intTypePromotion=4
ADSENSE

Tiếng việt trên báo

Xem 1-20 trên 721 kết quả Tiếng việt trên báo
 • Ở việtnam, khi báo chí quốc ngữ ra đời thì mới bắc đầu xuất hiện ngôn ngữ quảng cáo dưới dạng viết ở bước sơ khai. như vậy thời điểm đầu tiên có ngôn ngữ quảng cáo trên báo chí là cuối thế kỷ 19, trước đó từ rất lâu ở nước ta đã có dạng ngôn ngữ quảng cáo bằng lời nói, đó là lời rao của những người bán hàng ở những nơi thị tứ cũng như khắp chợ cùng quê.

  pdf13p trongminh123 16-10-2012 103 24   Download

 • Bài viết nêu sơ lược đôi nét về cộng đồng người Việt ở Australia như đặc điểm lịch sử xã hội của cộng đồng người Việt ở Australia, tiếng Việt ở Australia, báo chí tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở Australia; nói lên việc lưu giữ vốn từ ngữ cổ của các cộng đồng người nhập cư ở Australia; các nghên cứu về từ ngữ cổ tiếng Việt trên báo chí tiếng Việt ở Australia. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf21p kaiyuan1121 21-08-2018 22 0   Download

 • . Trong đề tài nghiên cứu khoa học QG 97-13, ở ĐHQG Hà Nội:” Một số vấn đề về sự phát triển của tiếng Việt nửa đầu thế kỷ XX”, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã dành một kho.nh để kh.o sát việc tăng c-ờng chức năng xã hội của tiếng Việt trên chữ Quốc ngữ, trong đó có địa hạt tiếng Việt xét trên bình diện ngôn ngữ và truyền thông. Bài này dành cho việc b-ớc đầu kh.o sát việc dùng tiếng Việt trong s.n phẩm qu.ng cáo trên báo chí Quốc ngữ những năm cuối thế...

  pdf13p dem_thanh 21-12-2012 74 15   Download

 • Người Việt ở hải ngoại thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh, ít có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt ở trong nước, và không có một chính sách về chuẩn hóa ngôn ngữ như ở trong nước, tiếng Việt ở hải ngoại chủ yếu được sử dụng trong phạm vi gia đình nên còn bảo lưu nhiều yếu tố cổ, mặt khác đó cũng là cách để nhớ về cội nguồn... Tiếng Việt ở nước ngoài đã có những đặc điểm riêng, vừa có những nét giống vừa có những nét không giống với tiếng Việt ở trong nước.

  pdf8p kaiyuan1121 21-08-2018 33 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Sự thâm nhập của tiếng Anh vào tiếng Việt trên một số phương tiện truyền thông đại chúng của Việt Nam tập trung khảo sát thực trạng sự thâm nhập của tiếng Anh vào tiếng Việt trên các phương tiện báo in, truyền hình và Internet. Đồng thời đưa ra những giải pháp để giải quyết cho vấn đề này.

  pdf169p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 157 38   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo khoa học:khái quát hóa sự giống nhau và khác nhau giữa tiếng anh và tiếng việt trên phương diện đổi ngữ nghĩa', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p muaxuan_102 19-02-2013 92 7   Download

 • Một và nhận xét về ngôn ngữ quảng cáo bằng tiếng Việt trên báo chí cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX

  pdf13p butmaudo 21-08-2013 43 6   Download

 • Bài viết tập trung tìm hiểu và phân tích những đặc điểm ngôn ngữ trong cách đặt đầu đề bài viết trên báo Nhân Dân, bao gồm các đặc điểm cụ thể về từ vựng, ngữ pháp và một số thủ pháp tu từ thường xuất hiện.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 35 3   Download

 • Bài viết Vấn đề viết hoa Tiếng Việt trong các loại văn bản trình bày vấn đề viết hoa Tiếng Việt trên báo chí và các loại văn bản còn chưa thống nhất. Bài viết dựa trên cơ sở khảo sát thực trạng, lý luận về cách viết hoa Tiếng Việt và một số quy định hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p lauchiquay 18-04-2018 75 1   Download

 • Tiêu đề báo chí nói chung thường ngắn gọn, cô đọng và hàm xúc. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để với một số lượng hữu hạn các từ mà lại thể hiện được tối đa về nội dung ngữ nghĩa? Bài viết này tập trung miêu tả, phân tích và đưa ra các nhận xét khái quát cho các phương thức chuyển nghĩa cơ bản thường xuất hiện trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 172 17   Download

 • “Lọc thư spam” là bài toán đang được các nhà nghiên cứu quan tâm và đã xuất hiện nhiều hướng tiếp cận để xây dựng các hệ thống lọc cho hiệu quả cao. Tuy nhiên, có những vấn đề khó khăn thách thức khác đối với bài toán này: xây dựng bộ lọc thư spam tiếng Việt. Bài báo cáo này đề xuất mô hình áp dụng thuật toán Naïve Bayes để lọc thư spam tiếng Việt thông qua việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf11p benben121 31-10-2014 76 12   Download

