intTypePromotion=4
ADSENSE

Thông tư số 131

Xem 1-20 trên 47 kết quả Thông tư số 131
 • Thông tư số 131/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính

  pdf5p lawttnh5 12-11-2009 107 9   Download

 • Thông tư số 131/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk1 10-11-2009 107 8   Download

 • Thông tư số 131-TCHQ/GSQL về thủ tục xuất nhập khẩu đá quý do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý

  pdf5p lawxnk7 11-11-2009 56 5   Download

 • Thông tư số 131-TTg về việc quy định tạm thời về vấn đề phân biệt một số chi phí trong kế hoạch thu chi tài vụ của xí nghiệp quốc doanh năm 1957 do Phủ Thủ tướng ban hành

  pdf8p lawtm12 22-11-2009 33 5   Download

 • Thông tư số 131/1999/TT-BTC về cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawktkt5 25-10-2009 68 3   Download

 • Thông tư số 131/2014/TT-BQP Thông tư ban hành quy chế quản lý kho vật chứng trong quân đội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trình bày trong thông tư này.

  pdf13p emvaolop1 24-10-2014 48 2   Download

 • Thông tư Số 131/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc16p thaoqb86 09-12-2015 29 0   Download

 • Thông tư 84/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf1p strips 07-08-2009 2160 44   Download

 • Thông tư 74/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

  pdf1p strips 07-08-2009 236 6   Download

 • Thông tư số 74/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính

  pdf2p lawxnk1 10-11-2009 83 6   Download

 • Thông báo số 131/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 59 8   Download

 • Thông tư số 67/1997/TT-BTC về việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng hướng dẫn việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng theo Nghị định 131-HĐBT ngày 27/8/87 của Hội đồng Bộ trưởng

  pdf6p lawxnk8 11-11-2009 51 4   Download

 • Thông tư số 1777-TCHQ/PC việc nhập khẩu và tái xuất khẩu ô-tô và các vật dụng cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt do Tổng cục hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 131-HĐBT ngày 27-8-1987 của Hội đồng bộ trưởng quy định việc nhập khẩu và tái xuất khẩu ô-tô và các vật dụng cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện nước ngoài và người nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam...

  pdf6p lawxnk8 11-11-2009 60 2   Download

 • Thông tư số 58-TC/TCT về việc hướng dẫn bổ sung việc bán hàng miễn thuế cho đối tượng theo Nghị định 131-HĐBT do Bộ tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 65 2   Download

 • Thông tư về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

  doc1p meomeo 09-05-2009 971 35   Download

 • Quyết định 596/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

  pdf1p strips 07-08-2009 93 4   Download

 • Quyết định 133/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 107 4   Download

 • Thông tư số 67/1997/TT-BTC về việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng hướng dẫn việc bán hàng miễn thuế cho các đối tượng theo Nghị định 131-HĐBT ngày 27/8/87 của Hội đồng Bộ trưởng

  pdf7p lawtm11 22-11-2009 37 3   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 131/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 03/2010

  pdf5p bunbohue1810 21-06-2010 59 3   Download

 • Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 55 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
773 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư số 131
p_strCode=thongtuso131

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2