intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành trồng trọt

Xem 1-20 trên 272 kết quả Thực hành trồng trọt
 • KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ CÂY ĂN QUẢ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật nhân giống cây ăn quả. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật nhân giống cây ăn quả theo yêu cầu. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học. II/ CHUẨN BỊ: - Giáo án bài giảng, bảng biểu. - Tài liệu học...

  pdf9p tocxuxu 05-10-2011 305 110   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG RAU ĂN LÁ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Thực hiện được quy trình trồngmột số loại rau ăn lá - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình trồng rau ăn lá II. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Vườn đất trống để làm đất trồng rau - Mẫu phân bón, giống cải bắp, cải bẹ, cải ngọt - Cuốc, xẻng, xô

  pdf7p tocxuxu 05-10-2011 398 92   Download

 • NHÓM THỨC ĂN CHO HEO VÀ CÁC LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật phối trộn thức ăn cho heo. - Phân biệt được các loại bệnh thường gặp trên heo. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật phối trộn thức ăn để chăm sóc heo theo yêu cầu. - Thực hiện được các kỹ thuật phòng và chữa một số bệnh thông thường trên heo. 3/ Thái độ: - Có tinh...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 242 90   Download

 • LÀM CHUỒNG VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật làm chuồng cho bò theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các kỹ thuật chăm sóc bò cơ bản theo từng giai đoạn. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật làm chuồng bò theo yêu cầu. - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc bò cơ bản theo từng giai đoạn. 3/ Thái độ: - Có...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 219 82   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ SÂU, BỆNH HẠI TRÊN LÚA I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa. - Phân biệt được các giống lúa trồng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

  pdf8p tocxuxu 05-10-2011 292 74   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NGÔ Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô theo yêu cầu. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 147 50   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG CÀ PHÊ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được quy trình kỹ thuật trồng mới cà phê. 2/ Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức vào thực tế để thiết kế lô trồng cà phê. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học. II/ CHUẨN BỊ: - Dụng cụ và trang thiết bị: giống cây cà phê, phân bón, một số...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 148 42   Download

 • LÀM ĐẤT VÀ GIEO TRỒNG RAU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Thực hiện được quy trình làm đất, xử lý hạt giống và gieo hạt giống - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm đất và gieo trồng rau

  pdf8p tocxuxu 05-10-2011 119 36   Download

 • KỸ THUẬT LÀM CHUỒNG, CHĂM SÓC HEO I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật làm chuồng, kỹ thuật chăm sóc heo thịt. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật làm chuồng và một số kỹ thuật cơ bản để chăm sóc heo thịt theo yêu cầu.

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 116 36   Download

 • CÁC LOẠI SÂU BỆNH HẠI TRÊN CAO SU I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các loại sâu bệnh hại trên cây cao su. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các thao tác kỹ thuật phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cao su theo tiêu chuẩn quy định. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học. ...

  pdf7p tocxuxu 05-10-2011 123 32   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG SẮN Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được cách trồng sắn theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật trồng và chăm sóc Sắn theo yêu cầu. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 116 31   Download

 • KỸ THUẬT TRỒNG MỚI CAO SU Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật trồng mới cao su. 2/ Kỹ năng: - Thao tác được kỹ thuật trồng mới cao su theo tiêu chuẩn. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 117 31   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BỆNH TRÊN GÀ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc gà theo yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các loại bệnh thường gặp trên gà. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc gà theo những yêu cầu và nguyên tắc chung.

  pdf7p tocxuxu 05-10-2011 119 30   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BỆNH TRÊN VỊT I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật chăm sóc vịt theo yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các loại bệnh thường gặp trên vịt. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc vịt theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Thực hiện được các kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho vịt. ...

  pdf7p tocxuxu 05-10-2011 108 28   Download

 • THỨC ĂN CHO BÒ VÀ CÁC LOẠI BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BÒ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các kỹ thuật chuẩn bị thức ăn cho bò theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Mô tả được các loại bệnh thường gặp trên bò. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chuẩn bị thức ăn cho bò theo những yêu cầu và nguyên tắc chung. - Thực hiện được các kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho bò....

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 75 24   Download

 • KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CÀ PHÊ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được tác dụng của các loại phân bón đối với cây cà phê. - Mô tả được một số dấu hiệu cơ bản khi cây cà phê thiếu một số loại phân tương ứng. - Trình bày được quy trình bón phân cho cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản, cà phê thời kỳ kinh doanh. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được quy trình bón phân cho...

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 112 19   Download

 • SÂU HẠI CÀ PHÊ VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các loại sâu hại cà phê thường gặp và cách phòng trừ. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được quy trình phòng sâu hại cho cây cà phê. - Phát hiện được cách trị các loại sâu trên cây cà phê. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, có hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình...

  pdf8p tocxuxu 05-10-2011 96 19   Download

 • BỆNH HẠI CÀ PHÊ VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Trình bày được các loại bệnh hại cà phê thường gặp và cách phòng trừ. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được quy trình phòng bệnh hại cho cây cà phê. - Phát hiện được cách trị các loại bệnh trên cây cà phê. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, có hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình...

  pdf9p tocxuxu 05-10-2011 95 19   Download

 • KỸ THUẬT CHĂM SÓC VƯỜN CAO SU KINH DOANH. I/ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1/ Kiến thức: - Mô tả được khái quát về kỹ thuật chăm sóc vườn cao su kinh doanh. 2/ Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc vườn cao su kinh doanh theo tiêu chuẩn quy định. 3/ Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học

  pdf6p tocxuxu 05-10-2011 83 16   Download

 • BÀI 1: KỸ THUẬT TẠO CÂY CON BỜI LỜI. I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 1. Kiến thức: Mô tả được quy trình kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác trong kỹ thuật tạo cây Bời lời con. 3. Thái độ: - Có tinh thần học tập nghiêm túc, hứng thú trong quá trình học. - Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình học.

  pdf5p tocxuxu 05-10-2011 81 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
940 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thực hành trồng trọt
p_strCode=thuchanhtrongtrot

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2