Thuế giá trị gia tăng đầu vào

Xem 1-20 trên 86 kết quả Thuế giá trị gia tăng đầu vào
 • Công văn 2240/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản tổn thất

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 89 9   Download

 • Công văn 1755/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào

  pdf2p myngoc 13-08-2009 90 3   Download

 • Công văn 2608/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào

  pdf2p quangminh 14-08-2009 40 4   Download

 • Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới....

  doc4p nphunghung 25-11-2010 299 160   Download

 • 2.

  pdf13p alt_12 22-07-2013 62 13   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

  doc17p nguyenbaoan 07-05-2011 508 198   Download

 • Bắt nguồn từ thuế doanh thuở Pháp Năm 1920: Đánh vào từng khâu của quá trình sản xuất Trùng lặp thuế , thuế đánh chồng lên thuế , càng nhiều khâu thì càng chịu nhiều thuế. Năm 1936: Đánh vào khâu cuối cùng của quá trình sản xuất (khi sản phẩm được đưa vào lưu thông lần đầu) tránh được đánh chồng thuế nhưng thu thuế chậm. 1948: Đánh vào giá trị gia tăng qua các khâu của quá trình sản xuất ,viết tắt là TVA ,còn ở Mỹ gọi là VAT (Value Added Tax).

  ppt36p thangubqn93 16-10-2012 151 47   Download

 • Thuế là nguồn thu chính của Ngân sách Nhà nước, thuế được sử dụng như là một công cụ quan trọng nhằm bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá, khuyến khích đầu tư..Ngoài ra nó cũng góp phần đưa nền kinh tế phát triển theo một quỹ đạo thống nhất, nhằm thực hiện mục tiêu công bằng xã hội. Ở nước ta thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) trước đây được gọi là thuế doanh nghiệp.

  pdf78p hocbong1122 19-02-2013 100 44   Download

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Cộng hoà Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajoutée (viết tắt là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắt là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng.

  doc56p missyou283 02-06-2013 89 35   Download

 • Nội dung trình bày của chương 4 Thuế giá trị gia tăng thuộc bài giảng tổng quan thuế nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của thuế GTGT, hoàn toàn khác với thuế Doanh thu trước đây, mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp, và thuế được khấu trừ, tuân thủ tốt các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ Thực hiện việc tính thuế GTGT phải nộp, và số thuế GTGT được hoàn.

  pdf84p good_12 28-06-2014 73 13   Download

 • Công văn 3758/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoá đơn kê khai chậm quá 3 tháng

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 136 16   Download

 • Công văn 2628/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào dự án đầu tư

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 75 9   Download

 • Công văn 1611/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đầu vào để hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà thầu chính Việt Nam thực hiện dự án ODA

  pdf1p myngoc 13-08-2009 83 9   Download

 • Công văn 1523/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

  pdf2p myngoc 13-08-2009 72 7   Download

 • Công văn 2614/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chứng từ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  pdf1p myngoc 13-08-2009 60 6   Download

 • Công văn 2145/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 63 5   Download

 • Công văn 1517/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định

  pdf1p myngoc 13-08-2009 71 3   Download

 • Công văn 4163/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở cho người lao động

  pdf1p kevintu 14-08-2009 61 3   Download

 • Công văn 3359/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 58 3   Download

 • Công văn 3188/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 52 2   Download

Đồng bộ tài khoản