intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống mạng LAN

Xem 1-20 trên 213 kết quả Thiết kế hệ thống mạng LAN
 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 5: Xây dựng hệ thống mạng quản lý phòng net. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu phần mềm quản lý phòng net, các bước xây dựng và quản lý phòng net, các vấn đề kỹ thuật trong quản lý phòng net, kỹ thuật BootRom trong quản lý phòng net. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p koxih_kothogmih2 23-08-2020 37 6   Download

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 3: Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS. Nội dung kiến thức trong chương 3 gồm có: Khái niệm IDS, kiến trúc của IDS, quy trình hoạt động của IDS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p koxih_kothogmih2 23-08-2020 41 4   Download

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 2: Firewall. Nội dung kiến thức trong chương 2 gồm có: Giới thiệu Firewall, nhiệm vụ của Firewall, kiến trúc của Firewall, các loại Firewall và cách hoạt động, những hạn chế của Firewall. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p koxih_kothogmih2 23-08-2020 15 3   Download

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 4: Quy trình thiết kế mạng LAN. Những nội dung chính được trình bày trong chương 4 gồm có: Thiết kế mạng LAN, tổng quan an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf55p koxih_kothogmih2 23-08-2020 32 4   Download

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 1: Tổng quan mạng máy tính. Nội dung bài giảng cung cấp cho người học một số khái niệm mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, các sơ đồ kết nối mạng, mạng LAN là gì, các thiết bị sử dụng trong mạng LAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p koxih_kothogmih2 23-08-2020 24 3   Download

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng LAN - Chương 6: Quản lý mạng LAN cung cấp cho người học các kiến thức về: Các phần mềm dùng quản lý mạng LAN, các phần mềm dùng quản lý phòng máy cho việc học tập, ghostcast server. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p koxih_kothogmih2 23-08-2020 25 2   Download

 • Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống mạng do Trịnh Huy Hoàng biên soạn trình bày về khảo sát hiện trạng; xây dựng giải pháp & thiết kế hệ thống mạng; một số mô hình mẫu; bài tập thực hành. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt11p cocacola_09 26-11-2015 380 52   Download

 • (NB) Giáo trình Thiết kế hệ thống mạng gồm 3 chương với các nội dung chính như: Tổng quan Hệ thống mạng, Mạng LAN và thiết kế mạng LAN, Mạng WAN và thiết kế mạng WAN. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

  pdf189p thuyanlac888 16-05-2020 63 5   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp "Xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về đề tài, triển khai xây dựng, thiết kế và quản trị hệ thống mạng LAN. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  doc108p clackpy 06-11-2015 926 207   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu về quy trình xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN, về cách thiết kế, xây dựng và quản lý mô hình mạng theo dạng Server ­client. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  doc32p khanh172kute 24-08-2020 122 15   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 1 Khái niệm và phân loại. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt30p quangtdt 27-03-2014 103 13   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 2 Môi trường truyền thông. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt32p quangtdt 27-03-2014 111 13   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 3 OSI, Protocol, Giao thức, Kết nối mạng. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt39p quangtdt 27-03-2014 94 12   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 6 Hệ điều hành mạng. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, thiết bị dùng mạng, biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt27p quangtdt 27-03-2014 102 11   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 11 User account và Group. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt24p quangtdt 27-03-2014 75 10   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 12 dịch vụ DHCP. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt35p quangtdt 27-03-2014 81 10   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 7 User & Group. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt23p quangtdt 27-03-2014 81 8   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 8 Quản lý tài nguyên và ổ cứng. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt16p quangtdt 27-03-2014 83 8   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 13. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt45p quangtdt 27-03-2014 86 8   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Trường TCN Tôn Đức Thắng - Bình Phước) - Bài 4 ARP Cách thức liên lạc giữa 2 máy tính. Mục đích môn học: Hiểu biết về mạng máy tính, Các thiết bị dùng kết nối mạng, Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET, Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server, Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server, Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng, Quản trị Windows 2003 server hiệu quả.

  ppt13p quangtdt 27-03-2014 91 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế hệ thống mạng LAN
p_strCode=thietkehethongmanglan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2