Thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư

Xem 1-20 trên 208 kết quả Thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều 59 và Khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, ...

  doc12p nguyenphat 27-08-2009 143 20   Download

 • Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 74 7   Download

 • Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 70 6   Download

 • Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 54 5   Download

 • Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư (ban hành kèm theo quyết định số 1512 /QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư)

  pdf2p thewalkingdead 01-11-2011 37 2   Download

 • Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  doc74p nguyenphat 27-08-2009 250 54   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  pdf3p inoneyear 07-04-2010 57 1   Download

 • Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) Việt Nam năm 1987 là một trong những đạo luật kinh tế đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan đã có bài tổng kết Tác động của ĐTNN đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, tại Hội Nghị Tổng kết 20 năm ĐTNN tại Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 03-12-2015 19 5   Download

 • Công văn số: 8019/VPCP-QHQT ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng GMS-20 tại Mi-an-ma" xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6889/BKHĐT-KTĐN về kết quả hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng Mê Công lần thứ 20 tại Mi-an-ma.

  pdf2p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 19 0   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ tịch hội đồng để thẩm định phần điều chỉnh của dự án. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phần điều chỉnh của dự án - Nộp lệ phí thẩm định dự án. ...

  doc3p phihung 21-08-2009 108 15   Download

 • Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 94 4   Download

 • 1. Điều kiện để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài : - Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. - Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. - Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư....

  doc24p yy8891 13-04-2011 198 81   Download

 • Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

  doc19p lawcao 30-09-2009 206 63   Download

 • Theo đánh giá của Tiến sỹ Lại Quang Thực - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian 10 năm áp dụng tài khoản quốc gia ở Việt Nam đã thấy bộc lộ một số khiếm khuyết như: Chất lượng số liệu chưa cao, còn có nhiều ý kiến khác nhau về tính toán tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 1998 trở lại đây; Việc tính toán một số chỉ tiêu của tài khoản quốc gia ở cấp tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm sự ăn khớp giữa tốc độ phát triển GDP...

  doc1p thuthuy 27-07-2009 284 40   Download

 • Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá,...

  pdf99p hotmoingay6 21-01-2013 90 39   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1088/2006/QĐ-BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngà...

  pdf47p giangtanthon 22-02-2010 332 20   Download

 • Bản đăng ký dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 90 13   Download

 • Áp dụng với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 89 7   Download

 • Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại Dự án đã cấp Giấy phép đầu tư Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư

  doc3p nguyenphat 27-08-2009 103 6   Download

 • Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 133 5   Download

Đồng bộ tài khoản