intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành Hóa học 8

Xem 1-20 trên 275 kết quả Thực hành Hóa học 8
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm áp dụng một số biện pháp để hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho HS thông qua dạy học chương Hiđro – Nước, thuộc CT hóa học lớp 8 ở trường trung học cơ sở (THCS).

  pdf45p truongtien_04 10-03-2018 109 12   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố, nắm vững những kiến thức về tính chất hóa học của nước: Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và hidro. Tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit. Tác dụng với oxit bazơ tạo thành bazơ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tiến hành một số thí nghiệm với Na, CaO, P2O5. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận trong thực hành hóa học , lòng say mê môn học. II. Chuẩn bị...

  pdf4p abcdef_25 11-09-2011 637 25   Download

 • Sáng kiến “Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn Hóa học lớp 8” nhằm mục đích hạn chế những tồn tại trong quá trình dạy học hóa học 8 tại lớp, quá trình tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành hóa 8. Sáng kiến chỉ giới hạn trong lĩnh vực tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành Hóa học 8 và qua đó làm rõ mối quan hệ giữa dạy chính khóa và tổ chức dạy – học bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu trong xu thế chung của toàn ngành đối với phương pháp dạy học Hóa học bậc THCS theo tinh thần dạy học tích cực. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf36p hathieudao 30-05-2014 585 87   Download

 • Bài Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước là tài liệu tham khảo giúp học sinh củng cố, nắm vững tính chất hoá học của nước tác dụng với 1 số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và khí hiđro, tác dụng với 1 số oxit bazơ tạo thành bazơ và 1 số oxit axit tạo thành axit.

  doc4p phanan_80 27-03-2014 861 58   Download

 • Bài thực hành giúp học sinh có thể biết cách bố trí thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học của xương, qua TN nắm được thành phần chính của xương gồm có các chất vô cơ là các muối khoáng làm cho xương bền chắc (cứng rắn) và các chất hữu cơ (cốt giao) làm cho xương mềm dẻo.

  doc5p buivanthembg 16-06-2016 284 41   Download

 • Bài thực hành giúp học sinh biết bố trí thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện đảm bảo cho enzim hoạt động. Rút ra kết luận từ kết quả thí nghiệm, giải thích được một số hiện tượng thông thường về tiêu hóa ở khoang miệng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p buivanthembg 16-06-2016 166 34   Download

 • Bài giảng Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học giúp học sinh phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết được dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra. Rèn luyện kỷ năng sử dụng dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.

  ppt11p nguyennam_21 10-03-2014 954 32   Download

 • Qua bài Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ giúp học sinh biết tính toán, pha chế những dung dịch đơn giản theo nồng độ khác nhau. Rèn luyện kĩ năng tính toán, kĩ năng cân đo hóa chất trong PTN. Giáo dục tính cẩn thận, tiết kiệm.

  doc4p nguyennam_21 10-03-2014 391 25   Download

 • Bài giảng Bài thực hành 4 Điều chế - Thu khí oxi và thử tính chất của oxi giúp học sinh biết cách điều chế và thu khí ôxi trong phòng thí nghiệm. Rèn kỹ năng làm thí nghiệm; điều chế ôxi, thu ôxi, ôxi tác dụng với một số đơn chất (Ví dụ s, c...). Rèn luyện kỹ năng thực hành.

  ppt17p nguyennam_21 10-03-2014 820 25   Download

 • Thông qua bài giảng Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro giáo viên giúp học sinh nắm vững quy tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm , tính chất vật lí và tính chất hoá học của khí hiđro. Rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm, nhận ra khí hiđro.

  ppt14p phanan_80 27-03-2014 317 22   Download

 • Bài Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro là tài liệu tham khảo giúp học sinh nắm vững quy tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm , tính chất vật lí và tính chất hoá học của khí hiđro. Rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm, nhận ra khí hiđro.

  doc4p phanan_80 27-03-2014 347 18   Download

 • Qua bài Bài thực hành 4 Điều chế - Thu khí oxi và thử tính chất của oxi giúp học sinh biết cách điều chế và thu khí ôxi trong phòng thí nghiệm. Rèn kỹ năng làm thí nghiệm; điều chế ôxi, thu ôxi, ôxi tác dụng với một số đơn chất (Ví dụ s, c...). Rèn luyện kỹ năng thực hành.

  doc3p nguyennam_21 10-03-2014 597 14   Download

 • Bài giảng Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước giúp học sinh củng cố và nắm vững được tính chất hoá học của H2O (tác dụng với một số KL ở nhiệt độ thường, tác dụng với một số ôxit bazơ và ô xít a xít). Rèn luyện kĩ năng làm TN và quan sát TN (Tác dụng giữa H2O với Na, CaO, P2O5).

  ppt22p nguyennam_21 10-03-2014 321 13   Download

 • Bài Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học là tài liệu tham khảo giúp học sinh phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết được dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra. Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số dụng cụ và hoá chất trong phòng thí nghiệm.

  doc4p phanan_80 27-03-2014 302 11   Download

 • Qua bài Bài thực hành 1 Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp giúp học sinh làm quen và biết cách sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm. HS nắm được một số quy tắc an toàn trong PTN. So sánh được nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Biết dựa vào TCVL khác nhau để tách chất ra khỏi hỗn hợp.

  doc4p nguyennam_21 10-03-2014 385 7   Download

 • Thông qua bài giảng Bài thực hành 1 Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp giáo viên giúp học sinh làm quen với một số dụng cụ, biết cách sử dụng một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Nắm được quy tắc trong phòng thí nghiệm, thực hành so sánh nhiệt độ nóng chảy của một số chất, biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp.

  ppt19p phanan_80 27-03-2014 141 5   Download

 • I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Củng cố các kiến thức về phản ứng đặc trưng của Glucozơ, saccarozơ, tinh bột 2. Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ nang thực hành thí nghiệm, rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hóa học 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ: -

  pdf4p abcdef_25 11-09-2011 199 3   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách điều chế và thu khí oxi trong PTN 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm: Điều chế oxi, thu khí oxi, oxi tác dụng với một số đơn chất. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học.Tính cẩn thận trong thực hành thí nghiệm. II. Chuẩn bị: GV chuẩn bị 5 bbộ thí nghiệm gồm:

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 951 41   Download

 • I. Mục tiêu bài hoc: 1.Kiến thức: - Học sinh được rèn luyện kỹ năng thực hành, củng cố các thao tác thí nghiệm. - Biết cách thu khí oxi bằng cách đẩy không khí, đẩy nước. 2. Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét các hiện tượng thí nghiệm - Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng viết PTHH II. Chuẩn bị của thầy và trò: -

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 463 25   Download

 • I. Mục tiêu:1.Kiến thức: - Từ PTHH và các dữ liệu bài cho. Học sinh biết cách xác định ( thể tích và lượng chất) của những chất tham gia hoặc các sản phẩm. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH và kỹ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích khí và lượng chất. 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cẩn thận trong thực hành và học tập hóa học....

  pdf4p abcdef_25 11-09-2011 346 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thực hành Hóa học 8
p_strCode=thuchanhhoahoc8

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2