Thông tư về lao động

Xem 1-20 trên 2180 kết quả Thông tư về lao động
 • Hệ thống ngành Luật Lao động là hệ thống các quy phạm pháp luật lao động có liên quan chặt chẽ với nhau và được sắp xếp trên cơ sở khoa học theo các chế định. Luật Lao động Việt Nam được

  doc1p quangchien2155 18-12-2010 235 52   Download

 • Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  pdf32p hungminhconkd 01-09-2009 264 18   Download

 • Quyền và nghĩa vụ lao động của người lao động? ĐÁP a. Quyền của người lao động + Quyền được đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe trong quá trình lao động. + Quyền được trả lương

  doc2p quangchien2155 18-12-2010 711 74   Download

 • Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2013 trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong cả năm 2013, có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho các bạn.

  pdf236p congdong18041990 12-10-2014 208 60   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại và đầu tư & các mẫu hợp đồng thông dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng; hợp đồng về nhà đất, bất động sản; mẫu hợp đồng về lao động, đào tạo; phần phụ lục là các văn bản pháp luật về hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf245p doinhugiobay_02 12-11-2015 128 53   Download

 • Thông tư của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  pdf14p hungminhconkd 01-09-2009 495 49   Download

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

  doc10p luuvantuyen2002 12-10-2011 114 39   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 09/LĐTBXH-TT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM.

  pdf11p haichau 24-06-2009 280 12   Download

 • Thông tư hướng dẫn thủ tục và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

  pdf7p hungminhconkd 01-09-2009 146 12   Download

 • Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội

  pdf14p hoangchau 19-08-2009 250 11   Download

 • Thông tư 07/2013/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf4p lengocln 22-03-2014 44 1   Download

 • Điều 1. Quy định chung về chế độ công tác phí trong nước 1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí: Cán bộ, công nhân viên, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các cơ quan, đơn vị; (gọi tắt là CB-CNV) được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước .

  doc16p langtu10101112 08-03-2011 626 196   Download

 • 1.

  pdf17p quochung 20-07-2009 1196 194   Download

 • - Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng, chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%; - Mức lương thấp nhất trong thang lương , bảng lương quy định đối với lao động làm nghê, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;...

  pdf4p tuongvan 20-07-2009 1942 116   Download

 • Đình công là một hiện tượng khách quan trong nền kinh tế thị trường và có ảnh hưởng lớn tới nhiều vấn đề trong xã hội do đó có rất nhiều cách hiểu khác nhau về đình công dựa trên những góc độ khác nhau như góc độ kinh tế, góc độ xã hội, chính trị, pháp lí. Dưới góc độ pháp lí đình công là một quyền của người lao động được pháp luật quốc tế ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966.

  doc19p balinh_mc 04-11-2011 198 75   Download

 • Thông tư 06/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

  doc11p hoangchau 19-08-2009 255 51   Download

 • Tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề bồi thường chi phí đào tạo của người lao động theo Hợp đồng lao động và công chức nhà nước.

  doc7p baggins 05-05-2011 207 46   Download

 • Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

  pdf5p hungminhconkd 01-09-2009 259 36   Download

 • An toàn - vệ sinh lao động là một chính sách lớn luôn được Đảng và nhà nước ta coi trọng và quan tâm. Nhận định được những thách thức cũng như ý nghĩa chính trị xã hội và lợi ích của công tác an toàn - vệ sinh lao động trong phát triển kinh tế xã hội, ngay từ những ngày đầu thành lập nước Chủ tích Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 29/SL ngày 13/03/1947 về an toàn - vệ sinh lao động

  pdf12p o0vp0o 16-10-2011 113 35   Download

 • Lao động là nguồn lực quan trọng của sự phát triển, là yếu tố đầu vào không thể thiếu để tăng cường và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Cùng với sự hình thành của chủ nghĩa tư bản, lao động trở thành hàng hoá trên thị trường, vận động và không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng theo quy luật thị trường.

  pdf66p bandoctl 01-07-2013 102 35   Download

Đồng bộ tài khoản