Thu và sử dụng học phí đào tạo

Xem 1-20 trên 48 kết quả Thu và sử dụng học phí đào tạo
 • Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  doc6p tuuyen 17-08-2009 98 11   Download

 • Thông tư 26/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

  doc6p thachthao 14-08-2009 102 6   Download

 • Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành. Tham khảo tài liệu để nắm rõ các quy định về việc thu và sử dụng học phí trong sát hạch lái xe.

  pdf4p lawgtvt8 26-11-2009 65 3   Download

 • Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  doc4p anhphuong 17-08-2009 125 7   Download

 • Quyết định số 2406/2005/QĐ-UBND về việc quy định thu và sử dụng học phí trong các trường và cơ sở giáo dục đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

  pdf10p lawgd3 04-11-2009 135 18   Download

 • Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi Quyết định số 22/1998/QĐ-UBND ngày 15/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  pdf2p lawgd1 04-11-2009 61 1   Download

 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị....

  pdf20p huemanvdoc 24-11-2009 2363 951   Download

 • Để thu thập thông tin đầy đủ, có độ chính xác cao về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, phục vụ kịp thời cho kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các định mức chi tiêu và làm căn cứ để ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ. Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh trong việc sử dụng kinh phí và tình hình thu, chi Ngân sách của các đơn vị HCSN đã phát sinh và thực sự đã hoàn thành....

  pdf43p huemanvdoc 24-11-2009 1087 590   Download

 • Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở dạy nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề

  pdf18p lawgd1 04-11-2009 59 4   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf4p lawgd2 04-11-2009 45 3   Download

 • Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐNĐ về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  pdf3p lawgd4 04-11-2009 68 3   Download

 • Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của quy định về mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf3p lawgd2 04-11-2009 56 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 41/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p cunghoangdao 27-12-2012 41 2   Download

 • Quyết định số 117/2001/QĐ-UB về việc quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgd6 04-11-2009 36 1   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 49/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  pdf10p luavitradong 22-05-2010 519 179   Download

 • Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trông trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.

  doc4p chikorita 03-12-2009 591 108   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 2015 Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dụ...

  pdf35p vienthieu 31-12-2010 136 15   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN (LỆ PHÍ TUYỂN SINH) ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

  pdf11p inoneyear2 18-03-2010 83 11   Download

 • Quyết định 77/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 113 7   Download

 • HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ VỀ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ VÀ THU KHÁC NĂM HỌC 2012 –2013. Căn cứ các văn bản pháp lý: - Quyết định số 750/QĐ-UB-NCVX ngày 16/02/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố;

  pdf6p keodualadua 13-12-2012 42 7   Download

Đồng bộ tài khoản