intTypePromotion=1
ADSENSE

Thứ trưởng bộ thông tin

Xem 1-20 trên 1435 kết quả Thứ trưởng bộ thông tin
 • Thông tư 28/2009/TT-BTTTT về quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf6p baoliem 17-10-2009 382 123   Download

 • Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p baoliem 17-10-2009 261 18   Download

 • Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

  pdf6p baoliem 17-10-2009 145 17   Download

 • Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

  pdf2p baoliem 17-10-2009 172 10   Download

 • Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

  pdf2p baoliem 17-10-2009 118 9   Download

 • Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT về việc quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf4p baoliem 17-10-2009 91 9   Download

 • Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  pdf2p baoliem 17-10-2009 125 8   Download

 • Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

  pdf2p baoliem 17-10-2009 100 8   Download

 • Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf11p baoliem 17-10-2009 113 7   Download

 • Thông tư số 27/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30 – 30000 MHz)”

  pdf1p baoliem 17-10-2009 111 6   Download

 • Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf11p baoliem 17-10-2009 92 4   Download

 • Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 79 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định mức độ tuân thủ công bố thông tin về EPS (gồm cả EPS cơ bản và EPS pha loãng) trên báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin về EPS trên báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 21 0   Download

 • Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet

  pdf12p baoliem 17-10-2009 358 128   Download

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999.

  pdf20p baoliem 17-10-2009 365 127   Download

 • Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf10p baoliem 17-10-2009 444 121   Download

 • Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf16p baoliem 17-10-2009 167 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf12p baoliem 17-10-2009 182 13   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an ban hành

  pdf9p baoliem 17-10-2009 155 8   Download

 • Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 141 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thứ trưởng bộ thông tin
p_strCode=thutruongbothongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2