intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục vay vốn

Xem 1-20 trên 424 kết quả Thủ tục vay vốn
 • Dựa vào mô hình của Fama-French (1998), nhóm tác giả áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát trên dữ liệu bảng để nghiên cứu mối quan hệ giữa tấm chắn thuế, quyết định tài trợ và giá trị công ty. Mẫu nghiên cứu gồm 295 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2006-2019.

  pdf13p viginnirometty 04-05-2022 19 2   Download

 • Cuốn sách cung cấp cho độc giả một số thông tin về quy trình, thủ tục vay vốn, giải đáp những vướng mắc trong quy trình vay vốn; giới thiệu một số điển hình đã sử dụng vốn vay có hiệu quả để vượt qua đói nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất,.... sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf38p bakerboys01 07-04-2022 9 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 2 chương trình bày tổng quan về nợ nước ngoài, quản lý cho vay lại cốn ODA thông qua quỹ HTPT của Việt Nam giải đoạn 2001-2005; phân tích và kiến nghị các giải pháp quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông quan quỹ HTPT của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf64p guitaracoustic09 14-01-2022 23 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu, nhận định những nhân tố có tác động, ảnh hưởng tích cực vay vốn của khách hàng cá nhân như quy mô Ngân hàng, lãi suất, địa bàn vị trí, mối quan hệ với Ngân hàng, quy trình và thủ tục vay vốn, thời gian giải quyết, đội ngũ nhân viên; đề xuất kiến nghị phát triển hoạt động cho vay KHCN tại địa bàn TPHCM của Vietinbank.

  pdf97p sonhalenh01 06-06-2021 21 4   Download

 • Bài viết đã chỉ ra được sáu yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các cá nhân sản xuất kinh doanh tại quận Thốt Nốt sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng từ lớn nhất đến thấp nhất gồm có: (1) Tài sản thế chấp; (2) Giới tính; (3) Thủ tục vay vốn; (4) Thu nhập; (5) Học vấn; (6) Tuổi. Nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách đối với cá nhân sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn, đối với chính quyền địa phương, đối với ngân hàng.

  pdf16p vianthony2711 16-04-2021 25 1   Download

 • Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV Hậu Giang. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập qua khảo sát 241 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại BIDV Hậu Giang. Mô hình nghiên cứu được xây dựng. Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, kiểm định giả thuyết được ứng dụng trong phân tích số liệu.

  pdf16p kequaidan11 13-04-2021 86 7   Download

 • Sau khi học xong, SV có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tín dụng và thu nhập lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tín dụng và thu nhập lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tín dụng và thu nhập lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tín dụng và thu nhập lãi.

  pdf48p vitexas2711 03-11-2020 54 3   Download

 • Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 2: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức – Mô hình Gordon, chi phí sử dụng vốn cổ phần và vốn vay theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p koxih_kothogmih2 23-08-2020 37 1   Download

 • Tài liệu thông tin đến quý độc giả về lợi ích khi vay vốn tại ngân hàng Agribank; đối tượng cho vay vốn ngân hàng nông nghiệp Agribank; các hình thức vay vốn ở ngân hàng nông nghiệp; Hồ sơ vay vốn tại Agribank...

  pdf8p mami89 20-07-2020 28 2   Download

 • Quyết định số 677/2020/QĐ-UBND Công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

  doc14p ngaohaicoi999 26-06-2020 23 0   Download

 • Quyết định 2416/2019/QĐ-­NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

  doc2p cotithanh999 05-05-2020 7 0   Download

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc10p solacduy999 22-04-2020 6 0   Download

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  doc5p solacduy999 22-04-2020 7 0   Download

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  doc3p solacduy999 22-04-2020 3 0   Download

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc2p solacduy999 22-04-2020 6 0   Download

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025.

  doc4p solacduy999 22-04-2020 11 0   Download

 • Quyết định 35/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

  doc4p manhinh999 20-04-2020 7 0   Download

 • Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm giúp hộ nghèo có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

  pdf10p vishani2711 21-04-2020 41 4   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế tài chính khó khăn như hiện nay doanh nghiệp không thể tiếp tục sản xuất hoặc mở rộng sản xuất, đặc biệt không thể tăng khả năng cạnh tranh nếu doanh nghiệp không có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu. Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể huy động từ nhiều nguồn tài chính khác nhau trong xã hội như vay ngân hàng, phát hành các loại chứng khoán,… Tuy nhiên, để có được quyền sử dụng các nguồn này doanh nghiệp phải trả một khoản thu nhập nhất định cho người đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Khoản thu nhập này được gọi là chi phí sử dụng vốn.

  pdf6p kexauxi9 03-12-2019 53 2   Download

 • Quyết định số 3394/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

  doc5p anphongduong999 03-12-2019 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục vay vốn
p_strCode=thutucvayvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2