 • Qua khảo sát 200 câu thành ngữ sử dụng biện pháp tu từ ngoa dụ, bài báo đã đối chiếu và đưa ra một số nhận xét về sự tương đồng và khác biệt của biện pháp tu từ ngoa dụ trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng Việt trên các bình diện kết cấu, đặc điểm ngữ nghĩa nhằm giúp cho việc vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Trung được tốt hơn.

  pdf8p sieunhansoibac7 26-04-2018 99 8   Download

 • Bài viết trình bày các phương thức Việt hóa âm cuối của các từ tiếng Anh xuất hiện trên báo điện tử Nhân dân trong thời gian gần đây. Các quá trình Việt hóa chủ yếu xử lí các tổ hợp phụ âm và các thành phần âm cuối “bất hợp pháp” với hệ thống ngữ âm tiếng Việt, nhằm đảm bảo cấu trúc âm tiết chuẩn của ngôn ngữ vay mượn và đảm bảo tính trung thành đối với ngữ âm ngôn ngữ được vay mượn.

  pdf11p nganga_02 09-09-2015 37 3   Download

 • Bài báo này trình bày một hướng tiếp cận cho bài toán gán nhãn từ loại trong văn bản tiếng Việt trên cơ sở vận dụng các mô hình thống kê dựa vào kho ngữ liệu, từ điển, cú pháp và ngữ cảnh. Đồng thời trong quá trình phát triển hệ thống ứng dụng, do chưa có kho ngữ liệu dành cho mục đích nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, chúng tôi cũng đã xây dựng có tính kế thừa [1][4] được một kho ngữ lịêu gồm gần 75.000 từ tiếng Việt, và một từ điển gồm 80.000 mục từ, để phục vụ cho vấn đề nghiên cứu này.

  pdf11p loki1234 24-05-2018 17 0   Download

 • Báo cáo dành cho việc khảo sát, miêu tả và phân tch đặc điểm hoạt động của số từ trong kho tàng tục ngữ tiếng Việt. Trên cơ sở thống kê các câu tục ngữ có chứa các số từ trong kho tàng tục ngữ tiếng Việt, xác định số lượng, tần số sử dụng của các số từ trong các câu tục ngữ.

  pdf8p quaymax3 05-09-2018 17 0   Download

 • Để tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, bài báo sẽ tập trung phân tích các yếu tố ngôn ngữ từ cách nhắn tin trên điện thoại di động của sinh viên khoa ngoại ngữ, một thế hệ tri thức trẻ tương lai của đất nước, thế hệ sẽ sử dụng nhiều ngoại ngữ trong công việc và cuộc sống. Bài báo được thực hiện dựa trên các quan điểm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Hy vọng kết quả bài báo sẽ góp phần bé nhỏ vào công tác giảng dạy cho sinh viên học và sử dụng ngôn ngữ một cách hợp lý nhất trong thời đại hội nhập.

  pdf8p trieuroger 11-09-2018 30 0   Download

 • Bài viết phân tích ngôn ngữ ngoa dụ được sử dụng trong các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện cú pháp và ngữ nghĩa. Dựa trên lý thuyết của Galperin (1981) và Clardige (2011), bài báo khảo sát ngôn ngữ ngoa dụ trên các bình diện cú pháp thể hiện ở các cấp độ ngôn ngữ và và trên bình diện ngữ nghĩa về các trường nghĩa.

  pdf10p vikakashi2711 21-05-2019 9 0   Download

 • Bài báo đã trình bày việc phát triển thuật toán trích rút tự động bộ luật của văn phạm PCFG (Probability Context Free Grammar) từ VietTreebank và thuật toán phân tích cú pháp tiếng Việt, xây dựng bộ phân tích cú pháp tiếng Việt trên văn phạm PCFG. Trong đó thuật toán phân tích cú pháp cho mỗi câu được phát triển từ thuật toán của Jurafsky and Martin. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 14 0   Download

 • Tài liệu "Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí" trình bày về trách nhiệm của nhà báo trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, các tính chất của ngôn ngữ báo chí, sự đan xen khuôn mẫu và biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, một số thủ pháp nhằm tăng cường tính biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, việc sử dụng chất liệu văn học trong tác phẩm báo chí... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc184p lehoaingoc511 06-03-2011 491 222   Download

 • Tài liệu được biên soạn theo trình tự các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong từng bài xác định cụ thể mục tiêu bài học, kiến thức và kỹ năng cần đạt được cùng các phương tiện dạy học cần thiết, đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.

  pdf284p 326159487 23-05-2012 556 156   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng việt trên báo
p_strCode=tiengviettrenbao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2