Thu thập và cập nhật dữ liệu

Xem 1-20 trên 67 kết quả Thu thập và cập nhật dữ liệu
 • Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự bùng nổ nhu cầu xây dựng các hệ thống thông tin, mà trước hết là các hệ thống thông tin quản lý đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Các hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đã lần lượt xuất hiện. Thập niên 60, xuất hiện Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) và Mô hình dữ liệu phân cấp. Mô hình dữ liệu quan hệ (Relation Data...

  pdf26p and_12 08-08-2013 35 7   Download

 • Cùng với sự phát triển của Internet, số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các Web ngày càng tăng, điều này gây ra một số khó khăn khi người dùng muốn tìm kiếm các bài báo về vấn đề mà mình nghiên cứu, cũng như gây ra một thách thức lớn đối với các hệ thống đánh dấu, lưu trữ dữ liệu chỉ mục hỗ trợ tìm kiếm trong việc đảm bảo thông tin các bài báo được cập nhật đẩy đủ, nhanh chóng và chính xác.

  pdf89p lebronjamesuit 23-08-2012 123 48   Download

 • I. Tổng quan của hệ thống thông tin vận hành: I.1.

  pdf7p sea123123 23-06-2013 70 11   Download

 • * Java Servlet có thể thiết kế trang web dựa trên những dữ liệu submit từ phía ngƣời dùng. * Java Servlet có thể sử dụng thông tin từ những cơ sở dữ liệu chung hoặc từ server khác. (Nhƣ là một trang web thƣơng mại có thể sử dụng Servlet để xây dựng ứng dụng báo cáo danh sách các giá hiện thời đƣợc cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau và có thể đƣợc sử dụng cho mỗi mặt hàng bán ra thị trƣờng) Nhƣ vậy, Servlet không bị hạn chế đến ứng dụng web và ứng dụng...

  pdf22p zues03 19-06-2011 51 9   Download

 • Hình 2.22: Phần ảnh minh họa tổng thể kết quả BLAST Phần này cho ta thông tin tổng quát về sự bắt cặp của trình tự query với các trình tự khác trong cơ sở dữ liệu. Trình tự query là thanh đỏ có đánh số, các thanh khác là các trình tự trong cơ sở dữ liệu. Thanh nào càng gần thanh query thì sự tƣơng đồng với trình tự query càng cao, ngoài ra màu sắc cũng thể hiện độ tƣơng đồng ( màu đỏ có điểm số cao nhất, tới màu hồng,…)....

  pdf22p zues03 19-06-2011 46 8   Download

 • - Bảng chú thích các trƣờng và một số nguyên tắc tìm kiếm Trƣờng (Fields) Locus Chú thích (Comments) Trƣờng Locus chứa 1 số những yếu tố dữ liệu khác nhau, bao gồm tên Locus, chiều dài trình tự, loại phân tử, khu vực GenBank (division) và ngày cập nhật. Locus name Locus name trong ví dụ trên là SCU49845.

  pdf22p zues03 19-06-2011 47 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG, THAM VẤN, XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ, THU THẬP VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH

  pdf7p cunghoangdao 28-12-2012 29 2   Download

 • Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Đất đai, năm 2003; Luật Tài nguyên nước, năm 1998; Luật Khoáng sản, năm 2010; Luật Bảo vệ Môi trường, năm 2005;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 26 0   Download

 • Có hai dạng thông tin nghiên cứu cần thu thập, loại thứ nhất là thông tin thứ cấp và và loại thứ hai là thông tin sơ cấp. - Thông tin thứ cấp là những thông tin đã hiện hữu trên các nguồn tài liệu đã được đăng tải, thông tin này đã được tổ chức thành bảng biểu, đồ thị.

  doc0p bomgiabarau 11-07-2010 371 163   Download

 • PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING Ph ần tử (element) là đối tượng cần thu thập dữ liệu, phần tử là đơn vị nhỏ nhất của đám đông và là đơn vị cuối cùng của quá trình. Đám đông là thị trường mà nhà ngiên cứu để thõa mãn mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Số lượng phân tử đám đông thường được ký hiệu là N

  pdf40p thienlypro90 28-09-2011 1043 128   Download

 • GIS là tập hợp có tổ chức hệ thống phần cứng và phần mềm dữ liệu địa lý, mà con người thiết kế nhằm mục đích nắm bát, lưu trữ cập nhật điều khiển, phân tích và hiển thị tất cả các dạng thông tin liên quan tới địa lý . GIS là hệ thống thông tin địa lý có khả năng thu thập, cập nhật, quản trị, phân tích biểu diễn dữ liệu địa lý phục vụ giải quyết các bài toán ứng dụng có liên quan tới vị trí địa lý trên bề mặt trái đất....

