Thuần phong mỹ tục

Xem 1-20 trên 24 kết quả Thuần phong mỹ tục
 • "Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, ''Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội.... Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rất bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc ta, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf158p chanhthu 24-06-2009 2098 1279   Download

 • Ở Việt Nam, từ khi đổi mới và hội nhập đến nay, đồng tính luyến ái trong giới trẻ đã phát triển và lan rộng rất nhanh chóng, trở thành một tỳ vết xuất hiện trong bức tranh đẹp về thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 0 0   Download

 • "Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội.... Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rât bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội.

  doc11p bechut91 05-12-2010 640 193   Download

 • Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rât bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội. Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rất bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật.

  doc11p thanks_1992 07-06-2011 647 154   Download

 • Quan hệ giữa họ hàng và làng xã như thế nào? Phục hồi việc họ lợi hay hại? Phục hồi việc họ là một cách đúng đắn, vô tư, tức là phát huy được thuần phong mỹ tục. Nếu cán bộ cơ sở biết khéo léo vận dụng đường lối, loại trừ được 3 chiều hướng tiêu cực sau đây thì càng có nhiều dòng họ vững mạnh càng có lợi cho phong trào chung:  Ngăn ngừa một số phần tử lợi dụng tình cảm họ hàng thân thuộc để kéo bè, kéo cánh.

  pdf6p meoheo1 21-05-2011 73 21   Download

 • “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Trong tiếng Việt chào thường đi kèm với hỏi, mời. Cách chào hỏi, chào mời ở mỗi địa phương, vùng miền khác nhau. Lời chào biểu hiện cho phong cách con người, nề nếp gia đình, thuần phong mỹ tục của địa phương và cả dân tộc. Chào hỏi chính là nét văn hóa, tính nhân văn của cộng đồng người Việt Nam. Chào có nhiều cách thể hiện không chỉ chào băng tiếng mà có thể chào bằng các cử chỉ, hành động của cơ thể.

  pdf7p abcdef_4 31-05-2011 575 136   Download

 • Cuốn sách Nếp cũ - Bó hoa Bắc Việt" gồm những câu chuyện về Thuần phong Mỹ tục Việt Nam qua các nhân vật là các cô gái chàng trai ở các miền quê Xứ Bắc, qua công việc và nghề nghiệp của họ: Nghề thủ công, trồng trọt (trồng chè, trồng hoa, trồng cói dệt chiếu, trồng dâu nuôi tằm, lái đò, nội trợ, thêu thùa…). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf157p muathu102 20-03-2013 118 58   Download

 • Cuốn sách Nếp cũ - Bó hoa Bắc Việt" gồm những câu chuyện về Thuần phong Mỹ tục Việt Nam qua các nhân vật là các cô gái chàng trai ở các miền quê Xứ Bắc, qua công việc và nghề nghiệp của họ: Nghề thủ công, trồng trọt (trồng chè, trồng hoa, trồng cói dệt chiếu, trồng dâu nuôi tằm, lái đò, nội trợ, thêu thùa…). Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf67p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 47 19   Download

 • Phục hồi việc họ là một cách đúng đắn, vô tư, tức là phát huy được thuần phong mỹ tục. Nếu cán bộ cơ sở biết khéo léo vận dụng đường lối, loại trừ được 3 chiều hướng tiêu cực sau đây thì càng có nhiều dòng họ vững mạnh càng có lợi cho phong trào chung:

  pdf2p phuongthanh2 31-10-2009 132 18   Download

 • Quan hệ giữa họ hàng và làng xã như thế nào Phục hồi việc họ lợi hay hại? Phục hồi việc họ là một cách đúng đắn, vô tư, tức là phát huy được thuần phong mỹ tục. Nếu cán bộ cơ sở biết khéo léo vận dụng đường lối, loại trừ được 3 chiều hướng tiêu cực sau đây thì càng có nhiều dòng họ vững mạnh càng có lợi cho phong trào chung

  pdf3p itpro246 18-01-2011 77 15   Download

 • 1- Nhà nước không bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm có nội dung sau đây: a) Chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; b) Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô đồi trụỵ, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, a...

  pdf3p trannhu 07-07-2009 247 36   Download

 • Hiện nay nước ta đang hội nhập ngày càng sâu và toàn diện vào các lĩnh vực kinh tế xã hội của thế giới. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  pdf19p somido123 27-02-2014 77 27   Download

 • Event Channel - Về nguyên tắc, những hình ảnh méo mó, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hoặc mang tính kích thích công chúng theo hướng tiêu cực đều bị cắt bỏ nhưng các nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế hiện nay khó chấp nhận vì luôn bị áp lực rất lớn về lượng khán giả.

  pdf6p binhmap_5 05-01-2013 60 24   Download

 • Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Mời quý vị tham khảo bài SKKN để có cách nâng cao chất lượn giáo dục đạo đức cho học sinh.

  pdf26p somido123 26-02-2014 44 17   Download

 • Bây giờ, ít thấy cảnh những người trẻ tuổi “đi thưa về trình” như cách đây nhiều năm về trước. Sự lễ phép của những người trẻ trong giao tiếp với cộng đồng, đặc biệt là với những người nhiều tuổi hơn đang dần phá vỡ đi những nét văn hóa, những thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc.

  pdf5p hongnhung_9 31-03-2011 40 5   Download

 • việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài. Điều 30. Lĩnh vực cấm đầu tư 1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. 2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân ...

  pdf12p xingau5 19-08-2011 41 4   Download

 • Hiệu quả chiều sâu về nhiều mặt của du lịch ngày càng rõ nét. Hoạt động du lịch đã thúc đẩy các ngành khác phát triển, tạo ra khả năng tiêu thụ tại chỗ cho hàng hóa và dịch vụ, các lễ hội truyền thống được khôi phục, phát huy được thuần phong mỹ tục. Bài viết này cho thấy du lịch đã góp phần phát triển yếu tố con người trong công cuộc đổi mới.

  pdf4p bevi123 06-11-2015 22 2   Download

 • ) Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ở miền Nam (1954-1975) là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tháng 7-1954, miền Bắc được giải phóng, nhưng miền Nam còn dưới ách thống trị của đế quốc và bọn tay sai.

  doc21p chagususansan93 10-12-2012 610 184   Download

 • Gà mẹ và đàn con - Tranh tết dân gian làng Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh .Đúng hai tháng sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng,theo chỉ thị của Bộ Văn hóa, một sưu tập “Mỹ thuật Việt Nam xưa và nay” được tuyển chọn khá qui mô đưa vào trưng bày tại cố đô Huế. Sau đó, tiếp tục triển lãm tại các thành phố lớn: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Lạt. Triển lãm được người xem chào đón, hưởng ứng nhiệt liệt. ...

  pdf16p lephinoinhieu 06-08-2013 35 6   Download

 • Bố trí các công trình hạ tầng đô thị: Xây dựng hệ thống Tunnel và hào dọc. Với mục đích quản lý công trình đường bộ được tốt, bền vững; bảo đảm giao thông được an toàn, thông suốt, liên tục, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị được đảm bảo; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

  pdf6p cinny04 23-01-2011 72 24   Download

Đồng bộ tài khoản