intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu phí trông giữ xe

Xem 1-20 trên 25 kết quả Thu phí trông giữ xe
 • Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf7p lawgtvt2 26-11-2009 100 12   Download

 • Quyết định 149/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf6p quangdnt 13-08-2009 118 5   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 110 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf8p chuon-chuon 13-01-2012 59 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường đối với trường hợp trông giữ xe công cộng có thu phí', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p satthuquachanhxanh 28-11-2010 53 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf2p tinhkhiet2012 09-03-2012 39 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH THU PHÍ ĐẤU GIÁ; ĐIỀU CHỈNH KHUNG MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÃI TRÔNG GIỮ XE TẠI CÁC ĐIỂM DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, CÁC ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH, HỘI CHỢ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH; QUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, CẨM PHẢ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII – KỲ HỌP THỨ 5...

  pdf6p tymong_manh 21-11-2012 57 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2012/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p vuonnhomini 01-02-2013 29 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM (Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2012)

  pdf3p tymong_manh 21-11-2012 27 2   Download

 • Quyết định số: 33/2015/QĐ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò; phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p ngochuyen1234567 23-10-2015 40 0   Download

 • Quyết định 107/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 129 21   Download

 • Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawttnh12 13-11-2009 56 19   Download

 • Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 118 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf5p haihoabatbuom 23-04-2010 80 6   Download

 • Quyết định số 45/2004/QĐ-UB về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawgtvt6 26-11-2009 47 1   Download

 • Hệ thống nhận dạng biển số xe là một ứng dụng dựa trên kỹ thuật xử lí ảnh số. Mục đích của nhận dạng biển số xe là thực hiện các bước xử lí để từ một ảnh đầu vào, máy tính có thể nhận ra chính xác biển số xe trên ảnh. Nhận dạng biển số xe trở thành một ứng dụng hữu ích, được đưa vào trong những lĩnh vực như: quản lí giao thông, kiểm tra an ninh, thu phí giao thông, trạm gác cổng, quản lý các bãi giữ xe một cách tự động.

  doc100p hienqnu 09-01-2019 99 20   Download

 • Công nghệ RFID (Radio-Frequency Identification) là công nghệ sử dụng thẻ điện tử chứa thông tin được lưu trữ bằng điện tử, đối tượng cần theo dõi. Thẻ có mạch thu thập năng lượng từ các sóng vô tuyến của máy đọc RFID phát ra khi truy vấn, dùng năng lượng này phát sóng mang mã thông tin của thẻ. Công nghệ RFID sử dụng tại nhiều nước trên thế giới trong các lĩnh vực như thu phí giao thông công cộng, thanh toán tiền tại các hiệu ăn nhanh, siêu thị, máy bán hàng tự động.

  pdf4p kequaidan3 10-03-2020 38 5   Download

 • Quyết định 77/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf3p lawttnh18 19-11-2009 60 3   Download

 • Quyết định 26/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số mức thu phí chợ tại Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí...

  pdf3p lawttnh9 12-11-2009 75 2   Download

 • Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu, quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thu phí trông giữ xe
p_strCode=thuphitronggiuxe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2