  doc11p truongbs100 14-10-2010 239 118   Download

 • Mạng cảm nhận không dây (Wireless Sensor Network-WSN) thu thập thông tin dữ liệu môi trường tại vị trí nút mạng và chuyển thông tin này về nút cơ sở (Base Node ). Nút cơ sở được kết nối với máy tính để lưu trữ, xử lý và hiển thị kết quả đo từ các nút mạng. Nhờ công nghệ Internet, những kết quả đo của các nút mạng không chỉ quan sát và theo dõi ở một máy tính đơn lẻ nối nút cơ sở, nó có thể cập nhật vào website và như vậy, ở khắp mọi nơi...

  pdf27p dinhlan05011 22-05-2011 159 66   Download

 • Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội.

  doc19p hotuanhdu 13-10-2011 202 47   Download

 • Bài giảng "Công tác thu thập, cập nhật, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai" giới thiệu đến các bạn những nội dung: Quy định chung về thu thập thông tin đất đai, dữ liệu đất đai cần cung cấp, cập nhật, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin đất đai,...

  pdf15p vuive78 05-12-2015 72 19   Download

 • Bài viết phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung CSDL KH&CN quốc tế. Giới thiệu quy trình giám sát chất lượng dữ liệu của CSDL KH&CN quốc tế qua các công đoạn vận hành dữ liệu: thu thập, chọn lọc dữ liệu đầu vào; Xử lý, cập nhật, lưu trữ dữ liệu; Khai thác, sử dụng dữ liệu đầu ra. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ đánh giá chất lượng nội dung CSDL KH&CN quốc tế.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 24 2   Download

 • Mục đích của phân tích công việc: Phân tích công việc nhằm cung cấp thông tin về : yêu cầu của công việc là gì, những đặc điểm nhân viên cần có để thực hiên công việc đó... để phục vụ cho việc chiêu mộ và tuyển chọn nhân viên. Phân tích công việc nhằm thu thập tư liệu cần thiết để phát triển chưong trình đào tạo và hệ thống đánh giá thành tích.

  pdf16p voduytan33k12 10-12-2010 888 373   Download

 • Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội.

  doc18p chucung 12-01-2011 475 140   Download

 • SQL Server 2005 cĩ nhiều phiên bản khác nhau, trong đĩ bản Express là bản thấp nhất, được Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng với mục đích học tập và ứng dụng vào những ứng dụng nhỏ, khơng yêu cầu cao về các tính năng khác ngồi việc lưu trữ và xử lý đơn giản.

  doc18p minhnghia200778 29-01-2010 254 111   Download

 • Hệ thống điều khiển trạm và các trung tâm quản lý vận hành Để đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành hệ thống cao áp (110/220/500kV), các công ty truyền tải điện và công ty điện lực cần được trang bị một hệ thống thu thập và xử lý thông tin vận hành từ mức thấp nhất của hệ thống là các trạm biến áp cho đến mức quản lý của công ty, xí nghiệp thậm chí đến tận các điện lực được phân cấp điều khiển phối hợp với lưới điện trung thế của mình. ...

  pdf13p lilinz 01-07-2013 54 16   Download

 • Quy trình dự báo lũ nói chung bao gồm các bƣớc: thu thập thông tin phục vụ dự báo lũ, giải mã số liệu, cập nhật số liệu, chuẩn bị Ffile dự báo, dự báo lũ, hiệu chỉnh – đánh giá và lựa chọn kết quả dự báo, in bản tin và kết thúc. Quy trình dự báo lũ đƣợc thực hiện theo thứ tự từ thƣợng lƣu đến hạ lƣu, tùy theo điều kiện của từng khu vực mà các nhà dự báo xây dựng các quy trình dự báo cụ thể trên từng lƣu vực. Các quy trình...

  pdf80p gauhaman123 17-11-2011 42 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thu thập và cập nhật dữ liệu
p_strCode=thuthapvacapnhatdulieu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản