Thuế đối với thiết bị nhập khẩu

Xem 1-20 trên 47 kết quả Thuế đối với thiết bị nhập khẩu
 • Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

  doc1p tuuyen 17-08-2009 127 9   Download

 • Công văn 5737/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế đối với thiết bị nhập khẩu của dự án "thử nghiệm hệ thống Asian Frontier Sat"

  doc1p tuuyen 17-08-2009 51 3   Download

 • Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

  doc1p tuuyen 17-08-2009 432 40   Download

 • Công văn 2380/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ

  doc1p tuuyen 17-08-2009 33 3   Download

 • Công văn 1102-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

  doc2p tuuyen 17-08-2009 50 2   Download

 • Công văn 2162/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Công ty cổ phần giấy Bãi Bằng

  pdf1p strips 07-08-2009 46 3   Download

 • Công văn 508/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

  doc1p strips 07-08-2009 85 3   Download

 • Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  doc6p giangacd 22-06-2010 145 25   Download

 • Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

  doc1p tuuyen 17-08-2009 109 7   Download

 • Thông tư số 75-TC/TCT về việc hướng dẫn miền thuế XNK đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu của Nhà thầu phụ để thực hiện các dịch vụ dầu khí cho xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO theo hợp đồng được ký kết do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 59 7   Download

 • Thông tư số 03/2001/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 49 5   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI VẬT TƯ, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM VÀ ĐỂ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

  pdf6p quadau_haudau 28-01-2011 91 5   Download

 • Thông tư số 06-TC/TCT về việc quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk8 11-11-2009 45 4   Download

 • Thông tư số: 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành quyết định số 54/2014/QĐ-TTG ngày 19/9/2014 của thủ tướng chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo; căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;...

  pdf3p codon_02 27-11-2015 23 0   Download

 • cũng giống như Thuế: Đều làm gia tăng SX nội địa và giảm tiêu dùng trong nước. Đều làm QGNK bị thiệt về lợi ích KT. NTD phải gánh chịu giá cả HH tăng Đều góp phần tăng ngân sách  nhà nước điều tiết đối với phần thu từ nhà NK. Đều là những rào cản mà WTO cần loại bỏ. nhằm gia tăng lợi ích của TG.

  ppt34p huuday 23-09-2010 899 325   Download

 • Được tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các Nghị định thư gia nhập của các nước này, không bị phân biệt đối xử; Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO, môi trường kinh doanh của nướ...

  doc20p dinhthao00 10-06-2011 287 123   Download

 • Công văn 3100/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc thiết bị

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 82 11   Download

 • Công văn 3165/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung ứng máy móc, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

  pdf1p lythong 18-08-2009 80 8   Download

 • Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí

  doc1p thachsanh 18-08-2009 15 3   Download

 • Thông tư 03/2001/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

  doc1p thachsanh 18-08-2009 52 2   Download

Đồng bộ tài khoản