-08-2011 197 100   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình thi công đường ô tô - KS. Doãn Hoa nhằm phục vụ việc quản lý kỹ thuật trong quá trình thi công đường ô tô gồm 10 chương và phần phụ lục - Chương 9 Các xí nghiệp sản xuất vật liệu, cấu kiện phục vụ thi công

  pdf49p hoa_layon 21-08-2011 171 99   Download

 • Bài giảng Tổ chức thi công và các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường ô tô có nội dung được biên soạn trong 6 chương khái quát các vấn đề cơ bản về: Tổ chức thi công đường ô tô, thiết kế tổ chức thi công đường ô tô, tổ chức vận chuyển công tác vận chuyển trong thi công đường ô tô, tổ chức công tác vật tư, các phương pháp tổ chức thi công đường ô tô.

  pdf96p lg123456 17-03-2014 285 92   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Thi công đường ô tô
p_strCode=thicongduongoto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản