Thứ trưởng bộ thông tin

Xem 1-20 trên 1255 kết quả Thứ trưởng bộ thông tin
 • Thông tư 28/2009/TT-BTTTT về quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf6p baoliem 17-10-2009 363 122   Download

 • Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p baoliem 17-10-2009 232 18   Download

 • Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

  pdf6p baoliem 17-10-2009 113 17   Download

 • Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

  pdf2p baoliem 17-10-2009 140 10   Download

 • Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

  pdf2p baoliem 17-10-2009 99 9   Download

 • Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT về việc quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf4p baoliem 17-10-2009 70 9   Download

 • Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  pdf2p baoliem 17-10-2009 101 8   Download

 • Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

  pdf2p baoliem 17-10-2009 74 8   Download

 • Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf11p baoliem 17-10-2009 88 7   Download

 • Thông tư số 27/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30 – 30000 MHz)”

  pdf1p baoliem 17-10-2009 77 6   Download

 • Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf11p baoliem 17-10-2009 75 4   Download

 • Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 64 2   Download

 • Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet

  pdf12p baoliem 17-10-2009 330 128   Download

 • Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf10p baoliem 17-10-2009 409 121   Download

 • Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf16p baoliem 17-10-2009 144 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf12p baoliem 17-10-2009 158 13   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an ban hành

  pdf9p baoliem 17-10-2009 125 8   Download

 • Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 105 8   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf18p baoliem 17-10-2009 79 8   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BTTTT NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2008/QĐTTG NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf3p daumeoduoicop 29-03-2010 72 8   Download

Đồng bộ tài khoản