intTypePromotion=3

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM - HÀ NỘI

Chia sẻ: Vuviet Chinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

2
795
lượt xem
284
download

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM - HÀ NỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài thuyết trình đề tài: sàn giao dịch chứng khoán tp.hcm - hà nội', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM - HÀ NỘI

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. THÀNH VIÊN: • CẢI THỊ THANH MAI • NGÔ THỊ BÍCH PHẠM NGỌC MAI PHƯƠNG HỒ THỊ BÍCH NGA NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGUYỄN THỊ THANH NGUYỄN ONG KIM NGA NGỌC HOÀNG THỊ PHƯƠNG TRẦN THANH NHÀN TRẦN THANH TÀI
 7. BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM - HÀ NỘI MÔN : THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: TS PHAN THỊ NHI HIẾU I/ GiỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP .HCM: 1/Giới thiệu:  Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q1, TP.Hồ Chí Minh.  Sở giao dịch chứng khoáng TP.HCM (SGDCK TP.HCM),tiền thân làTrung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, được quyền chuyển đổi theo Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 8. Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo luật chứng khoán, luật Doanh ngiệp, điều lệ của sở giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. - Tên gọi đầy đủ:Sở Giao Dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh -Tên giao dịch quốc tế:Hochiminh Stock Exchange -Tên viết tắt: HOSE -Vốn điều lệ:1.000 tỷ đồng - Tổng giám đốc hiện nay của sở là ông Trần Đắc Sinh
 9. 2/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
 10. II/QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ : a/quyền hạn: -Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán,giao dịch chứng khoán,giám sát giao dịch công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế khác sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. -Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch. -Tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ giao dịch chứng khoán theo quy chế giao dịch chứng khoán của sở giao dịch trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư. - Chấp thuận, hủy bỏ niêm yết chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết tại sở giao dịch.
 11. -Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch; giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán của các thành viên giao dịch tại sở giao dịch. - Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thành viên giao dịch tại sở giao dịch. - Cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết. - Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán. - Thu phí theo qui định của Bộ Tài chính.
 12. b/Nghĩa vụ: - Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường được tiến hành công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả. - Thực hiện chế độ tài chính, báo cáo thống kê, kế toán và kiểm toán theo quy định của pháp luật và Bộ Tài chính. - Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn; - Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoáng và thị trường chứng khoán.
 13. -Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao;quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổn thất các nguồn vốn và tài sản của sở giao dịch; - Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư. - Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường hợp sở giao dịch gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ trường hợp bất khả kháng.
 14. III/ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG: - Ngày 20/07/2000, TTGDCK TP.HCM đã chính thức khai trương đi vào vận hành, và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với 02 loại cổ phiếu niêm yết. - Qua 7 năm với sự tăng trưởng của thị trường và hội nhập với TTCK thế giới, trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM đã chính thức được Chính phủ ký Quyết định số:559/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 chuyển đổi thành sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Ngày 08/08/2007,SGDCK TP.HCM đã chính thức được khai trương. - Cuối năm 2006, có 35 công ty khoán đựợc cấp giấy phép. Trong số này , có 9 công ty được thực hiện tất cả năm dịch vụ chứng khoán: môi giới,
 15. ,lưu ký, tư vấn đầu tư và bảo lãnh phát hành,quản lý quỹ và tự doanh. Vốn điều lệ tối thiểu để bắt buộc được thực hiện cả năm dịch vụ như vậy là 43 tỷ đồng. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán thành viên lên tới 106ngàn tài khoản. - Đến cuối năm 2007, có 210 công ty niêm yết trên cả hai sàn Hà Nội Và Thành phố Hồ Chí Minh với mức vốn hóa trên thị trường đạt trên 40% GDP, nếu tính cả trái phiếu, quy mô thị trường đạt gần 50% GDP, đến cuối năm 2007 có khoảng 300.000 nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch trên thị trường.
 16. -Tính đến hết ngày 31/12/2007, toàn thị trường đã có 62 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên của sở với tổng số vốn đăng ký là 9.960 tỷ đồng. Số lượng tài khoản của các nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán đã lên tới ngần 298 ngàn tài khoản trong đó có trên 7 ngàn tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. - Đến ngày 18/9/2008 có 161 công ty và 3 chứng chỉ quỹ đầu tư đăng ký niêm yết. Hiện nay sở tổ chức giao dịch 5 ngày mỗi tuần. - Trong hoạt động đối ngoại, SGDCK TP.HCM đã thực hiện ký kết nhiều Biên bản hợp tác với các SGDCK các nước trên thế giới như SGDCK:Luân đôn,Thái Lan, New York(Mỹ),Malaysia, Singapore
 17. CH Czech, Warsaw(Ba Lan), Tokyo(Nhật bản), Hồng kông, trong các lĩnh vực về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cán bộ cho SGDCK TP.HCM, trao đổi thông tin giữa các sàn giao dịch, đồng thời tạo điều kiện thực hiện niêm yết chéo giữa các sở trong tương lai.Biến động giá cổ phiếu được phản ánh rõ nét qua biến động chỉ số vn index .Từ mức 307,5 điểm vào cuối năm 2005, vn index tăng và đạt mức kỷ lục 1170,67 điểm trong phiên 12/3/2007.Chỉ số vn index dao động 1100 điểm.
 18. PHẦN2: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI I/GiỚI THIỆU SƠ LƯỢC: 1/GiỚI THIỆU: - Sở GDCK Hà Nội tiền thân là Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội(TTGDCKHN) được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTG ngày 11/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ là đơn vị sự nghiệp có thu,được chuyển đổi theo Quyết định số01/2009/QĐ-TTg, ngày 02/01/2009 của Thủ tướng chính phủ. Theo các Quyết định trên sở GDCK Hà Nội là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách
 19. Nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nước và các NHTM trong và ngoài nước; là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán , kiểm toán và có nghĩa vụ tài chính theo quy Định pháp luật; hoạt động theo quy Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, điều lệ của sở giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. - Tên gọi đầy đủ: sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Tên giao dịch quốc tế: Hanoi stock Exchange - Tên viết tắt: HNX - Vốn điều lệ:1.000 tỷ đồng -Tổng giám đốc: Trần Văn Dũng
 20. 2/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản