intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo số 63

Xem 1-20 trên 65 kết quả Thông báo số 63
 • Thông báo số 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p tadinhphong 23-10-2009 81 3   Download

 • Thông báo số 63/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawttnh10 12-11-2009 49 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2010

  pdf5p inoneyear 07-04-2010 103 3   Download

 • Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước giữa Việt Nam - Lào.

  pdf7p kimoanh13 31-03-2014 44 0   Download

 • Thông tư số 63/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lybangbang 10-10-2009 222 18   Download

 • Thông tư số 63/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ tài chính ban hành

  pdf10p lawktkt1 25-10-2009 194 17   Download

 • Thông tư số 63/1999/TT-BTC về việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p ngankhanh 10-10-2009 103 6   Download

 • Thông báo số 786/TB-BGDĐT về việc họp qua mạng với 63 sở giáo dục và đào tạo về chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf2p baoliem 17-10-2009 66 5   Download

 • Thông tư số 63/1998/TT-BTC về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

  pdf7p lawdt12 02-12-2009 56 4   Download

 • Thông tư số: 63/2015/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; căn cứ Luật Đường sắt năm 2005; căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;...

  pdf22p codon_05 15-12-2015 47 1   Download

 • Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...

  pdf2p bachma45 15-12-2017 18 0   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 Số: 63/2010/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

  pdf4p shishomaru 15-06-2010 106 8   Download

 • Thông tư số 115/1998/TT-BTC về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

  pdf2p lawdt11 02-12-2009 56 4   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG LÊ DOÃN HỢP TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2011 Ngày 24/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 bằng hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc

  pdf11p quadau_haudau 28-01-2011 80 2   Download

 • Thông tư 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

  pdf6p thongtucp 03-11-2017 42 0   Download

 • Thông tư số 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

  doc9p kexauxi9 03-12-2019 17 0   Download

 • Thông tư hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

  doc9p yilinglaozu 10-01-2020 8 0   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2009/NĐ-CP NGÀY 12/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2008/NĐ-CP NGÀY 13/5/2008 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  pdf3p daumeoduoicop 31-03-2010 164 15   Download

 • Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 61 10   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010 Số: 982/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 63/2010/TT-BTC NGÀY 22/4/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf3p bunbohue1810 16-06-2010 97 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông báo số 63
p_strCode=thongbaoso63

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2