intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

thực hiện Thương mại điện tử

Xem 1-20 trên 1323 kết quả thực hiện Thương mại điện tử
 • Quyết định số 2390/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

  doc11p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; bài viết đã đánh giá được các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thương mại điện tử và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế; Tăng cường thu thập, quản lý thông tin người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số;...

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 2   Download

 • Trong những năm gần đây, thị trường TMĐT Việt Nam ngày càng được mở rộng, giờ đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được doanh nghiệp, người dân biết đến. Sự đa dạng về mô hình hoạt động, về đối tượng tham gia, về quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ với sự hỗ trợ của hạ tầng internet và ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa TMĐT trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia. Bài viết này sẽ trình bày vai trò của thương mại điện tử trong xã hội, qua đó đề ra một số giải pháp phát triển TMĐT ở nước ta hiện nay.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 9 3   Download

 • Với mục tiêu nghiên cứu ý định sử dụng công nghệ chuỗi khối trong các hệ thống quản trị chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong thương mại điện tử, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình tuyến tính SEM và mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng UTAUT2 cùng với thu thập dữ liệu từ 148 doanh nghiệp (người bán) từ sàn thương mại điện tử Shopee.vn để thực hiện.

  pdf14p viellison 06-05-2024 5 2   Download

 • Bài viết chủ yếu thu thập số liệu và dữ liệu thứ cấp từ: sách báo, báo cáo tổng kết của của ngành Hải quan năm 2021, 2022; Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2021, 2022; các nghiên cứu khoa học đã được thực hiện; bài báo nghiên cứu trên Internet… từ đó nhận diện lợi ích, nhận diện và phân tích thách thức, cũng như đưa ra các kiến giải nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf9p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Trong nhiều năm gần đây, tình hình buôn lậu ở nước ta đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, có sức tăng nhanh cả về quy mô đến chủng loại hàng hóa và thiệt hại gây ra. Đây là thứ “quốc nạn” gây nhiều tác động xấu đến kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh trật tự, là một trong những thách thức, nguy cơ cản trở quá trình đổi mới đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu đã được Đảng và Nhà nước ta tập trung thực hiện, song hiệu quả đạt được chưa cao.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Trong những năm gần đây, trước sự bùng nổ của công nghệ số, hoạt động thương mại điện tử đã và đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng. Kết quả điều tra của trang Wearesocial thực hiện trong tháng 02/2021 cho thấy, gần 75% người dùng có thói quen mua sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển qua mua bán sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Tuy nhiên, cần phải nhìn thực tế rằng, tại Việt Nam, xu thế mua bán trực tuyến chưa thể lấn át và thay thế hoàn toàn kênh bán hàng trực tiếp.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 8 (229) - 2022 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, Hoàn thiện chính sách tài chính hướng tới an toàn nợ nước ngoài của Việt Nam, Phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị giải pháp,...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Trong cuốn sách "Nghệ thuật chăm con: Bí quyết cho con ăn, chơi, ngủ theo phương pháp E.A.S.Y" Tracy Hogg đã trao cho các bậc cha mẹ những công cụ cần thiết để thực sự hiểu bé con của họ trong những tuần sau sinh. Với lợi ích từ các mục đơn giản, dễ thực hiện, bạn có thể học được: cách cho bé ăn, chơi và ngủ hợp lý để mỗi thành viên trong gia đình đều thoải mái và hạnh phúc; cách hiểu điều bé muốn nói với bạn; cách nhận diện tính nết của bé và học cách tương tác tốt nhất với con;...

  pdf179p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 7 4   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử (Nghề: Công nghệ thông tin - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày và giải thích được khái niệm cơ bản về thương mại điện tử; giải thích được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p gaupanda017 11-03-2024 11 7   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cơ bản xử lý các tình huống trong hoạt động kinh doanh thông qua mạng tại các tổ chức doanh nghiệp một các có hiệu quả; Thực hiện được các quy trình trong giao dịch thương mại điện tử; Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận, thuyết trình thành thạo.

