intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuyết trình đầu tư chứng khoán

Xem 1-20 trên 153 kết quả Thuyết trình đầu tư chứng khoán
 • Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về đầu tư chứng khoán; hệ thống các chỉ số chứng khoán; thị trường hiệu quả; lý thuyết danh mục đầu tư; các mô hình và lý thuyết ứng dụng trong đầu tư chứng khoán; phân tích báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf336p boghoado03 04-01-2024 14 8   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp căn bản: Tập 1 (Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam)" này có nằm chương được lần lượt trình bày như sau: chương 5 - định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ; chương 6 - định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn; chương 7 - phân tích và quyết định đầu tư dự án; chương 8 - phân tích và quyết định thuê tài sản; chương 9 - phân tích và quyết định đầu tư tài sản lưu động.

  pdf216p thamnhuocgiai 22-09-2023 10 10   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kế toán ngân hàng" trình bày những nội dung gồm: Chương 1 - Tổng quan về kế toán ngân hàng; Chương 2 - Kế toán nghiệp vụ tiền mặt; Chương 3 - Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán; Chương 4 - Kế toán nghiệp vụ tín dụng; Chương 5 - Kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn; Chương 6 - Kế toán tài sản cố định - công cụ dụng cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf167p tichhythan 17-08-2023 14 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích và đầu tư chứng khoán" trình bày các nội dung: Phân tích kỹ thuật, quyết định và chiến lược cơ bản trong đầu tư chứng khoán, xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản vốn, lý thuyết thị trường hiệu quả, chứng khoán phái sinh; đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf206p besfriend03 08-05-2023 6 5   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt" trình bày cơ sở lý thuyết về công bố thông tin của công ty chứng khoán niêm yết; thực trạng công bố thông tin của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt; khảo sát mức độ hài lòng của nhà đầu tư về việc công bố thông tin của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, những đề xuất nhằm hoàn thiện việc công bố thông tin của công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

  pdf98p starandsky07 03-03-2023 11 6   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 Tiến trình đầu tư chứng khoán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quá trình định giá; quá trình định giá 3 bước; lý thuyết định giá; định giá các khoản đầu tư khác nhau; kỹ thuật định giá chiết khấu dòng tiền; phương pháp định giá tương đối; ước lượng tỷ suất sinh lợi mong đợi và tỷ lệ tăng trưởng.

  pdf23p trangvang0906 25-11-2022 15 3   Download

 • Nghiên cứu trình bày dữ liệu thực nghiệm và quá trình nghiên cứu, bài viết hy vọng sẽ đóng góp ý nghĩa lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn để người đọc có thể quản trị rủi ro trượt giá thông qua tính thanh khoản của cổ phiếu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf19p feriaonoda 13-02-2022 17 3   Download

 • Nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán và lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại. Chương 2: Thực nghiệm ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 3: Các vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả ứng dụng lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf144p tomjerry002 29-10-2021 32 3   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu những cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của thông tin tài chính đến quyết định đầu tư và tìm hiểu hoạt động công bố thông tin của một số nước trên thế giới kết hợp với thực trạng về tình hình thông tin tài chính và quá trình công bố thông tin tài chính 6 năm vừa qua tại TTGDCK TP.HCM, đề tài đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động công bố thông tin tài chính trên TTCK, góp phần quan trọng vào quá trình hoạt động của TTCK nhằm giúp cho sự vận hành của TTCK diễn ra an toàn, hiệu quả, minh bạch để TTCK Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

  pdf214p closefriend05 24-10-2021 21 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày lý thuyết về quyết định đầu tư; phân tích sự khác biệt của một số khoản mục trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam so với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế có ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư; minh họa sự sai lệch của một số các khoản mục giữa hai hệ thống kế toán trong báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp Việt Nam và các khuyến nghị đối với các nhà đầu tư.

  pdf88p beloveinhouse04 27-08-2021 35 5   Download

 • Đề tài trình bày các lý thuyết về mô hình hoạt động của ngân hàng đầu tư và vai trò của ngân hàng đầu tư trong phát triển kinh tế của các nước trên thế giới. Chỉ ra sự cần thiết để thành lập và xây dựng một mô hình ngân hàng đầu tư đẳng cấp tại Việt Nam cùng với một số kiến nghị cho cả nhà đầu tư sáng lập và cơ quan quản lý nhà nước.

  pdf113p beloveinhouse01 15-08-2021 23 3   Download

 • Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày lý thuyết các mô hình đầu tư tài chính hiện đại và chứng cứ thực nghiệm trên thế giới; kiểm định mô hình Fama French 3 nhân tố trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ứng dụng mô hình Fama French vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  pdf122p thiennhaikhach09 13-08-2021 22 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào nghiên cứu, giải quyết câu hỏi liệu thực sự có yếu tố tâm lý trong quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư và việc ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi có thể lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam được không. Để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf70p thiennhaikhach04 22-07-2021 31 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là sử dụng lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư của Markowitz để xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá danh mục đầu tư đã lựa chọn trên thực thế.

  pdf156p elysale25 10-06-2021 58 10   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi và các bài tập thực hành phong phú. Nội dung giáo trình bao gồm có 7 chương, phần 1 sau đây sẽ gồm 4 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p tradaviahe20 12-04-2021 47 7   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế được biên soạn nhằm giúp người học hiểu quy trình kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, hiểu các nguyên tắc hạch toán ngoại tệ, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, vận dụng xử lý vào các tình huống lý thuyết và thực tế.

  ppt12p viflorida2711 30-10-2020 65 9   Download

 • Khi thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phát triển và trở thành một kênh tài trợ chính của các doanh nghiệp, việc chứng minh thông tin tài chính trở thành điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp tập trung vào việc xây dựng hình ảnh của họ thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng, từ đó cơ hội nhận được hỗ trợ bằng nhiều phương pháp khác nhau sẽ cao hơn.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 36 0   Download

 • Phần 2 giáo trình Thị trường tài chính - Lý thuyết và thực hành cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường tài chính phái sinh, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf236p thuongdanguyetan09 20-03-2019 122 21   Download

 • Nội dung chính của bài thuyết trình là: Khái quát quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán giúp cá nhân đầu tư tốt hơn so với đầu tư trực tiếp, các dạng thức quỹ đầu tư ở Việt Nam, cách thức nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư và tình hình phát triển của các quỹ đầu tư ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  ppt26p james230598 09-03-2019 77 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích và đầu tư chứng khoán: Lý thuyết danh mục, CAPM và các mô hình khác" trình bày các kiến thức: Lý thuyết danh mục hiện đại – Markowitz, mô hình định giá tài sản vốn (Capital assets pricing model) – Treynor, Sharp, Litner; mô hình một nhân tố & các mô hình khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p nguoibakhong05 05-03-2018 81 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2