  pdf121p boghoado08 05-02-2024 11 6   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính "Nghiên cứu phát triển một số kỹ thuật gợi ý mua hàng theo phiên dựa trên mô hình học sâu" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu và đề xuất cách thức biểu diễn dữ liệu phiên làm việc; Nghiên cứu và đề xuất một số mô hình mạng nơ-ron học sâu và mạng nơ-ron đồ thị nhằm xây dựng mô hình dự báo hành vi mua hàng của khách hàng dựa vào phiên làm việc hiện tại của họ; Thực nghiệm một số phương án khác nhau và so sánh với một số mô hình cơ sở nhằm đánh giá tính hiệu quả của mô hình đề xuất.

  pdf130p vigojek 02-02-2024 6 3   Download

 • Nghiên cứu đã lựa chọn huyện Gia Lâm để tiến hành phỏng vấn sâu và thực hiện điều tra. Số liệu nghiên cứu được thu thập thông qua lấy mẫu thuận tiện bằng bảng hỏi 228 cá nhân ở huyện Gia Lâm, Hà Nội và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0, với việc phân tích nhân tố khám phá, kiểm định độ tin cậy và mô hình hồi quy tuyến tính nhằm kiểm định tác động của các yếu tố đến quyết định thanh toán không dùng tiền mặt trên một số sàn thương mại điện tử của người dân trên địa bàn huyện Gia Lâm và kiểm chứng mối quan hệ giữa các biến tác động.

  pdf14p vigojek 02-02-2024 8 4   Download

 • Luận văn "Pháp luật về chữ ký điện tử trong hợp đồng thương mại – thực trạng và kiến nghị" hướng đến việc làm rõ những vấn đề về lý luận, pháp lý và thực tiễn về chữ ký điện tử tại Việt Nam, đồng thời có sự so sánh với pháp luật của một số nước phát triển nhằm làm rõ thực trạng, ý nghĩa của chữ ký điện tử tại nước ta hiện nay cũng như đề xuất các kiến nghị có thể giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phát huy vai trò của chữ ký điện tử trong hợp đồng thương mại.

  pdf82p canhphuongthanh0201 01-02-2024 14 8   Download

 • Luận văn "Pháp luật về hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại các Ngân hàng thương mại qua thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động khuyến mại, sự cần thiết phải thực hiện hoạt động khuyến mại và nhận diện các hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại các ngân hàng thương mại, hậu quả pháp lý của hoạt động khuyến mại cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

  pdf85p canhphuongthanh0201 01-02-2024 14 8   Download

 • Giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử (Ngành: Kinh doanh thương mại dịch vụ - Trung cấp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về quản trị thương mại điện tử Chương II: Quản trị bán lẻ điện tử B2C; Quản trị bán lẻ điện tử B2B; Quản trị chuỗi cung ứng và thực hiện đơn hàng trong thương mại điện tử; Quản trị quan hệ khách hàng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p boghoado08 05-02-2024 11 6   Download

 • Giáo trình Thực hành tác nghiệp thương mại điện tử (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tìm kiếm thông tin trên Internet; Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI); Tổ chức Website doanh nghiệp thương mại; Thực hành bán hàng trực tuyến; Thực hiện giao dịch C2C. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf92p boghoado08 05-02-2024 10 8   Download

 • Giáo trình Kỹ năng bán hàng trực tuyến (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện Facebook Maketting; Quảng cáo Adwords; Email Marketing; Chốt Sales trong kinh doanh thương mại điện tử; Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề Kỹ năng bán hàng trực tuyến.

  pdf94p boghoado08 05-02-2024 10 8   Download

 • Giáo trình Khởi sự kinh doanh (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp) cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh, tổ chức thực hiện kế hoạch khởi sự doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p boghoado08 05-02-2024 18 8   Download

 • Giáo trình Thực hành mạng và quản trị mạng (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hiểu được các bước thực hiện bấm dây cáp mạng, kết nối thiết bị và chia sẻ dữ liệu, thiết bị dùng chung trong mạng nội bộ A2; Hiểu được các bước thực hiện cài đặt hệ điều hành Windows Server A3; Hiểu được các bước thực hiện cài đặt các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows Server theo mô hình Client – Server.

  pdf218p boghoado08 05-02-2024 10 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2